Kysy papilta - lisää kysymyksiä ja vastauksia 10

 

Kysymys:

Mitä mieltä olet siitä, että nykyaikana periaatteessa ihminen alkanut leikkiä Jumalaa? Erilaisin leikkauksin (plastiikkakirurgit ym) tai hedelmöityshoidoin. Kaikki kehitys ei ole aina hyväksi. Toki hedelmöityshoidot ei mielestäni ole paha asia, paitsi sijaissynnytykset. Monet rikkaat käyttää sijaissynnyttäjiä, koska eivät halua pilata omaan kehoaan.

Vastaus:

Nimimerkille Abbie

Sinulla on melkoinen pohdiskelu meneillään! Minusta ei sinänsä ole mitenkään paha juttu, että ihminen leikkii Jumalaa. Leikkihän on eläville olioille se kaikkein tehokkain tapa oppia uusia asioita ja kasvaa ja kehittyä. Pahaa näissä ulkonäön muokkausjutuissa on kyllä se, että tämä tuottaa ihmisille uusia ulkonäköpaineita, kun standardit kiristyvät ja saattavat lisätä myös turhamaisuutta ulkoisista avuista, mikä ei ainakaan taatusti viisastuta ketään. Mutta sinänsä minusta Jumalaa leikkivä ihminen on kuin siipiään pesän reunalla räpyttävä linnunpoikanen alkaessaan opetella lentämistä. Ihminen on alun perin tarkoitettu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi ja Jeesuskin lupailee Johanneksen evankeliumin 14.ssa luvussa jakeissa 12-14, että hänen seuraajansa tekevät kaiken, mitä Jeesuskin ja vielä enemmän! Mehän olemme matkalla eteenpäin kohti iankaikkista elämää, ulos kuolevaisuuden piiristä! Mitä muuta tammenterhoista voisi tulla, kuin suuria tammia - ennemmin, tai myöhemmin? Kaikki kehitys ei varmaankaan ole hyväksi, mutta tähän vaikuttaa osaltaan myös se, mihin uusia opittuja asioita lopultakin käytetään. Samoilla taidoilla voi lisätä turhamaisuutta ja elinikää ja terveyttä, tuottaa kauheaa tuhoa, tai saavuttaa ihan uusia tapoja tuottaa energiaa ja kaikenlaista hyvää tapahtumista. Loppujen lopuksi kaikki on kiinni siitä, mihin me uskomme: onko se oman voiton yksipuolista tavoittelua, vai halutaanko parempaa maailmaa ja kykyä ylittää vanhoja rajoja matkalla kohti jumaluuden olomuotoja? Martti Luther kutsui tätä muutosta, joka oikeastaan tapahtuu jo uskoon tultaessa jumalallistumiseksi, eli deificatioksi, joka tapahtuu tässä ajassa, mutta täydellistyy aikojen edetessä ihmiskunnan vaeltaessa ajassa kohti täyttymystään, kunnes saavuttaa lopullisen huippunsa. Maailma on muuttunut paljon tähänkin asti ja sen historiaan tuntuu kuuluvan monenlaisia aikakausia ja olomuotoja kaikkineen, jotka ovat johtaneet nykyhetkeen. Aivan samoin me olemme matkalla nykyisyydestä kohti tulevaa, joka on vielä uskomattomampi, kuin mitä on koskaan aiemmin nähty. Ihmisen jalostuminen, muuttuminen ja oppimiskäyttäytyminen näyttäytyvät oikeassa valossa näin päin nähtynä. Toki ihminen pyrkii käyttämään avujaan myös väärin langenneisuuttaan ja tämä kyllä herättää välillä ajatuksia siitä, että kyvykkyys ei saisi karttua meissä ihan liian vauhdikkaasti. Paras vastaliike tälle ongelmalle on pitää Jumalan sanaa esillä ja tartuttavissa olevana, jotta kehitys pysyisi suotuisilla raiteilla ja toimia itse toisille innoittavana esimerkkinä asiassa.

Negatiivinen juttu tietysti on leikkiä Jumalaa siinä mielessä, että ylentää itsensä päättämään muiden elämistä, kuolemista ja muista asioista suvereenina yli-inhimillisenä toimijana, vaikka sitä ei oikeasti kykenisikään olemaan. Piirre on inhimillinen, mutta osaamisen suhde toimintakykyyn ei ole realistinen, mikä johtaa tuhoon helposti. Tämä on elämämme maailman ja aikakauden todellinen heikko kohta, jonka hoito jää Korkeimman käteen. Kaikki on kiinni siitä, mihin ihmiskunta uskoo. Minä uskon tässä Jumalaan.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Kannattaako enää pysyä ev.lut kirkossa, kun kirkko alkanut ajaa sellaisia asioita, jotka eivät ole Raamatun mukaisia? Esim.jokaista nykylakia alkanut käyttämään, koska haluaa palvoa maailmaa ja ihmisiä. Lait eivät ole ongelmattomia, jotkut lait ovat kaikessa hiljaisuudessa säädetty, vaikka suurin osa ihmisistä ei kannata niitä. Kristityt eivät nyt ainakaan! Uudessa laissa on maailmalla ollut lukemattomia esimerkkejä väärinkäytöstä. Uusi laki on saatanasta, ideologiat saatanasta, eikä todellakaan Herrasta! Uusi laki sortaa ja heikentää naisten asemaa. Kehitysmaissa kerätään varoja, jotta naisille saadaan turvalliset WC/hygieniatilat ja taas länsimaissa naiset pakotetaan unisex-tiloihin. Viedään omat, turvalliset tilat. Eli kuin palattaisi kehitysmaatasolle, tai ajassa taaksepäin. Lait, ideologiat ja politiikka ei todellakaan aja aina kristillistä asiaa! Koska lainsäätäjät jopa vihaa uskovaisia/Jeesuksen omia. Jos puhut Jeesuksesta, saat ivaa ja pilkkaa osakseksi. Joten kirkon pysyttävä turvasatamana kristityille, vaikka kuinka maailma koettelisi. Saatanan on helppo ottaa haltuunsa kirkko, jos maailmalle kumartaa. Alkanut muistuttaa lopun aikoja tämä nykyelämä.

Vastaus:

Nimimerkille Haakon

Minusta kannattaa. Niin voi vaikuttaa kirkkoon sisältä päin silloin kun siihen on tarvetta. Laeista puhuttaessa on hyvä muistaa, että varsinaisin lainsäätäjä Suomessa on eduskunta, siis maallinen hallinto. Kirkko voi säätää vain itseensä ja omaan toimintaansa liittyviä lakeja, eikä mitään tämän laajempaa. Esimerkiksi saman sukupuolisia ei vieläkään vihitä avioliittoon kirkossa, vaikka maistraatissa asia voidaan hoitaa. Mutta kirkkoon kuuluvana voi edes äänestää itselle sopivia päättäjiä ja kampanjoida sellaisten puolesta. Olla jopa yksi heistä.

Valtio toimii sen mukaan, mihin uskovia ihmisiä on äänestetty vallankäyttäjiksi. Ihmisten usko tässä ohjaa valtiota välikäsien kautta ja siihen voi ajan myötä päästä vaikuttamaan pitämällä esillä tärkeitä asioita. Kirkon opetustyö vaikuttaa siihen, mihin ihmiset uskovat, mutta nousukauden myötä nämä asiat ovat jääneet ehkä taka-alalle. Hyvät ajat ovat Raamatussakin moneen kertaan viemässä Israelia sivuun Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, josta seuraa ajoittain suuria vastoinkäymisiä ja ongelmia: pakkosiirtolaisuutta ja orjuutta. Joten et kipuile asian kanssa aiheettomasti.

Mutta. Jos syvällä sydämessäsi todella tunnet, että kirkko on pettänyt jo asiansa, työn, jonka Jeesus aloitti, voi olla parempi erota kirkosta, kuin kitua sen jäsenenä ja osallisena siihen. Tämä on varmasti vaikea kysymys.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe 

Kysymys:

Miten saada omaa moraalia/elämäntapaa paremmaksi? Tuntuu, että hetken jaksaa skarpata, ja taas sama meno jatkuu. Samat paheet, ajatukset jne.

Vastaus:

Nimimerkille Laiskajaakko

Vastaus tähän on vähän kompa. Ihminen ei nimittäin voi itseään muuksi muuttaa, kuin hän on. Joten joudut tässä luottamaan Jumalan työhön sinussa ja tarkkailemaan, miten hän sinussa herättää Kristusta. Se, että pohdit asiaa osoittaa, että olet Jumalan työn kohteena. Voit luottaa ristillä hankittuun sovitukseen, kun olet jotenkin epätäydellinen, tai suorastaan harhateillä. Pyrkimys hyvään on sen uskon ilmausta, jonka Jumala meille antaa.

Hyvä tapa arvioida joskus itseä on pohtia, miten paljon tekee muille heidän olosuhteissaan, kuten tahtoisi itselleen tehtävän. Koska olet mitä ilmeisimmin ihminen, etkä enkeli, rohkenen lisätä, että älä pety, jos et saavuta täydellisyyttä. Suurin täydellisyys tässä ajassa ja ehkä jopa sen jälkeenkin on kasvuprosessi kohti täydellisyyttä ennemminkin, kuin tuon olotilan saavuttaminen ja siihen jääminen. Pysähtyminen helposti johtaa taantumiseen ja hajoamiseen ja elämä on olemukseltaan etenemistä ja kasvua, joka pysähtyy vasta kuolemaan, silloin kun on sen laatuista, että on siihen pysähtyäkseen.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe 

Kysymys:

Kirkon ei pidä lähteä ihmisten miellyttämislinjalle, vaikka menettäisi jäseniään tai saisi noottia siitä. Se on loputon suo, eikä koskaan pääty toisten miellyttäminen. Miksi kirkko ei voi keskittyä olennaiseen, eli sanaan? Eikä ole ymmärtänyt tuota Johanneksen kirjan kappaletta: Johanneksen kirjasta: Maailma vihaa Jeesuksen omia 18»Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. 19 Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. 20 »Muistakaa, mitä teille sanoin: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. 21 Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. 22 Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, he eivät olisi syyllisiä, mutta nyt heidän on mahdotonta puolustella syntiään. 23Joka vihaa minua, vihaa myös Isääni. 24Ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan toinen ei ole tehnyt, he eivät olisi syyllisiä. Mutta nyt he ovat nähneet minun tekoni ja vihaavat sekä minua että Isääni. 25 Näin täytyi käydä, jotta toteutuisi heidän kirjoitustensa sana: ’He ovat syyttä vihanneet minua.’ 26 »Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. 27 Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti. Jos ajattelee, että nykyajan takia pitäisi hyväksyä kaikkea, niin se on kuin natsisaksan aikana olisi ajatellut, että pitää hyväksyä vaikka mitä. Koska maailma kehittyy ja koska se on "oikein". Kauniita korulauseita antaa maailma, jotta ihmiset uskoo erilaisia ideologioita. Mutta totuus kaiken takana on ihan jotain muuta, kuin "hyvyys". Saatana osaa hommansa, kauniin korulausein osaa houkutella ihmisiä mukaan, jopa kirkkoa. Kuten monimuotoisuus, suvaitsevaisuus, ihmisoikeudet. Kaikki muutokset eivät ole totisesti hyväksi. Raamattu opettaa monessa kohtaan itsekkyydestä, sekä himoista. Seksuaalisuus lihan himo ei saa olla elämän pääasia.

Vastaus:

Nimimerkille Adrienne

Tässä olet ihan oikeassa! Kirkon ei pidä lähteä miellytämislinjoille, vaikka tulisi mitä. Kirkon tehtävä on edistää Kristusta meissä ja tukea Totuuden Hengen työtä ja vaikutusta meissä, jotta Jumala tulisi tunnettavaksi ja tuntuvaksi meissä. Jumala on muista huolehtiva rakkaus(1. Joh. 4:16) ja se, joka pysyy rakkaudessa pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Totuuden Henki on Jumalan Henki ja tuo hänet läsnäolevaksi meihin ja siten opettaa meitä. Tästä aukeaa kirkon opetustehtävän pääuoma. Tähän liittyy koko Kristuksessa meille tuotu armo ja sovitus, joka tähtää meissä Kristuksen muotoiseen ja kaltaiseen elämään ja sitä kautta iankaikkiseen elämään. Kaikki mikä tukee tätä, on hyvästä ja kaikki mikä estää tätä ja johtaa ihmismieltä harhaan on pahasta. Jumala tahtoo ruumiillistua meissä ja toimia meidän kauttamme ja suorastaan meinä tässä maailmassa, vaikka synti paneekin hanttiin ja ohjaa vinoon. Maailma ei aina ymmärrä tällaista kunnolla, mikä tuottaa välillä yhteentörmäyksiä kristityn ja tämän maailman välillä ja etenkin siellä, missä kristinusko on jäänyt tuntemattomaksi. Sanoisin, että tämä on käytännön kristillisessä elämässä se luovuttamattomin osa-alue. Kirkon ja kristittyjen pitäisi tässä olla yksittäisten ihmisten tukena. Riippumatta siitä, keitä ja mitä he ovat: kaikki ovat Jumalan lapsia, joita kaivataan kotiin. Siinä meille kutsumus kerrakseen!

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Kristitty maailmassa 11 Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. 12 Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Miksi kirkko maallistuu kokoajan enemmän? Kirkko haluaa miellyttää ihmisiä, ja kannattaa syntiä. Kirkko menee mukaan maailman hullutuksiin ottamatta selvää, mistä jotkut ideologiat ovat lähtöisin. Koska ihmisten miellyttäminen on tärkeämpää, kuin Raamatun sanan julistus. Koska Raamatun sana on epämiellyttävää nykyajan hedonistisille ihmisille. Kaikki kehitys ei ole hyväksi, kirkon pitäisi pysyä Raamatun sanassa. Vaikka se olisikin ihmisille epämiellyttävää, koska onhan se inhimillisesti vaikeaa luopua nautinnoista yms. Mutta itsekkyys senkuin lisääntyy. Pitää muistaa, että kaikki lait eivät ole hyväksi, eikä todellakaan Jumalan mukaisia. Koska lain laatijat suoraan sanottuna osa pilkkaa Jumalaa ja uskovaisia. Seuraavat saatanaa, ei todellakaan Jumalaa. Usko on joillekkin kirosana, etenkin kristinusko. Siksi kirkko ei voi miellyttää kaikkia. Kirkko menee väärälle tielle, jos yrittää miellyttää maailmaa. Kun tähän touhuun lähtee, kirkko on pian kaukana Jumalan sanasta.

Vastaus:

Nimimerkille Adrienne

Jonkin verran kirkon edesottamukset selittyvät sillä, että se kykenee olemaan läsnä erilaisten ihmisten elämässä nykyisenlaisena aikana paremmin pysyttelemällä vuorovaikutuksissa aikakautemme ideologisen keskustelun kanssa, osallistumalla siihen. Ihmisiä ei voi nykyään enää pakottaa ajattelemaan ja oppimaan, kuten silloin kun kansa joutui oppimaan lukutaitoa ja kristinoppia. Näin on kuitenkin mahdollista pitää esillä Kristusta ja Jumalan työtä meissä ja kalastaa niin ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Toisin kuin herätysliikkeet ja pikku kirkkokunnat, joita on maassa, kirkko joutuu kantamaan vastuuta koko yhteiskunnasta ja sen kehityksen kristillisyydestä sen sijaan, että irrottautuisi ja eristyisi tämän maailman menosta - jonkun pitää kuitenkin kantaa vastuuta siitäkin asiasta. Tämä vaatii onnistuakseen joitakin uhrauksia, jotta voisimme olla juutalaisille juutalaisia ja pakanoille pakanoita, kuten Paavali esimerkillä opettaa: mukailla kaikkia ja osallistua keskusteluun heidän näkökulmistaan ja lähtökohdistaan ja tuoda siitä käsin esille kristillistä sanomaa ja Kristusta näiden ihmisten tajuamalla tavalla. Nyky-yhteiskunta alkaa olla niin monimuotoinen, että kaikki eivät tajua välttämättä kaikkia ihan suoraan noin vain. Tämä vaatii omaa paneutumistaan.

Silti kukaan ei ole ihan turvassa maallistumiselta ja varmaan tätäkin tapahtuu kirkossa. Kirkko koostuu ihmisistä, joita siihen kuuluu ja kirkon päättäjät ovat myös ihmisiä. Kun ihminen on taipumuksiltaan syntiin lankeava jopa niin paljon, että on kyennyt tähän jo synnittömässä tilassa ollessaan alussa, niin nyt lankeemuksen särkemänä luiskahtelee vinoon sitäkin helpommin! Raamatun ajamien pyrkimysten tajuaminen ja edistäminen ei ole välttämättä ihan helppoa nykymaailmassa, kun pitäisi toimia asian puolesta käytännössä ja olla kaikille kaikkea sen mukaan, mitä he itse ovat. Tästä on 1.stä kirjeestä korinttolaisille 19.sta luvusta jakeissa 19-23. En voi nyt näemmä siirtää sitaattia tänne Raamatusta, kun uusi koneeni ei jostakin syystä pelitä tässä ihan kunnolla. Mutta siinä tuodaan esille sitä, miten Paavali kohtaa ihmisiä näiden ihmisten omista lähtökohdista ja ymmärtämistä asioista käsin, jotta totuus avautuisi heille. Tähän nykyinen kirkkokin pyrkii kaikkine vajavaisuuksineen koko ajan monimutkaistuvassa maailmassa ja saattaa ymmärtää asioita väärin, siinä missä se voi tulla myös itse ymmärretyksi väärin.  Kirkon ei pidä yrittää miellyttää maailmaa, mutta sen pitää pystyä avaamaan oma sisältönsä niin, että maailman piirissä osattaisiin ottaa sen tarjoama lahja vastaan. Varmaan tähän liittyvissä taidoissa on vielä parantamisen varaa, mutta uskon, että asia osaltaan etenee. Pakkokeinojahan nykyään ei voi, eikä edes haluta tässä käyttää. Asia jää Herran haltuun. 

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Uskon olevani kirottu/kirouksen alainen. Miten saan kirouksen pois?

Vastaus:

Nimimerkille Minja

Tämä onkin todella vaikea kysymys! Vaikea sanoa mitä voisit tehdä, kun en tiedä, mitä sinun elämässäsi on tapahtunut sellaista, mikä viittaa kiroukseen tms. Joskus asiat menevät sotkuun vain sen takia, että ihmisellä on epäonnea - kyse on sattumasta. Joskus asiat menevät vinoon oman pessimismin takia, kun omat huonot odotukset alkavat toteuttaa itseään esim. stressin tai väsymyksen takia. Tässä tapauksessa varmaankin lepo voisi auttaa. Voisit myös rukoilla Isää Jumalaa ja pyytää ymmärrystä siitä, mikä sinua vaivaa; minä paraikaa rukoilen tätä Jeesuksen nimessä, että saisit asian aukeamaan ja kuntoon, joten et rukoile ihan yksin. Muuten en osaa tältä istumalta sanoa muuta, kuin että aika voi ratkaista ongelman ja autat sitä eniten yrittämällä levätä niin, ettet ole ihan repeämässä stressin takia. Eikä varmaankaan ole pahaksi, jos huomaat iloita niistä hyvistä asioista, joita elämääsi toivon mukaan kuitenkin on mahtunut. Aika auttaa asioita selviämään.  

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Onko ympäri maailmaa taivaalta kuuluvat oudot, selittämättömät äänet torvien soittoa taivaasta? Esim.enkelten torvien soittoa. Linkitän tähän yhden keskusteluketjun, jossa on mm.Youtubelinkkejä. Tosi pelottavia noi äänet. Onko tämä varoitus maailmanlopusta? Pelottaa tosi paljon. https://www.vauva.fi/keskustelu/4332924/ketju/muistatteko_viela_ne_oudot_aanet_joita_eri_maissa_kuultiin?changed=1674584826Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Vastaus:

Nimimerkille Julianna

Kyse taitaa olla ilmiöstä, joka liittyy Maan magneettikenttien tapahtumiseen, jos ei ole tekaistu asia. Maa kaikkineen voisi ehkä pitää jotakin ääntä, joka voi kuulua tietynlaisissa olosuhteissa? En ole varma löytyykö näille ihan varmaa selitystä. Jotakin siinä kuitenkin ihan varmasti tapahtuu, kun ääntä tulee. En kuitenkaan ihan heti etsisi syytä enkelien toimista, vaan jostakin paljon maanläheisemmästä asiasta. Enkelien trumpetinsoitto liittyy Raamatussa maailmanlopun merkkeihin ja niitä seuraa erilaisia vitsauksia, joita ei nyt ole tapahtunut, vaikka maailmanmeno onkin ollut melkoisen surkeaa viimeaikoina. Avaruudesta ääniä ei pitäisi kuulua, kun sieltä puuttuu ääntä kuljettava väliaines; kyse on tyhjiöstä. 

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

Kysymys:

Mitä jos ottaa pedon merkin käteensä ja sitten tulee sen jälkeen uskoon? Joutuuko helvettiin? https://yle.fi/a/74-20014007Linkki avautuu uudessa välilehdessä Tulee mieleen, että tämä on pedonmerkki. En suostu mikrosiruttamaan itseäni. Ei voi olla niin kiire, ettei jaksaisi kaivaa lompakkoa esiin kassalla.

Vastaus:

Nimimerkille Pedonmerkki

Peto tulee aikanaan pakottamaan ihmiset ottamaan merkkinsä oikeaan käteen tai otsaan, eikä ilman tätä voi ostaa tai myydä mitään. Merkkinä on pedon nimi(Ilm. 13:16-18). Tämä merkki on väline ihmisten alistamiseksi ja pedon ylivallan tunnustamiseksi. Pedon merkin ottaneet joutuvat kärsimään Helvetin tuskat (Ilm. 14: 9-12; Ilm. 19:20-21). Pedon merkin ottavat ihmiset, jotka ovat huumaantuneet pedon tekemien ihmeiden takia ja tehneet tästä patsaan palvoakseen tätä. Luultavasti Pedon aikaansaamat ihmekokemukset ovat niin vakuuttavia, että niitä ei voi kukaan epäillä ja tämä voi estää uskoon tulemisen: tämä ajanjaksohan on kuitenkin rajallinen kestoltaan. Tämä tapahtuu aivan lopun aikoina, emmekä taida vielä olla ihan siellä asti. Kukaan ei ole vielä tehnyt mitään tyrmääviä ihmeitä, joita maailman Skeptikotkin voisivat vain ihmetellä - ja jopa ylistää! Maailma tulee joutumaan äärimmäisen pahan valtaan ja sen lävitse kestävät päätyvät taivaaseen. Minusta maailmassa on vaikuttavana vielä paljon hyväntahtoisuutta, eikä maailman ahdistus ole ihan äärimmäisyyksissä ainakaan vielä, vaikka tilanne voikin olla pahenemassa. On kuitenkin uusi suurvaltakonflikti meneillään. Mutta valvotaan! 

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe