Kysy papilta - lisää kysymyksiä ja vastauksia 5

Kysymys:

Hei! Tämä kysymys voi olla vähän outo, mutta mistä voi tietää onko kyse mielenterveyden ongelmasta vai, että onko joku voima ottanut kehon ja mielen valtaansa? Onko jotain tiettyjä oireita tai merkkejä joista voisi päätellä kumpi on kyseessä?

Vastaus:

Nimimerkille Huolestunut

Hyvä kysymys! Ja todella vaikea kysymys! Voi olla todella vaikeaa erottaa, milloin on kysymys mielenterveyden ongelmista. Hurjimmillaan siinä ihmisen aistimushermottumat kaikkineen tuottavat kokemuksia todellisuudesta, jotka eivät eroa millään tavoin oikeasta todellisuudesta, vaikka ovatkin mielen tuotteita. Jos jotakin tuntomerkkiä pitäisi ajatella siihen, milloin asialla on Jumala, voisin ajatella, että kokemus Jumalan ohjaamaksi tulemisesta saattaisi olla aika arkinen ja vailla suurta dramatiikkaa ja ekstaattisia kokemuksia. Näin olen itse asian kokenut, vaikka Raamatusta löytyy muunkinlaisia esimerkkejä. Enemmänkin se on arkista oivaltamista, että Jumala kulkee mukana ja ohjaa asioita kaiken taka-alalta. Kun Jumala ohjaa sinua, sanoisin, että mikään voima ei vie sinua, kuten kaiken sinussa haltuun ottava kiihkeä henkivoima, joka ajaa kaiken yli ja saa tekemään tekoja, joita ei itse hallitse, tai jopa ehkä edes hyväksy, vaan toimit samalla koko ajan oman tahtosi ja ymmärryksesi voimalla, kuten tavallista. Taustalla vaikuttaa ilman muuta tarve tehdä maailmasta kaikille parempi paikka elää. Näin Jumala ihan varmasti on edistämässä Kristusta meissä, Kristuksen kaltaisuutta joko suuressa, tai ihan pienessä. Jumala tulee usein esiin erilaisissa kutsumuksissa, kun hän kutsuu meitä elämän uralle löytämään oman paikkamme maailmassa ja erilaisiin tehtäviin, jotka ovat kasvatusta ihmisenä kohti tulevaa olomuotoa vastuun kantajina; voisi sanoa, että aikuistumista eteenpäin kohti kehityksellistä huippua, johon meidän aikakautemme ei vielä yllä. Lapsenomaisuus ei ole lainkaan vahingollinen piirre, mutta lapsellisuus ja pikkumaisuus kaikkineen pyrkii katoamaan aikuistumisen edistymisen myötä. 

Jumalan työssä on kyse viimekädessä kasvattamisesta ja koulaamisesta elämän tarpeisiin, ei suurista ja värikkäistä kokemuksista.

Kaikessa muussa itse suhtaudun asioihin varovaisesti ja varautuisin siihen, että kyse on mielen terveyteen liittyvistä asioista. Tämä on tärkeä näkökohta huomioitavaksi silloin, jos tuntuu, että on tapahtumassa outoja. Silloin on hyvä istua ihan rauhassa alas ja tutkia, mistä on oikein kysymys. Jumala ei pahastu kyselemisestä, eikä totuuden etsimisestä, vaan auttaa siinä. Mitään muuta näkymätöntä voimaa meidän ei tarvitse huomioida millään tavoin, koska turvamme on Jeesuksen sovituksessa ja Jumalan meissä tapahtuvassa työssä. Ehkäpä tällaisessa tilanteessa on hyvä miettiä, että mitä itse haluaa elämältä, haluaako oma mieli viestiä jostakin, onko elämän kurssi perustaltaan kunnossa, vai elääkö sitä elämäänsä jotenkin vinoon?  Jos tunnet, että jokin paha yrittää ottaa yliotetta itsestäsi, voit tehdä sille selväksi, että sen olemassaolo on tullut päätökseensä Jeesuksen sovitustyön tähden ja kaikki vielä aikanaan selvitetään, ja voit jatkaa normaalia elämääsi piittaamatta moisesta ilmiöstä. Etsiä elämään sellaisen tasapainon töineen ja harrastuksineen ja ihmissuhteineen, että saat elämän elettyä tyydyttävästi. Tämä on varmaan se tärkein toimenpide asioiden alkaessa tapahtua - ja riittävä lepääminen, ettei väsymys pääse vahvistamaan vääränlaisia impulsseja hermoradoilla.

Tämän enempää on vaikea vastata kysymästäsi asiasta näin lyhyesti

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Voiko Jumala erehtyä? Tai tehdä virheen?

Vastaus:

Nimimerkille Erehtyväinen ihminen

Siinä esitettiin pieni, lyhyt ja viaton kysymys, johon tulee vähän pidempi vastaus! Jumala luo kaiken, joka hetken, kun maailmankaikkeus etenee kohti täyttymystään. Kaikki, mitä on olemassa ja tapahtuu on Jumalan toimintaa. Jumala tuottaa kaiken Sanansa kautta kaikkivallallaan ja on täysin erehtymätön. Kaikki on perimmiltään Jumalan sanan mukaista, loogista.

Tässä täytyy kuitenkin huomioida eräs asia. Todellisuus on osin rikki ja toimii väärin, vaikka Jumala ohjaa ja vie asioita luontonsa mukaan oikein. Ihminen on esimerkki rikkinäisestä olennosta, joka on suistunut raiteiltaan, eikä osaa luonnostaan toimia oikein, vaan tarvitsee siihen Jumalalta erityisen avun. Erilaiset tilanteet, jotka vievät ihmistä kuten kaikki vaikuttaa muuhun, laukaisevat ihmisessä vääristyneitä pyrkimyksiä tämän rikkinäisyyden takia. Tätä rikkinäisyyttä voisi verrata hevosen rampautuneisuuteen, joka saa sen ontumaan ja jopa kaatuilemaan ohjasi sitä kuka tahansa, tai kirveeseen, jonka terä on lohjennut pilalle ja se tekee rumaa jälkeä, käytti sitä kuka tahansa. Samoin kieroutunut ihminen toimii kieroutuneesti, vaikka Jumala ohjaisi tätä ihan oikein, koska ei kykene toimimaan oikein rikkoutuneisuuttaan. Ihminen on rikkinäinen astia langenneisuuttaan - olisiko älyn, vajavaisen sellaisen, tuottama ongelma?

Jumala on korjaamassa tätä rikkinäisyysongelmaa. Tätä korjaa Jumalan sana ja Jumalan vaikutus ihmisissä, sekä Jeesuksen hankkima syntien anteeksiantamus, samalla kun me ja kaikki muu vinoutunut oikenee ajan edetessä ja kehityksen rullatessa Jumalan viedessä asioita eteenpäin. Kun kaikki on korjattu ja korjautunut, on Jumala taas näkyvästi kaikkena kaikessa, eikä mitään virheellistä tapahdu, koska rikkonaisuus, eli synti on kadonnut olemasta.

Eli Jumala ei tee virheitä, mutta sellaisia tapahtuu, kunnes todellisuus on korjattu niin, että se toimii kokonaan oikein. Kaikki maailman virheet ja vääryydet Jumala käyttää pelastuvien parantamiseen ja oikomiseen, eli vääristynyt voi tuottaa hyvää, kun Jumala opastaa ja johdattaa sen vaikutuspiiriin joutuneita.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Miten Jumala puhuu meille. mistä tiedän että jumala koittaa viestittää jotain minulle?

Vastaus:

Nimimerkille A

Tämä onkin tärkeä kysymys kristitylle! Jumalan aivoituksia voi vähän ymmärtää sen avulla, että kaikessa hän tahtoo kasvattaa meitä Kristuksen olomuotoa kohti. Kristuksessahan näkyy millainen Jumala itse on ihmishahmossa ja ihmisen ominaisuuksilla. Tämä lähtökohta avaa aika hyvin asioita.

Jumala puhuu meille elämän kohtaloiden ja maailman tapahtumien kautta. Näitä analysoimalla Jumalan tajuttavien kasvatuksellisten pyrkimysten avulla saamme ymmärtää vähän hänen aivoituksiaan. Oppiminen tässä on Jumalan itsensä kuuntelemista.

Jumala antaa meille myös erilaisia kutsumuksia. Nämä ovat pyrkimyksiä johonkin asiaan, itsessä syntyviä tarpeita johonkin. Ihminen voi löytää näin elämäntehtävänsä, joka voi olla jokin normaali tehtävä yhteiskunnassa, tai vaikka jonkin yhteiskunnallisen hankkeen läpivieminen. Jumala kutsuu meitä parantamaan toimillamme maailmaa ja ylläpitämään sitä ja kaikki asiat ja tapahtumat, jotka ohjaavat meitä tähän ovat tältä osin Jumalalta tulevia viestejä, joita hän myös  tulkitsee meille meissä läsnäolevana henkenä. Jumala kutsuu meitä aina jollakin tavoin Kristukseksi, vastuunkantajaksi ja huolehtijaksi muille, vaikka siihen liittyisi miten suurta arvostusta ja loistokkuutta ihmisten silmissä, tai köyhyyttä ja kurjuutta. Tästä voit viimekädessä tunnistaa ajatukset, jotka ovat Jumalan johdatusta elämässä ja joihin liittyy myös jossakin välissä mahdollisuus toteuttaa nämä ajatukset. Jumala voi puhua meille myös herättämällä meissä kysymyksiä, jotka pakottavat etsimään vastauksia. Näin me joudumme tutkimaan asioita ja oppimaan uutta, mikä on kasvamista kohti täydellisyyttä. Jumala on taivaan isä, joka on kasvattamassa meitä lapsinaan aikuisiksi kohti meille uutta olomuotoa, kuten hän on luotsannut maailmaa ja kaikkea muuta jo aikojen alusta ja ennenkin sitä. Tästä käsin me voimme vähän ymmärtää Jumalaa työssään, vaikka iso osa jääkin ihmisen ymmärryksen yläpuolelle. Tämän avulla voi ainakin  joskus tajuta, kun Jumala puhuu itselle. Etsimällä asiasta Kristus! Se mikä vahvistaa itsessä Kristusta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe 

Kysymys:

Mitä haureus tarkoittaa. onko esiaviollinen seksi syntiä jos on pitkässä ja rakastavassa suhteessa? Olen netistä löytänyt tähän vastauksia molemmista näkökulmista ja haluaisin kysyä sinun näkemystä asiaan.

Vastaus:

Nimimerkille Ahdistunut nuori

Esität varmasti ajankohtaisen kysymyksen. Tiukasti katsoen kaikki avioliiton ulkoinen seksi on syntiä. Tiukimmin seksiin suhtaudutaan herätysliikkeiden joukossa, jossa tiukimmillaan jopa avioliitto nähdään periaatteellisena haureutena, olisikohan kansanlähetysläinen näkökulma. Vanhaan aikaan ennen kuin alettiin painottaman kirkkohäitä, pidettiin kihlausta jo sitovana ja yhdyntä itseasiassa aloitti avioliiton - syntynyt lapsi toimi todisteena asiassa ja viimeistään tässä kohden asia kirjattiin kirkonkirjoihin ilman sen kummempia muodollisuuksia. Jos jompikumpi oli jo naimisissa, se oli aviorikos erityisesti naineelle ja siitä koitui tälle kovat seuraukset.

Uuden testamentin kreikassa on kaksi sanaa, jotka viittaavat sopimattomaan seksiin. Moikheia tarkoittaa syrjähyppyä, tai avioliiton ulkoista suhdetta ja porneia, josta on johdettu sana porno on selkeämmin käännettävä haureudeksi ja kattaa lapsiin ja eläimiin sekaantumisen, väkivaltajutut jne. Nämä molemmat asiat ovat selkeästi syntiä.

