Seurakunnan hallinto

Seurakuntaan valitaan joka neljäs vuosi kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto, sekä mahdollisesti toimikuntia. Näihin valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia jotka ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa. Luottamushenkilöt ovat eri elämänalueilta ja eri ikäryhmistä ja tuovat näin seurakunnan päätöksentekoon laajan näkökulman.

Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtäviin.

 

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta. Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon.

Kirkkovaltuustoon valitaan seurakunnan koosta riippuen 11–39 luottamushenkilöä. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä toimi- tai johtokunnille.
 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan seurakunnan koosta riippuen vähintään 5 -11 luottamushenkilöä.

Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.