Pöytyän seurakunnan laatima hautausohje

Hyvät omaiset


Läheisen ihmisen kuolema koskettaa aina syvästi. Surun keskellä on kuitenkin hoidettava monia käytännön asioita, jotka liittyvät hautajaisten järjestämiseen. Tämä sivu on tarkoitettu auttamaan tärkeimpien muistamisessa.

 

Hautajaisjärjestelyt

Järjestelyt aloitetaan ottamalla yhteyttä vainajan kotiseurakunnan seurakuntatoimistoon ja sovitaan siunauksen ajankohdasta ja paikasta (Karinaisten, Pöytyän, Oripään tai Yläneen kirkko). Siunaus ulkona haudalla on myös mahdollinen.

Varataan siunauksen toimittava pappi ja kanttori sekä heidän osallistumisensa muistotilaisuuteen. Pappi ottaa myöhemmin yhteyttä omaisiin. Hänen kanssaan sovitaan siunaus- ja muistotilaisuuden yksityiskohdista.  Kanttorin kanssa sovitaan musiikista, kuten alku- ja päätössoitoista.

Hautapaikkana voidaan käyttää mahdollista sukuhautaa tai uutta hautapaikkaa, jota käydään katsomassa suntion tai seurakuntamestarin opastamana. Hautausmuotona on arkku- tai tuhkahautaus. Haudalla mahdollisesti olevan muistokiven siirrosta sovittava etukäteen suntion/seurakuntamestarin kanssa.

Muistotilaisuutta vietetään usein seurakuntataloilla. Tila voidaan varata siunaustilaisuudesta sovittaessa.

Hautausjärjestelyistä voidaan sopia, vaikka hautauslupaa ei vielä olisikaan. Lääkärin allekirjoittama hautauslupa lähetetään sairaalasta suoraan seurakuntaan.

 

Sanomakellojen soitto

Sanomakellot on vanha tapa ilmoittaa seurakunnan jäsenen poismenosta. Kellojen soitosta käyvät selville sekä vainajan sukupuoli, että ikä.

Vanhan soittotavan mukaan miespuolisen vainajan soitto aloitetaan isolla kellolla, naispuolisen ja lapsen pienellä kellolla. Kummassakin tapauksessa soitto alkaa niin monella yksittäisellä lyönnillä, kuinka monta vuosikymmentä vainaja oli elänyt. Seuraavaksi soitetaan pikkukellolla vuosikymmenen jälkeiset yksittäiset vuodet. Soitto jatkuu kellojen vuorosoitolla noin viisitoista minuuttia ja päättyy aloituskellon soittoon (iso tai pieni). Sanomakelloja soitetaan arkisin klo 10-16 välillä. Ajankohdasta sovitaan suntion kanssa. 

 

Siunaustilaisuus

Kantajat siirtävät arkun ruumishuoneelta kirkkoon puoli tuntia ennen siunaustilaisuuden alkua, tai siunaustilaisuuden alkaessa. Suntio opastaa kantamisessa. Arkun kantajana tulisi olla kuusi henkilöä (miehiä tai naisia). 

 

Siunaustoimituksen kaava (virsikirjan liiteosassa ”Hautaan siunaaminen”)

 • surumusiikki
 • kukkalaitteiden lasku
 • virsi
 • raamatunluku
 • puhe
 • siunaussanat
 • (musiikkia)
 • ruokous
 • Isä meidän -rukous ja Herran siunaus
 • virsi
 • surumusiikki

Kukkalaitteet voidaan laskea myös siunaustilaisuuden lopussa tai haudalla.

Ehdotuksia virsiksi
 

30      Maa on niin kaunis      

146    Rauhan saivat pyhät Herran

249    Pois kirkas suvi kulkee ja syksyyn kypsyy maa

275    Mä elän laupeudesta ja armon antimista

276    Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan

332    Herraa hyvää kiittäkää

338    Päivä vain ja hetki kerrallansa

341    Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta

377    Sun haltuus, rakas Isäni (usein haudalla)

388    Jeesus, johdata tiemme kulkua

396    Käyn kohti sinua, oi Herrani (tunnetaan myös nimellä Sua kohti       Herrani HLV)

397    Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa

408    Joutukaa, sielut, on aikamme kallis

498    Nyt kulkee halki korpimaan

499    Jumalan kämmenellä

517    Herra, kädelläsi asua mä saan

548    Tule kanssani, Herra Jeesus

555    Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on

571    Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

600    Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan

620    Sen suven suloisuutta toivossa katselen

631    Oi Herra, jos mä matkamies maan 

632    Nyt ylös, sieluni, mullasta nouse tästä

Virsikirjassa on oma osasto hautauksiin ja siihen kuuluvat virret 242-249.  Lisäksi virret 604-632 kuuluvat osastoon kuolema ja iankaikkisuus.

 

Haudalla

Arkkuhautauksessa

Arkku kannetaan kirkosta kellojen soidessa. Suntio ja pappi johdattavat saaton haudalle. Arkku lasketaan hautaan, suntio opastaa kantajia. Hauta peitetään kannella, jonka päälle kukat lasketaan. Samaan aikaan voidaan laskea useita kukkalaitteita. Hautaan lasku päättyy virteen. Haudan peittämisestä huolehtii haudankaivaja. 

Tuhkahautauksessa

Kantajat kantavat arkun kirkosta joko suoraan ruumisautoon tai ruumishuoneelle, josta hautaustoimisto myöhemmin hakee arkun. Saattoväki tai vaihtoehtoisesti suntio vie kukat hautapaikalle siunauksen jälkeen.

Uurnan lasku

    Hautaustoimisto toimittaa uurnan seurakuntaan ja ilmoittaa siitä omaisille. Omaiset voivat myös noutaa uurnan itse ja tuoda mukanaan uurnanlaskupäivänä. Omaiset ottavat yhteyttä seurakuntatoimistoon tai suntioon ja sopivat uurnanlaskupäivästä. Pyydettäessä pappi ja/tai kanttori voivat tulla mukaan uurnanlaskuun. Omainen tai seurakunnan työntekijä laskee uurnan hautaan, joka peitetään seurakunnan toimesta.

 

Muistotilaisuus

Omaiset järjestävät muistotilaisuuden, joka tavallisesti sisältää virsiä ja papin puheenvuoron. Omaiset ja ystävät voivat muistella vainajaa ja ohjelmassa voi olla myös musiikkia. Pappi ja kanttori auttavat ohjelman laatimisessa. Muistotilaisuus aloitetaan yleensä tarjoilulla.

Suruliputus

    Muistotilaisuuden ollessa seurakunnan tiloissa, suruliputuksen hoitaa vahtimestari. Suruliputus (lippu puolitangossa) aloitetaan hautajaispäivän aamuna. Muistotilaisuuden alettua, lippu nostetaan täyssalkoon.

Vainajan muistaminen esirukouksessa

Siunauspäivää seuraavan sunnuntain (tai muun omaisten kanssa sovitun sunnuntain) jumalanpalveluksessa muistetaan esirukouksessa edesmennyttä seurakunnan jäsentä ja  hänen omaisiaan. Tällöin on tapana, että omaiset osallistuvat jumalanpalvelukseen, jossa vainajan muistoksi sytytetään kynttilä.  Tämän kynttilän sytyttää joko omainen tai suntio. 

Pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa kirkoissa (kirkkoalueittain: Karinainen, Pöytyä, Oripää, Yläne) luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen siunattujen seurakunnan jäsenten nimet. Heille sytytetään muistokynttilät.

Hautauskustannukset

     Arkkuhautauksen kustannukset ovat haudan avaus ja peitto, kunnostus ja hautapaikkamaksu, mikäli sukuhautaa ei ole. Omaisten on mahdollista tuoda havut itse. Tuhkahautauksen kustannukset vaihtelevat sen mukaan haudataanko uurna muistolehtoon vai arkkuhautapaikkaan. Sotaveteraaneille ja sotainvalideille hautapaikka on maksuton. Tarkempia kustannuksia voi tiedustella seurakuntatoimistosta tai Pöytyän seurakunnan sivulta hautausmaksut

Hautajaisten jälkeen

Diakoniatyöntekijää tai pappia voi pyytää kotikäynnille. 

Seurakunta järjestää säännöllisesti sururyhmiä omaisensa menettäneille. 

 

Seurakuntatoimistojen yhteystiedot

Seurakunnan pappien yhteystiedot

Seurakunnan kanttorien yhteystiedot

Seurakunnan suntioiden ja vahtimestareiden yhteystiedot

Valkoinen ruusu.