Tältä pohjalta voisi ajatella, että pitkä ja tosissaan otettu seurustelusuhde on käytännössä jo avioliitto siinä mielessä, että se tähtää jo sellaiseen elämään. Tunnetasolla eroa ei välttämättä ole ja tilanne vastannee vanhan ajan avioliitoa. En kyllä neuvoisi ottamaan tähän mukaan seksiä heti kättelyssä, vaan vasta sitten kun on ehditty tutustumaan kunnolla toisen kanssa ja suhde oikeasti menee vakavaksi ja pyrkii itse eteenpäin. Paras olisi tietysti pärjätä avioliittoon asti niin, mutta joskus elämä vie ja asiat karkaavat käsistä. Silloin on hyvä, jos voi luottaa Kristuksen sovintouhriin ja hänen hankkimaansa syntien anteeksiantoon, sekä taipuu tekemään parannusta ja pyrkii viemään elämää eteenpäin kohti oikeampaa olomuotoa parisuhteessa.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Minulla on monia kysymyksiä mitä olen merkinnyt note lapuilla Raamattuun. Olen ollu isosena ja yli 3 vuotta töissä seurakunnalla, siltikin näitä välillä miettii, tässä nyt yksi niistä. Ja ehkä siellä linjan toisessa päässä olisi joku joka tietää vastauksen. Saarnaajan kirjassa 12: 12- 14 Sanotaan nämä sanat: Ja vielä Poikani, paina varoitus mieleesi. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua, ja alituinen tutkistelu väsyttää ruumiin. Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuista teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Ymmärrän ensimmisen osan kyllä, mutta miksi tässä sanotaan että Jumalaa pitäisi pelkää? Ja mikä tämän opetus sitten kenties on?

Vastaus:

Nimimerkille Innokas tietämään

Oletkin lukenut Raamattua tarkalla silmällä! Sana, jolla hepreankielisessä tekstissä viitataan pelkäämiseen(jirad, pahad) tarkoittaa myös yli ymmärryksen menevää kunnioitusta, jopa rakastamista. Suomennokseen on valikoitunut kieltämättä vähän negatiivinen lukutapa, mikä antaa Jumalasuhteesta vähän karvaan kuvan. Uskohan on iloinen asia ja elämää kantava voima. Olisikohan Raamattuun jäänyt Ruotsi-Suomen aikaisen kuriyhteiskunnan jäänteitä käännökseen kummittelemaan ja sotkemaan ajatuksia? Se voisi olla tässä se varsinainen vaivaava tekijä, eikä Raamatun sisältämä ajatus.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Hei olen innokas tutkija-nuori ja uskonto on läheinen aihe minulle. Haluaisin kysyä muutaman asian, jos niin käy. Tutkin lähiaikoina kirjaa nimeltä "Saatana saapuu Moskovaan, Mihail Bulgakov" ja kirjassa mainittiin Jeesuksen olleen "Jeesuksen ajan Jerusalmissa". Kirjahan kertoo pääasiassa Moskovasta/Venäjästä. Mietin onko tietoja miten Jeesus liittyy Venäjään / sen historiaan, esimerkiksi Raamatussa tai muualla? Samoin ihmettelin nimimerkkejä joilla Jeesusta kutsuttiin “Ješua Ha-Notsri” mietin mistä nämä ovat tulleet?

Vastaus:

Nimimerkille Ahkera pohtija

Viisasta tutkia jo nuorena, niin sitä on varmasti viisas vanhana! Mihail Bulgakovin kirja on kirjoitettu neuvostoaikana ja kritisoi maan oloja huumorin keinoin. Jeesus ei liity millään tavoin Venäjään Raamatussa, eikä Venäjää mainita ainakaan selväkielisesti siinä missään. Kristinusko on tullut virallisesti Venäjälle 900-luvun lopulla, kun Kiovan ruhtinas Vladimir kääntyi kreikkalais-katoliseen uskoon. Tämän jälkeen kaikki venäläiset ruhtinaskunnat omaksuivat saman uskon. 

Jeshua Ha-Notsri on Jeesus Nasaretilainen heprean kielellä. Tämä nimitys voisi viitata vaikka painotuksellisesti siihen, että Pontius Pilatus keskustelee kirjassa oman aikansa ihmisen Jeesuksen kanssa, eikä taivaaseen korotetun Jumalan kanssa.

Hyviä pohdintoja sinulle älykkään kirjan kanssa. Sitä lukiessa voi olla hyvä muistaa, että se kertoo Neuvostoyhteiskunnasta ja pohtii sitä, vaikka se puhuu useasta aikakaudesta ja monista merkillisistä asioista.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Jos kaikki ihmiset ovat tulleet samoista ensimmäisistä ihmisistä, eli adamista ja evasta, niin miten ihmisiä on useampaa rotua? (Mustia ja valkoisia, etelä aasiassa erilaisia ja niin edelleen)

Vastaus:

Nimimerkille Martti

Ihmiset ovat muokkaantuneet ajan edetessä erilaisten elin olosuhdetekijöiden vaikutuksesta. Näitä ovat ilmasto ja sen muokkaama luonto, sekä ravinto. Samanlaiset voimat muovaavat eläimiä ja kasvejakin näiden siirtyessä uudenlaisiin elinolosuhteisiin - muutos tapahtuu pidemmällä ajalla sukupolvien kuluessa. Tätä muutoksen moninaisuutta voi ymmärtää vaikka siltä pohjalta, että kaikki Maan nykyinen elämä, kaikki elämänmuodot polveutuvat samasta elävästä oliosta samalla tavoin. Aika on tuonut melkoista varioimista ja eriytymistä kaikkien välille ja samalla tavalla kaikki ihmiset ovat jälkeläisiä samoille ihmisille ja muuttuilleet huomattavan paljon eri suuntiin erilaisten vaikuttavien asioiden voimasta sukupolvien kuluessa. Tämä kehitys on menossa kaikkialla kaiken aikaa ja me kristityt odotamme sen myötä lopuksi maailmassa muutosta jonka myötä kuolevaisuus katoaa ja me siirrymme uuteen olomuotoon. Sitten kaikki muukin sen jälkeen.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Onko Suomessa yhtään ekumeenista luostaria?

Vastaus:

Nimimerkille Jonttu01

Olet löytänyt hyvän ajatuksen! Tällaiselle varmastikin olisi tarvetta maailman moniarvoistuessa. Ykseys moneudessa voisi olla voimaannuttavaa ja avartavaa.

Ainoa ekumeeninen luostari, joka on joskus ainakin ollut olemassa Suomessa, on ekumeenisten karmeliittojen luostari Helsingissä Vartiosaaressa. Tämä on ekumeeninen maallikkoyhdistys, joka tässä toimii, eikä sitä saa sekoittaa karmeliittojen sääntökuntaan, joka taas on katolilainen.

Enonkosken luostari on taas luterilainen, eikä ekumeeninen, vaikka toimii ekumenian hengessä.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Olen ymmärtänyt, että uuden liiton kristillinen seurakunta on Jumalan kansa on todellinen Israel ja siihen kuuluu sekä juutalaiskristittyjä että pakanakristittyjä. (vrt. Room. 11:25-26: "Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.". Kristillinen kirkko on ottanut Israelin eli juutalaisten paikan kokonaan Jumalan valittuna kansana pakanakristittyjä. Tällaisia näkemyksiä jotkut eivät hyväksy, vaan nimittävät sitä korvausteologiaksi (Replacement Theology). Onko siis Israel enää ollenkaan Jumalan omaisuuskansa? Kirkkokäsikirjan päiväjumalanpalveluskaavassa (1958) kuitenkin rukoillaan: "Muista myös omaisuuskansaasi Israelia." Onko Israelilla vielä jokin rooli lopunajan tapahtumissa?

Vastaus:

Nimimerkille Pena

Kiitos mainiosta kysymyksestä. Israel on edelleen Jumalan omaisuuskansa, jonka elämänkohtaloissa me näemme Jumalan työssään. Kristityt ovat uusi Israel uskon tähden Kristukseen, siinä missä juutalaiset yrittävät pitää lain ja toteuttaa koko lain: rikkomus yhdessä lainkohdassa rikkoo koko lakia vastaan kaikissa kohdissa(Jaak. 2:10). Maailman loppuessa myös israelilaisia kaikista heimosta pelastuu yhteensä sata neljäkymmentäneljä tuhatta henkeä mutta suuri enemmistö kaikista pelastuvista on kristittyjä( ks. Joh.ilm. 7:1-17). Sata neljäkymmentäneljä tuhatta on pieni määrä ihmisiä, kun juutalaisia arvioidaan elävän maailmassa 14,7 miljoonaa henkeä. Harmageddoniin ennustetaan lopun aikoina suurta taistelua, joka alkaa idän kuninkaiden saapuessa. Tässä voisi juutalaisilla olla jokin rooli.

Myös juutalainen pelastuu uskon kautta, kun uskoo, siinä missä muutkin pelastuvat uskon kautta. Toisista huolehtiva rakkaus täyttää koko lain - tätä me saamme oppia rakkauden kaksoiskäskystä ja kultaisesta säännöstä, joiden mukaiseen elämään rakkaus meitä ohjaa. Ja Jumala on rakkaus!(1.Joh.4:8, 16b).

Me voimme luottavaisin mennä kohti tulevaisuutta. Vaikka edessä olisi mitä, se vie meitä kohti lopullista iankaikkista elämää.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Minkä ikäinen ihminen oli kun syntiin lankeaminen tapahtui?

Vastaus:

Nimimerkille Leevi Sauvosta

Tässä tulikin kysymys, joka tuo uuden näkökulman asiaan! Kirkollisesti Aatamin ja Eevan ajatellaan olevan luodut samana päivänä, ensin Aatami ja sitten Eeva. Raamatussa esiintyy naisen luomisen yhteydessä sanaleikki, jossa Adamia kutsutaan mieheksi ja nainen saa kutsumanimekseen miehetär. Feminiininen muoto sanasta mies. Näin Aatami on Eevan syntyessä jo täysi mies, vaikka on tullut luoduksi vain hetkeä aiemmin. Näin aikuisuus ei paljasta mitään ihmisen iästä vuosissa mitattuna tässä suhteessa. 

Hetkeä myöhemmin siirrytään käärmeen juonitteluun, eikä Raamattu sano mitään siitä, että päivä olisi vaihtunut. Näin syntiinlankeemus tapahtui ilmeisesti heti ihmisen olemassaolon ensimmäisenä päivänä ja Jumala sai pariskunnan kiinni rikkomuksesta illan viiletessä Paratiisissa ja ryhtyi heti kuritoimiin, joten karkoituskin määrättiin heti ensimmäisenä päivänä ja pantiin silloin myös toimeen.

Näin katsoen ihminen ei selvinnyt Jumalan kaltaisuudessa Paratiisissa päivääkään, vaan sotki asiansa ja lensi niistä juhlista välittömästi ulos! Aika epäonnistunut viritelmä. Päivän vanhana ihminen oli jo kurja syntinen rähjäke, joka oli tuomittu kuolevaisuuteen ja muuhun rajallisuuteen. Ehkäpä ihminen oli biologisesti nuoren aikuisen ikäinen, kun he olivat äärimmäisen elinvoimaisia paratiisillisessa tilassaan, mutta sekosivat nuoren ihmisen tavoin ajattelemattomuuttaan typeryyteen, joka pilasi heidän elämänsä lopullisesti? Parissa kymmenissä? Kolmikymppisenä ihminen on yleensä jo vähän vakiintunut ja järkiintynyt työpaikkojen tavoin asioita tarkasteltaessa. Siinä ikävaiheessa lipsumiset elämässä jäävät jo vähemmälle.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Pyysin Jumalalta, että saisin tietää suojelusenkelini nimen. Minulle on rippipappi joskus opettanut, että enkeleitä ei saisi pyytää luokse, vaan pitäisi pyytää Jumalaa lähettämään enkelin, niin silloin enkeli on varmasti Jumalan lähettämä. No, sain sitten tähän nimiasiaan vastauksen aika erikoisella tavalla, joka säikäytti minut todella pahasti tänään. Mietin nyt vaan sitä, että mitä Jumala tällä yrittää minulle kertoa? Enkö saa olla kiinnostunut suojelusenkelini nimestä? Oliko tämä pelottava vastaus ollenkaan Jumalalta vai joltain muulta. Pyysin nimittäin rukouksessa, että asia kerrottaisiin minulle niin, etten pelästyisi. Jotenkin tuntuu epäkohteliaalta olla huomioimatta suojelusenkeliä, jos hän kerran pitää minusta huolta. Mistä tiedän mikä vastaus on Jumalalta ja mikä ei?

Vastaus:

Nimimerkille Pelästynyt lammas

Kiitos kysymyksestä! Vanhaan aikaan ajateltiin nimistä maagisesti, että jos tiedät jonkin olennon nimen, saat tämän valtaasi. Tästä syystä nimiasia saattaisi olla hankala perinteisesti ajatellen. Enkeli ei välttämättä haluaisi tehdä nimeään tunnetuksi.

Varmaankin on varminta pyytää Jumalaa lähettämään enkeli, eikä kysellä itse enkelin perään. Siinä ainakin muistaa sen, että me palvomme Jumalaa ja olemme hänelle alamaisia, emmekä enkeleille. Enkelit ovat ennemminkin meille kanssaeläjiä, kuin hallitsijoita, vaikka heillä olisikin tehtävänä huolehtia ja kaitsea ihmisiä. Siksi enkeleitä ei pidä pelätä, vaikka heitä kunnioittaisi heidän työnsä tähden. 

Jos Jumala ei tahdo tuoda esille enkelisi nimeä, saattaisi se vaikka tarkoittaa sitä, että hän tahtoo välimatkaa meidän ja suojelusenkelien välille. Että eläisimme Jumalan, emmekä hänen viestinviejiensä kanssa. Meidän pitäisi kasvaa olemaan itse suojelusenkeleitä lähimmäisillemme, etenkin jos he ovat jotenkin vaikeuksissa, eikä etsiä omia enkeleitä. Usko ja luottamus Jumalaan pitää meidät pystyssä ja luotsaa ja kasvattaa  elämässä kohti oikeaa maalia, oikeaa olomuotoa, johon Jeesus on meitä kasvattamassa ja johon enkelit meitä osaltaan luotsaavat. Tämä on se oikeasti tärkeä juttu. Muuta en osaa kysymykseesi vastata.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Onko mooseksen 6 ja 7 kirja poistettu raamatusta raakuuden takia? Miten voi lukea mustaa raamattua tai saada sen ja voiko pappi lukea sitä? Ja miksi siitä ei puhuta tai kuulin vasta itsekkin koko asiasta.onko musta raamattu paha?

Vastaus:

Nimimerkille Kjkj124

Hyvä kysymys! 6. ja 7. Mooseksen kirja eivät sisälly tiedettävästi alkuperäiseen Raamattuun, vaan niiden alkuperä on jäljitetty jonnekin 1500-luvulle, vaikka kansanperinne muuta väittää. Tosin jo 300-luvulla mainitaan kreikkalaisessa maagisissa teksteissä 8. ja 10. Mooseksen kirjat.

6. ja 7. Mooseksen kirja muodostavat ns. Mustan Raamatun, joka pitää sisällään erilaisia maagisia kaavoja ja henkitietoutta ja henkien manaamiseen liittyvää aineistoa. Tyylillisesti Musta Raamattu on erilainen kuin Raamatun viisi Mooseksen kirjaa, se pitää sisällään loitsuja ja maagisia kaavoja ja on noitakirja.

Mustaa Raamattua on syytetty erilaisista mielenterveysongelmista, mikä on tuonut sille  kieroutunutta mainetta paholaisen Raamattuna. Mustaa Raamattua voi lukea, kuten jotakin kansanuskomuksiin liittyvää kirjaa, kuten Kalevalaa, mutta se ei ole millään tavoin Raamatun kaltainen arvokas opettava kirja, tai Pyhä kirja. Minullakin on kyseinen kirja omassa hyllyssäni.
Sanoisin, että 6. ja 7. Mooseksen kirjan tyyli aukeaa kunnolla vasta, kun tajuaa Raamatun ajatusmaailmaa. Sitä vasten huomaa heti, että  nämä eivät liity mitenkään yhteen.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Sain oivan tyhjentävän vastauksen ed.kysymykseeni ja rohkenen edelleen kysyä. Kysymykseni koskee käskyä- älä tapa, muistan joskus kuulleeni jonkun selittävän että alkuteksteissä se olisi oikeammin muodossa-älä murhaa! Voitaisiinko tämän perusteella sittenkin sodassa tappaa vihollisen, kun se ei tavallaan olisi murhaamista sanan varsinaisessa merkityksessä. Vai täyttääkö sodassa tappaminen aiotun tietoisen hengiltäottamisen l.murhaamisen kriteerit. Että tällaista hiustenhalkomista tällä kertaa!

Vastaus:

Nimimerkille From darkness to light

Kysyin asiaa asiaan paremmin perehtyneeltä kolleegaltani. Hän sanoo, että alkuperäinen käännös on Älä tee henkirikosta. Tämä sisältää kaiketi tapot ja murhat ja kuoleman tuottamukset. Ei siis teloituksia, tai sodan käyntiin liittyvää tappamista, tai uhraamista. Kiitos hyvästä kysymyksestä! Tämä avarsi minunkin näkemystäni asiasta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Maalikkona ihmettelen silmät ympyrkäisinä luomakuntaa! Kysymykseni koskee sielunvihollista l. saatanaa! Onko näin että saatana tuntee raamatun. Näin minä sen ymmärrän! Mulle on herännyt kiusallinen kysymys mieleeni, jos kerran saatana tuntee raamatun, niin miksi se osallistuu Harmagedonin taisteluun vaikka se näkee raamatusta lopputuloksen, että tulee häviämään sen!

Vastaus:

Nimimerkille From darkness to light

Hyvä kysymys! Kyllä Saatana tuntee Raamatun ja jopa paremmin, kuin ihminen. Sehän oli itse siellä läsnä, kun ihminen lankesi alussa, eksyi myöhemminkin irti Jumalasta ja tappoi jopa Kristuksen. Saatana tietää sen kaiken, mihin ihminen voi vain uskoa, koska oli itse paikalla aikaansaamassa sitä kaikkea tuhoa ja vastustamassa kaikkea parannusta.

Mietit mutkikasta kysymystä tuossa Harmageddonin jutussa. Vaihtoehtoisia selityksiä Saatanan sitoutumiselle kohtaloonsa voisivat olla se, että maailmanhistoria on jo luotu ja siksi sitä voidaan jo ennustaa - tavallaan kaikki on jo tapahtunut, vaikka me emme ole vielä siellä asti. Näin erilaiset syyt ja seuraukset vievät pakonomaisesti asioita eteenpäin, eikä niitä voi enää muuttaa. Näin riippumatta siitä, että me koemme asiat toisin.  Näin Saatana olisi jo jossakin mielessä tuhottu Harmageddonissa. Toinen selitys voisi olla se, että Saatana on niin kiivas käymässään valtataistelussa ja voitonhimossa, että ei pysty lopettamaan touhujaan - se voisi olla vähän kuten pelihimon riivaama ihminen, joka haluaa yrittää vielä kerran, kunnes aika ja resurssit vain loppuvat. Ei kykene uskomaan todeksi tulevaa lopputulosta, vaikka tietää jo sen. Ehkäpä elämällä ei sitten ole enää mitään merkitystä Saatanalle sen jälkeen? Koko juttuhan lähti liikkelle kapinasta taivaassa.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Onko Raamattuun piirtäminen sallittua? Haluaisin harrastaa bible journalingia, mutta perheeni mukaan raamattuun ei saa piirtää tai tehdä muita merkintöjä. Minulle kerrottiin rippikoulussa, että monet uskovat esimerkiksi alleviivaavat raamarusta lempikohtia. Voinko siis tehdä tällaista?

Vastaus:

Nimimerkille Uskova nuori

Kyllä sinä voit tehdä Raamattuun merkintöjä. Se on itseasiassa ihan hyvä tapa keskustella Jumalan kanssa. Kun alleviivaat tärkeitä kohtia, tai kirjoitat omia mietteitäsi tms ne ovat siellä odottamassa sinua ja ohjaamassa ajatuksia uudelleen sellaisiin asioihin, jotka tuntuvat tärkeiltä, tai jäävät vaivaamaan mieltä. Jopa piirros tms voi olla iso ajatus, tai rukous, joka Raamatun sivulle piirrettynä voi selkeyttää ja elävöittää Jumalan sanaa ja ylläpitää jotakin tärkeää ajatusta, tai kokemusta mielessä. Henkilö joka lukee sinun Raamattuasi sinun jälkeesi voi samalla lukea sinun uskoasi ja jumalasuhdettasi, kun jätät siitä jälkiä kaikkien tuntemaan kirjaan.

Minä itsekin olen tehnyt joitakin alleviivauksia Raamattuun, kun on löytynyt lause, tai ajatus, joka selittää ja avaa Raamatun kirjoituksen ajatuksenjuoksua. Niin ne nousevat myöhemminkin mieleen, kun luen Raamattua, vaikka lukisin jonkun muun, kuin omaa Raamattuani. Se on hyvä tapa opiskella kirjoituksia elämää varten. Tuntuu, että tekemällä merkintöjä Raamattuun, ne kirjoittaa samalla omaan itseensä sisäisesti läsnäoleviksi. Vähän niin kuin kirjailisi samalla omaa minuuttaan ja elämäänsä Raamatun ajatuksilla ja mietteillä!

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Olen uskova mies,nuori tyttäreni haluaisi muuttaa itsensä pojaksi.koko vaellukseni Jeesusta seuraten on ollut taistelua,terveys on mennyt,avioliitto on ollut katkolla,toimeentulo heikkoa,perheessä syöpää,ms-tautia,pieni poikani on erityislapsi.rukoilen ja itken,huudan avukseni Herran nimeä,ei millään oikein jaksaisi.Jeesus silti yhä sinua ylistän.en edes tiedä miksi tämän kirjoitin mutta jollekkin oli pakko kirjoittaa.

Vastaus:

Nimimerkille Pelokas isi

Oletkin joutunut melkoiseen pinteeseen. Elämä on näyttänyt karuja puoliaan. Tällaisessa tilanteessa on hyvä päästä keskustelemaan asioista johonkin suuntaan. Jo keskusteleminen ja ajatusten kokoaminen voi helpottaa oloa suuresti. Me ihmiset olemme monin tavoin epätäydellisiä olentoja Jumalan kuvina ja kaltaisina: monin tavoin heikkoja ja sairaita olentoja. Olen aivan vakuuttunut siitä, että Jumala ymmärtää meitä tässä suhteessa: siksi Kristuskin uhrautui ristille syntiemme sovitukseksi. 

Olet perheen isänä muille majakka, jonka valossa he elävät. Se, joka edustaa omilleen Jumalan näkökulmaa ihmisyyteen ja joutuu siksi Kristuksen paikalle suhteessa muihin: mitä vaikeampi tilanne, sen enemmän siihen jamaan joutuu. On hyvä, että Jumalasuhteesi on kunnossa. Näin itse Jumala voi toimia perheesi keskuudessa sinun kauttasi. Tässä vallitsevassa tilanteessa sinun on hyvä osata olla armollinen ja kannustava myös itsellesi, vaikka tilanne vaikuttaisi miltä sinun ympärilläsi. Niin jaksat olla sitä samaa paremmin niille toisille siinä ympärillä ja aika saa ratkoa sinun ja Jumalan kanssa pois ongelmia ja löytää vastauksia kysymyksiin. Olisiko mahdollista keskustella asioista muiden ihmisten kanssa siinä ympärillä? Toivottavasti teillä on olemassa jonkinlainen keskusteluyhteys. Se helpottaisi varmasti sinua ja muita kaiken epävarmuuden keskellä, jos se vain toimii. Tulisi purettua pois mielen sisäisiä paineita, mikä helpottaisi varmasti oloa - toisi ehkä johonkin jonkin ratkaisunkin?

Sinun tilanteesi tuntuu kovin vaikealta ja pelkään vähän, etten oikein osaa käsittää kunnolla sinun tilannettasi. Sydämeni itsepäisesti kuitenkin rukoilee sinun puolestasi ja sinun perheesi puolesta. Että kaikki kääntyisi hyvin. Jos tahdot jutella asioista, jotka painavat mieltäsi, voit hyvin lähetellä minulle vaikka sähköpostia osoitteeseen juha.dubbe@evl.fi niin vastailen sinulle. Missään nimessä sinun ei pidä jäädä yksin hautomaan vaikeita asioita. Monesti asiat alkavat jotenkin järjestyä, kun päästään ajassa vähän eteenpäin. Kaikissa tilanteissa Jumala tahtoo meidän ymmärtävän, että hän on meitä rakastava isä ja me olemme hänelle hänen lapsiaan, joista hän huolehtii aivan kaikissa tilanteissa ja aivan loppuun asti, tuntui miltä tuntui. Onneksi vietämme nyt kesää. Luonnon valoisuus ja värikkyys ja erilaiset äänet ja tuoksut piristävät vähän mieltä ja minä muistan aina siitä, että meillä on rakastava isä taivaassa, joka tahtoo huolehtia meistä: että elämä voittaa viime kädessä kaikkialla ja se on se lopullinen totuus, joka jää voimaan.

Jopa silloin, kun on kaikkein synkintä.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Mitä raamattu sanoo joogasta jonka tarkoitus ei ole palvoa muita jumalia tai meditaatiosta jossa sama juttu tai astrologiata?

Vastaus:

Nimimerkille Jau

Hyvä kysymys nykyisten muotivirtausten keskellä! Aloitan meditaatiosta. Meditaatio on mietiskelemista. Mietiskeleminen jäsentää asioita ja korostaa ehkä jotakin niissä ja vaikuttaa ihmisen tajuntaan. Meditaatiota on harjoitettu ja harjoitetaan kirkossa muinaisista ajoista alkaen. Luostareissa tämä on yksi asukkien päätehtävä: mietiskellä Jumalan sanaa ja syventää sen tuntemista, antaa elämä sen johdettavaksi. Itse Martti Luther meditoi Jumalan sanaa ja kehoitti kaikkia harjoittamaan sitä. Raamattua on tehokkainta lukea meditoiden sitä, jättää Sana soimaan mieleen.

Jooga liittyy alun perin itämaisiin uskontoihin ja joogalla harjoitetaan mieltä ja ruumista olemaan suhteessa todellisuutéen ja korkeampiin voimiin. Jos tällä harjoittelulla todentaa suhdetta Jumalaan ja elämäämme todellisuuteen ja elää sitä todeksi ja kehittyy siinä, ei asiassa ole sinänsä mitään pahaa. Jooga on oikeastaan vain meditaation muoto, jossa ruumis osallistuu liikkeiden kautta ajatuksiin. Lutherus sanoi, että ääretön/Jumala sisältyy äärelliseen/luotuun todellisuuteen. Me olemme osa kokonaisuutta ja hyvä oleminen osana kokonaisuutta on olemista suhteessa Jumalan kanssa. Jos jooga rakentaa tällaista tietoisuutta ja olemista se on pelkästään hyvä asia. Jos taas touhu saa ihmisen käpertymään vain itseensä ja viis veisaamaan lähimmäisistään hädän keskellä, se on pahasta. Tässä kohden voi sanoa, että hedelmästään puut tunnetaan. Hyvä puu tuottaa hyvää  ja huono puu huonoa. Raamatun kanssa asioita voi arvioida.

Astrologia on alkujaan jonkinlaista taivaankappaleiden palvomista ja siihen liittyy ajatus, että tähdet muka jotenkin vaikuttaisivat ihmisten elämiin. Astrologia ei nykytietämän mukaan tuota oikeaa tietoa. Lisäksi sen yhteydessä ihmiset alkavat luottaa luotuihin taivaankappaleisiin itsensä Luojan asemesta. Luoja ja me ihmiset rakennamme tulevaisuutta toimillamme, eivät tähdet. Tähdet häiritsevät vain ajatuksia tässä suhteessa. Ne ovat kyllä kauniita taivaalla ja niiden avulla voi suunnistaa, mutta mitään muuta vaikutusta niillä ei ole. Väärä usko tähtiin voi sotkea ajatuksia suhteesta Jumalaan ja siihen, mitä Jeesus meille opettaa Jumalasta, että elämästä. Parempi uskoa itseensä, kuin tähtiin ja antaa kaikki hyvän Jumalan käsiin. Tähtiä ja kaikkea niihin liittyvää on silti ihan hyvä tutkia ymmärryksen kehittämiseksi: siinä oppii jotakin maailmankaikkeudesta, sekä ihmisen tavasta hahmottaa asioita ja todellisuutta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Mihin ateistit ja toisinuskovat joutuvat kuoleman jälkeen?

Vastaus:

Nimimerkille Lempi

Tämä varmaan riippuu vähän siitä, mihin he ovat eläessään uskoneet. Nyt en tarkoita uskomisella totena pitämistä; sitä että joku uskoo jonkin todeksi, vaan näkemyksellisempää luottamusta, kuten on sosialistilla, joka uskoo Marxiin ja Marxin oppeihin omassa suunnassaan, tai omassa suunnassaan vaikka natsilla, joka uskoo Hitleriin ja Hitlerin oppeihin. Se mihin me päädymme riippuu melkoisen paljon siitä, uskommeko me Kristuksen oppeihin ja Kristukseen opettajana. Ateistit ja toisinuskovat, jotka jollakin tavoin uskovat Kristuksen oppeihin ovat eri asemassa, kuin ne, jotka eivät ole näihin oppeihin uskoneet. He ovat elämässä kasvaneet ihan erilaisiksi suhteessa siihen, mitä Jumala ja elämä meistä pyrkii tekemään. 

Ne, jotka eivät sopeudu enää elämän joukkoon tuhoutuvat. Tämä pätee jo ihan biologien tutkimassa ja tuntemassa todellisuudessa tässä tuntemassamme maailmassa. Aivan samoin Jeesuksen omikseen tuntemat päätyvät taivaaseen ja muut joutuvat helvettiin. Raamattu sanoo, että tämä on paikka, jossa palaa ikuinen tuli, itkun ja hammasten kiristelyn paikka. Jos on olemassa taivas, johon tästä elämästä mennään ja jossa on vain Kristuksen omikseen tuntemia, tältä osin keskenään samankaltaisia ihmisiä, täytyy myös olla paikka niille, jotka ovat tässä suhteessa erilaisia. Jos rauhan tekijät ja sodanlietsojat erotetaan toisistaan niin, että mukana on vain samankaltaisia ihmisiä, syntyy kaksi paikkaa, jossa toisessa pyritään aina kohti rauhaa ja toinen, jossa riidat ja sodat voivat vain kiihtyä. Ennen pitkää molemmat saavuttavat lopullisen täydellisyyden. Näin nähtynä mieleen nousee ajatus, että helvetin tuleen vähintäänkin liittyy sinne joutuneiden hulluuksiin nousevan raivon liekki, mikä saattaa vaikka viitata siihen, että helvetti polttaa sinne joutuneet kokonaan olemattomiin; räjäyttää näin mielen ja uuvuttaa sen kokonaan pois? Kuluttaahan veden liikekin kivistä keskenään kaikki särmät pois ja tasoittaa ne niistä tyhjiin. Ehkä sitä, mitä meistä jää jäljelle tämän ruumiillisen elämän jälkeen voisi verrata radioaaltoihin, jotka ovat jossakin: joita ei voi sellaisenaan nähdä ja kuulla, vaikka ne ovat olemassa ihan aineellisessa mielessä. Vastaanottimilla me kuitenkin voimme kuulla ja nähdä kyseisten aaltojen sisältämän informaation. Koko olevaisuushan on jonkin sortin energiaa, tai liikettä, jolla on oma rakenteensa, informaationsa(kuten DNA), joka liittyy kaikkeen, mitä on olemassa ja josta kaikki on syntynyt. Informaatiota me kutsumme kirkon perinteessä Jumalan Sanaksi ja osapuilleen energiaa Jumalan kaikkivallaksi. Fyysinen suhde Jumalaan saattaa olla tässä asiassa paljon olennaisempi, kuin tulemme aina edes ajatelleeksi: siksi usko Jeesukseen syntien sovittajana, joka opettaa meitä on meille aivan todella tie, totuus ja elämä! 

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe  

Kysymys:

Voiko Jumalalle rukoilla liikaa? Olen viime aikoina vuosia kestäneen hiljaiselon jälkeen herännyt rukoilemaan, koska kohtasin kriisin, johon vain Luojalla olisi mahdollisuus vaikuttaa. Olen rukoillut "rystyset verillä" ja pyytänyt häneltä apua, jonka olenkin saanut konkreettisesti. Mietin tätä jo silloin apua monta kertaa päivässä pyytäessäni ja mietin yhä (kysymys on kyllä varmasti hölmö) mutta ärsyyntyyköhän Jumala jatkuvasta kiitostulvasta, jota hänelle olen viime päivinä osoittanut? Pitääkö hän minua vain teennäisenä, hetkellistä kiitollisuudenhuumaa tuntevana ihmisenä, joka kohta taas unohtaa, mistä olla kiitollinen? Tai pänniikö häntä nämä yhteydenottoni, kun maailmassa on niin paljon isompia asioita. Ajatteleeko Luoja, että "ei nyt kaikesta tarvitse koko ajan kiitellä?"

Vastaus:

Nimimerkille N94

Et voi rukoilla Jumalaa liikaa. Mutta parasta rukousta Jumalalle pitkässä juoksussa on vastata hänen meille Raamatussa osoittamaansa puhutteluun elämällä tämän opastamalla tavalla. Kiitollisuuden sävyttämä ihmismieli elää luonnostaan kiitollisuuden lähteen sävyttämää elämää. Kiitollisuuden kautta Jumala sytyttää sinuun rakkautensa, joka ohjaa sinua elämään Jumalan lapsen elämää. Tässä toteutuu varmaankin koko rukous kaikkein syvimmiltään. Et siis kiusaa Jumalaa rukoilemalla millään tavoin, vaan se johtaa sinua elämässä eteenpäin Jumalan kaltaisuuteen - isän lähelle. Jumala ei pidä sinua kiitoksinesi turhana, vaan tekee sinusta kaikkea sitä, mitä hän tahtoo sinun olevan.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Olen tunnustava kristitty, enkä ole koskaan sekaantunut mihinkään henkimaailman asioihin, mutta huomaan ahdistuvani niistä nykyään päivittäin. Mietin jatkuvasti (neuroottinen luonne kun olen), että voiko paholaista rukoilla tai voiko se tehdä ihmeitä siten kuin Jumala. Pelkään, että jos voi, niin olen siihen jotenkin vahingossa yhteydessä ja aiheutan jonkin katastrofin, kuten vakavan sairastumisen.

Vastaus:

Nimimerkille Esku

Kuulostaa melkoisen painostavalta tilanteelta.    Minä sanoisin, että jos paholainen kuulee sinua, niin Jumala kuulee vielä paljon herkemmällä korvalla. Me voimme luottaa turvallisesti Jumalan jatkuvaan läsnäoloon ja siihen, että saamme vahingot anteeksi. Meidät on sovitettu ristillä.

Paholaisen tiliin on pantu jonkin verran ihmeitä kansanperinteen piirissä, mutta Raamatussa paholainen ei pysty tekemään itse mitään, vaan saa muut toimimaan väärin esim.kylvämällä epäilyjä ja negatiivisia ajatuksia. Samoin ihmeitä tekevät lähinnä apostolit ja profeetat ja Jeesus, eivät niinkään noidat ja velhot. Jumala on varsinainen voiman lähde, ei paholainen ja voimiltaan yli kaiken pahan. Pelkosi on siis kaikin puolin aiheeton. Paholainen koittaa lähinnä kääntää meitä Jumalaa vastaan ja Jeesusta vastaan ja luo kaikenlaisia harhakuvia johtamaan meitä harhateille. Meillä on uskomme vastavoimana kaikelle tällaiselle!

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe