Tietosuojaseloste Pöytyän seurakunnan musiikkityön käytettävistä rekistereistä

Rekisterinpitäjä

Pöytyän seurakunta

Yhteyshenkilö

Johtava kanttori
helena.heimola@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot


tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

Rekisterin nimi

Kuorot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kuorojen jäsenluettelojen ylläpito. Jäsenlistaa käytetään tiedottamiseen (sähköpostitse, tekstiviestein) ja tilastointiin.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artikla.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot.

Tietolähteet

Jäsenluettelo

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenen kuorossa olemisen ajan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
   
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
   
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
   
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700
  tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä