Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

Kirkko Somessa