Tietosuojaseloste Pöytyän seurakunnan kasvatustyön kerhotoiminta

Rekisterinpitäjä

Pöytyän seurakunnan kasvatustyö

Yhteyshenkilö

Nuorisotyönohjaaja, vastaava lastenohjaaja, pyhäkoulusihteeri

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

Rekisterin nimi

Pöytyän seurakunnan kasvatustyön kerhotoimintaan osallistuneet.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kerhoihin osallistujien henkilötietoja käsittelevät ainoastaan kerhojen ohjaajat. Koululaisten kerhojen osalta osallistujien tietoja käsittelevät vapaaehtoiset kerhonohjaajat sekä työmuodosta vastaava työntekijä. Vapaaehtoisia kerhonohjaajia muistutetaan vaitiolovelvollisuudesta.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Kerhoihin osallistujista kootaan seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, huoltajan nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, ruokavaliotiedot, muut tarpeelliset tiedot, joista ohjaajien on syytä olla tietoisia osallistujien turvallisuuden takaamiseksi.

Tietolähteet

Osallistujat tai heidän huoltajansa antavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä joko suullisesti, kirjallisesti paperille tai verkossa sijaitsevaan lomakkeeseen.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot hävitetään kerhokauden päättymisen jälkeen, välittömästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
   
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
   
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
   
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700
  tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä