Lähetys

Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn:
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt.28:18-20 Tämän käskyn perusteella kristillinen seurakunta on sitoutunut viemään viestiä Jumalan rakkaudesta kaikille.

Lähetystyö on ihmisen kokonaisvaltaista auttamista – esimerkin siihen on antanut itse Jeesus Kristus eläessään maan päällä. Hän ei rajannut rakkautensa ulkopuolelle ketään, vaan kohtasi usein myös heitä, jotka eivät olleet valtaväestön suosiossa. Kirkon tehtävänä on myös heikkojen ja hyljeksittyjen puolustaminen ja toimiminen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Ulkomailla tapahtuvaa lähetystyötä varten on perustettu lähetysjärjestöjä, jotka toimivat kirkon kanavina maailmalla. Kirkon lähetystyön keskus koordinoi lähetystyötä. Yleisin seurakuntien toimintamuoto on ns. nimikkotoiminta. Monet niin kirkollisten kuin muidenkin alojen ammattilaiset toimivat nimikkolähetteinä ympäri maailmaa. Nimikkolähettien motiivina lähteä on halu auttaa muita kristillisen lähimmäisenrakkauden mukaisesti.

Lähetystyö on vuorovaikutusta

Lähetystyö ei ole vain kristillisen sanoman viemistä kaukaisiin maihin. Monilla kirkoilla ja kansoilla on myös paljon annettavaa suomalaisille. Yhteistyö eri ihmisryhmien kanssa mahdollistaa uusien ihmisten tavoittamisen ja eri alueiden tarpeiden esilletulon ja huomioinnin.

Lähetystyö on konkreettista kansainvälisyyttä. Vastuu kaukaisista lähimmäisistä on yhä useamman länsimaisen ihmisen arkipäivää. Ymmärrämme, että voimme olla mukana luomassa mahdollisuuksia niin kotien rakentamiseksi kodittomille, koulutuksen tarjoamiseksi kuin jokapäiväisen ravinnon turvaamiseksi eri puolilla asuville lähimmäisillemme.

Lähetystyön rooli globaalien ongelmien ilmitulossa on myös merkittävä. Eri puolilla maailmaa työtä tekevät lähetit ovat tuoneet kansainvälisistä konflikteista ja kriiseistä usein sellaistakin tietoa, joka ei ole ylittänyt uutiskynnystä mediassa. 

Lähetysjuhlat radiossa

Lähetysjuhlat pidetään sittenkin! Lahdessa pidettäväksi suunnitellut Lähetysjuhlat siirretään Radio Deihin. Suomen Lähetysseura ja Lahden seurakunnat tuottavat Radio Deihin 22.–24.5. yhteensä kahdeksan tuntia lähetysjuhlaohjelmaa.

pe 22.5. klo 18–20
la 23.5. klo 10–12 ja klo 17–20
su 24.5. klo 9–10

Luvassa studiovieraita ja elävää musiikkia sekä keskustelua siitä, mitä lähetystyö on tänään niin kotimaassa kuin ulkomailla. Esillä myös Namibian 150-vuotisjuhlavuosi ja avauksia teemasta Missä taivas on?

Mukana muun muassa piispa Teemu Laajasalo, piispa Jari Jolkkonen sekä muusikot Sakari Löytty ja Miikka Kallio – sekä Päivi Mattilan kirjoittama tosipohjainen kuunnelma Amaliasta, joka seurasi sydämensä ääntä lähetystyöhön Ambomaalle. Toimittajina Mervi Ritokoski ja Sari Lehtelä.

Lue lisää Suomen Lähetysseuran sivuilta tämän linkin kautta

Lähetysjärjestöt Suomessa