10 käskyä - elämän suojatie

Käskyt ilmaisevat, millä ehdoilla kaikkien on hyvä elää. Niihin sisältyvä rakkauden vaatimus tunnetaan kaikissa uskonnoissa ja kulttuureissa. Ihminen ymmärtää, että käskyissä on ilmaistuna elämän oma laki. Sekä käskyjen rikkomisen, että niiden noudattamisen seuraukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin vain ihmiseen itseensä. Ne heijastuvat myös perheeseen ja yhteiskuntaan sukupolvesta toiseen.

Käskyt eivät ole vain elämänohje. Ne osoittavat, ettei kukaan meistä kykene täydellisesti täyttämään Jumalan odotuksia. Jokin meissä vastustaa Jumalan rakastavaa tahtoa. Hyvää tehdessämmekin tavoittelemme usein omaa etuamme. Silloin myös suhteet toisiin ihmisiin kärsivät. Käskyt osoittavat meille, että elämämme tärkein ja perustavin asia on usko Jumalaan.

Nopeasti ajateltuna voisi kuvitella, että koska käskyjä on vain ne kymmenen, on niitä helppo noudattaa ja soveltaa elämässään. Mutta kun käskyjä tarkastelee ja yrittää ymmärtää mitä ne tarkoittavat, huomaa ettei niiden noudattaminen olekaan aivan yksinkertaista. Jokaisella ihmisellä on luonnostaan käsitys oikeasta ja väärästä, omatunnon sanotaan olevan Jumalan ääni meissä. Omaa sisintä täytyy kuunnella ja luottaa siihen, että se kertoo meille mikä on oikein ja mikä väärin. Vaatii rohkeutta kulkea omaa polkuaan luottaen sisimpäänsä.  Kun annamme sisäisen äänemme kuulua ja teemme kuten se sanoo, annamme itsellemme mahdollisuuden toimia oikein.

Jeesus tiivisti kymmenen käskyä rakkauden kaksoiskäskyyn ja kultaiseen sääntöön. Näidenkin toteuttamisessa riittää haastetta. Rakastamalla Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään toteutuu Jumalan toive hyvästä elämästä. Kultainen sääntö: ”Tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän” ohjaa meitä pohtimaan kaikissa tilanteissa ovatko tekomme eettisesti oikeita.