Tietosuojaseloste Pöytyän seurakunnan kasvatustyön retket ja leirit

Rekisterinpitäjä

Pöytyän seurakunnan kasvatustyö

Yhteyshenkilö

Nuorisotyönohjaaja, vastaava lastenohjaaja, pyhäkoulusihteeri

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

Rekisterin nimi

Pöytyän seurakunnan kasvatuksen retkien ja leirien osallistujat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Retkien ja leirien osallistujien henkilötietoja käsittelevät ainoastaan retkien ja leirien ohjaajat niiltä osin kuin heidän on tarpeellista niistä tietää. Retken tai leirin johtaja jakaa tietoa muille ohjaajille tarpeen mukaan.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Retkille ja leireille osallistujista kootaan seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, huoltajan nimi sekä puhelinnumero, ruokavaliotiedot, muut tarpeelliset tiedot, joista ohjaajien on syytä olla tietoisia osallistujien turvallisuuden takaamiseksi.

Tietolähteet

Osallistujat tai heidän huoltajansa täyttävät/ antavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä joko suullisesti, kirjallisesti paperille tai verkossa sijaitsevaan lomakkeeseen.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot hävitetään retken tai leirin jälkeen välittömästi. Nimilista osallistujista talletetaan turvallisuusasiakirjan mukana seurakunnan arkistoon TURVALLISUUSASIAKIRJATkansioon.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
   
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
   
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
   
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700
  tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä