Tietosuojaseloste Pöytyän seurakunnan talous-, hautausmaa ja kiinteistöhallinnossa käytettävistä rekistereistä


Rekisterinpitäjä

Pöytyän seurakunta (taloustoimisto)

Yhteyshenkilö

Talouspäällikkö

minna.stenroos@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.ahk@evl.fi

Rekisterin nimi

Talous-, hautausmaa ja kiinteistöhallinnon käytössä olevat manuaaliset ja sähköiset rekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Seurakunnan asiakasrekisterin ja työnantajavelvoitteiden ylläpito.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artikla.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilötiedot asiakkaista ja työntekijöistä

Tietolähteet

Jäsenrekisteri, asiakkaiden ja työntekijöiden antamat tiedot

Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan laissa määrättyjä hyväksyttyjä tarkoituksia varten.

Henkilötietojen säilytysaika

Arkistoinnin määräaikojen mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
   
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
   
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
   
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700
  tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä