Papeilta kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin

 

KYSYMYS:

Mitä Raamattu sanoo kummituksista, ennustajista/meedioista tai horoskoopeista?
Minulla on vahvoja henkilökohtaisia kokemuksia kyseisistä asioista enkä tiedä miten suhtautua asiaan, sillä tietääkseni ”henkimaailma” ja Raamattu eivät mene ihan yks yhteen.

VASTAUS:

Nimimerkille Hämillään

Raamatulla on näistä asioista itseasiassa monenkin tuntuisia mielipiteitä. Tärkein kriteeri sille onko tapahtuva toiminta hyvää, vai pahaa riippuu siitä, onko kyseessä Jumalan työ ihmisessä, vai epäjumalien palvonnasta. Horoskooppeihin luottaminen on enteiden tutkimista, jossa ihminen saattaa ottaa ennusteet liian tosissaan, eikä huomaa, että Jumala toimii kaikessa takana ja mukana ja ohjaa asioita oikeaan; horoskooppien mukaan eläminen saattaisi tuottaa ihmiselle tarpeen ohjata asioita itselle mieluisaan suuntaan ja usein ihan pitämättömien perusteiden mukaan. Sanoisin, että voit olla huoleti eläessäsi Jeesuksen opetuslapseudessa, eli Jumalan lapseudessa, sillä siinä itse Jumala on kaitsijasi ja kasvattajasi kohti Jeesuksessa meille ilmaistua ihmisyyttä. Jumalan lapsena elämiseen liittyy myös sellainen ulottuvuus, joka menee arkiajattelumme ulkopuolelle. Olen koonnut vähän ajatuksia tämän vastaukseni jatkoksi, jotta voit pohtia itse asiaa vielä lisää. Pahuuden voimilla/ajatuksilla/pyrkimyksillä ei pitäisi leikkiä edes muodon vuoksi, koska meillä on oikeus ja mahdollisuus turvata luojaan ja elämän ylläpitäjään. Mikään paha ei voi olla tätä mahtavampi edes vahvimmillaan, jos pahan voima nyt riittää edes muuhun kuin ihmisen sielun ja järjen pilaamiseen.

5.Mooseksen kirja 18.luku sanoo kovaan sävyyn: 9 "Kun tulette siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. 10 Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, 11 loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. 12 Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. 13 Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne. 14 Nuo kansat, joiden maan te pian otatte haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille Herra, teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin."

Sitten sama luku jatkaa: 15 "Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. 16 Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneina sanoitte: 'Me emme enää kestä kuulla Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme.' 17 Herra sanoi silloin minulle: 'Se, mitä he sanoivat, on oikein. 18 Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. 19 Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. 20 Jos taas joku profeetta julkeaa minun nimissäni puhua sellaista, mitä minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu vieraiden jumalien nimissä, hänen on kuoltava.' 21 Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: 22 Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä.

Raamatun profeettakirjat ovat täynnä ennustuksia, joita profeetat ovat ennustaneet. Lisäksi Jeesus esittää Uudessa Testamentissa maailmanlopun aikaan liittyviä ennustuksia; hän antaa ennusmerkkejä, joista tarkka näkee, kun maailma alkaa tulla loppuunsa.http://raamattu.fi/1992/Mark.13.html 
http://raamattu.fi/1992/Matt.24.html http://raamattu.fi/1992/Luuk.21.html Samoin Jeesus ennustaa oman ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa.http://raamattu.fi/1992/Matt.16.html  Matt:17:1-8 kerrotaan miten Jeesus nousee vuorelle muutaman opetuslapsen kanssa ja alkaa siellä hohtaa valoa kuin aurinko. Sitten sinne ilmestyvät Mooses ja Elia, jo ammoin kuolleet suurmiehet, jotka keskustelevat Jeesuksen kanssa opetuslasten seuratessa sivusta ilmeisen järkyttyneinä ja sitten Jumalakin ilmestyy kirkkaasti loistavassa pilvessä paikalle ja puhuu heille http://raamattu.fi/1992/Matt.17.html Kun Jeesus, synnitön Jumalan Poika, voi puhua edesmenneiden suurmiesten kanssa synnittömänä, niin se tarkoittaa sitä, että tämän pitäisi olla mahdollista myös kristityille, jotka ovat Jeesuksen sisaria ja veljiä Jumalan lapsina. Opetuslapset toki järkyttyivät, mutta eivät he tunnu joutuvan tekemään mitään luvatonta.

Ensimmäisenä helluntaina, kun kristitty aika alkaa Pyhän Hengen vuodattamisella, alkaa uusi aikakausi; profeetta Joelin sanoin:

 17 -- Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala,
 minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin.
 Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,
 nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia.
18 Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini
 minä vuodatan Henkeni niinä päivinä,
 ja he profetoivat.
19 Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla,
 merkkejä alhaalla maan päällä:
 verta, tulta ja suitsevaa savua.
20 Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen,
 ennen kuin koittaa Herran päivä,
 suuri ja häikäisevä.
21 Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu.
http://raamattu.fi/1992/Apt.2.html

Ihmisen on vaikea erottaa kenen voimalla tapahtuu ihmeitä ja parantumisia - niitä hyviä asioita, joita tarvitaan. Jeesuksenkin epäillään, Markuksen evankeliumin tekstin mukaan, toimivan pääpaholaisen voimalla parantaessaan sairaita. http://raamattu.fi/1992/Mark.3.html Noitavainoissa esiintynyt ajatus paholaisen liittolaisuudesta kaatuu jo Jeesuksen päälle paljon aikaisemmin tämän aikalaisten suunnasta. Ja silti juuri tämän ihmeidentekijän ja parantajan oppilaiksi meitä kutsutaan ja Jumala itse tahtoo meitä siihen kasvattaa Pyhänä Henkenä meissä toimiessaan. Asian voisi ilmaista niinkin, että kristityt ovat noidan oppipoikia; ihan tietyn noidan! Jonka työ perustuu Jumalan voimaan ja lapseuteen, suorastaan jumaluuteen, jonka toimiminen täydellä teholla ihmisessä on vaikeaa, tai jopa mahdotonta ihmisen rikkinäisyyden, eli perisynnin vuoksi, minkä takia meissä ei toimi mikään, kuten sen piti toimia alun perin, tai pitäisi toimia meissä nyt. Siksi me olemme pelkkiä heikkoja kuolevaisia. Mutta matkalla ajassa kohti uutta olomuotoa!

Pyydän anteeksi, että vastauksesta tuli vähän pitkä, mutta aihe on varsin mutkikas ja vaikea.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Jos Jeesuksen myötä Vanha Testamentti kävi kristityille tarpeettomaksi, miksi Kymmenen Käskyä kulkee edelleen mukana?
Samoin haluaisin tietää, onko totta, että Raamattu on koostettu nykymuotoiseksi jonkun kirkolliskokouksen myötä? Kuka päätti, mitä otetaan ja mitä jätetään?

Moni sanoo, että Raamattu on aika- ja kulttuurisidonnainen teos, jota kuuluu tulkita. Mikä tulkinnoista on sitten oikea? Nettiä kun lukee, tulee vastaan minusta täysin käsittämättömiä tulkintoja, joita tarjotaan satavarmana totuutena - koska ne ovat Raamatusta. Esimerkiksi muuttunut tulkinta homoseksuaalisuudesta. En sano, että ne ovat oikein tai väärin, ihmettelen vain.

VASTAUS:

Kiitos kysymyksistä. Papin on aina ajoittain hyvä palata pohtimaan näitä kristillisyyden peruskysymyksiä, joita tässäkin on kaivettu oivallisesti esille! Kristillisessä perinteessä Uusi Testamentti on kristittyjen äärimmäisen tärkeä kirja, joka opettaa kristillisyyden tärkeimmät perusteet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita ihan täsmälleen ottaen sitä, että Vanha Testamentti kirjoineen olisi jäänyt merkityksettömäksi ja kokonaan pois käytöstä. Jeesus itse asiassa on juutalainen ja hänen Raamattunsa on Vanha Testamentti. Ennemminkin Jeesuksen tapa tulkita Raamattua, joka tulee esille Uudessa Testamentissa antaa näkemystä, jonka valossa on tarkoitus tulkita Vanhaa testamenttia ja ymmärtää, mikä siinä on tärkeää. Kaikki Vanhassa Testamentissa ei ole sellaista tekstiä, että sen mukaan pitäisi elää, vaan asioita pitää osata suhteuttaa - siinä Uusi Testamentti ja erityisesti Evankeliumeissa olevat Jeesuksen opetukset ovat aivan erityisen tärkeässä asemassa.

Kymmenen käskyä ovat siis edelleen voimassa ja niiden noudattaminen pitää elämän kurssissaan. Jumala ei kuitenkaan lue ketään vanhurskaaksi lain noudattamisen takia - se ei ole ansioksi kenellekään, vaan ainoastaan usko Kristukseen antaa ihmiselle uuden elämän, Käskyt ovat enemmänkin mitta, joihin vertaamalla itseä ja omia pyrkimyksiään, voi vähän arvioida missä itse omassa elämässä menee; minkälaiset asiat motivoivat itseä ajatuksien tasolla. Tässä Katekismuksestakin voi olla iso apu kymmenen käskyn selityksineen.

Raamattu on koostunut nykymuotoiseksi pidemmän ajan kuluessa. Vanha Testamentti syntyi joskus 100 ekr. ja sai lopullisen muotonsa vasta n. 100 jkr. samarialaiset, joita juutalaiset katsoivat karsaasti eivät tainneet hyväksyä paljoa muuta kuin vain viisi Mooseksen kirjaa http://www.valomerkki.fi/vantaan-lauri/vantaan-lauri-arkisto/samarialaiset_kutsuvat_itseaan_tooran_vartijoiksi . Uusi Testamentti syntyi taas siten, että siihen liittyvät kirjoitukset valittiin siten, että ne olivat apostolista alkuperää ja tunnettuja koko silloisessa valtakunnassa; tällaisella on voinut vähän varmistaa sitä, että mukaan otettavat tekstit eivät ole kovin paikallisia kirjoituksia ja sellaisena todennäköisemmin jonkun itse keksimiä. Tästä syystä tekstien on pitänyt olla ajatuksellisesti myös yhteismitallisia; nehän välittävät ihan tietynlaista maailmankuvaa ja todellisuuden tulkintaa. Martti Luther määritteli myöhemmin Raamatun tärkeän yhtenevyyden siten, että kaikki mikä ajaa Kristusta ja hänen kaltaisuuttaan meissä, on jumalallista ja kristillistä; se on se kova elementti, joka vie ihmistä pelastukseen ja jonka usko ihmiseen antaa. Löysin kelvollisen oloisen linkin vastaamaan tähän Raamatun kehkeytymistä koskevaan kysymykseen siitä, miten se on koostunut http://www.gotquestions.org/Suomi/Raamattu-kaanon.html

Raamattu on osaltaan myös aikaan ja kulttuuriin sidottu teos. Tämä johtuu siitä, että ihmiset ovat kirjoittaneet Raamatun. Tämä on tosiasia riippumatta siitä ajatellaanko Jumalan Hengen sanelleen Raamatun, vai ei. Martti Luther ajatteli, että Raamattu on Pyhän Hengen sanelema, mutta syntinen ihminen ei ole kyennyt kirjaamaan hänelle ilmoitettua asiaa ylös sellaisena kuin se on hänelle annettu; synti on rikkonaisuutta, joka estää ymmärtämästä asioita oikein. Lisäksi me nykysyntiset sotkemme vielä lisää sitä ilmoitusta, joka on jo entuudestaan tallennettu vajaana pyhään kirjaan; tässä yhteydessä voisi ajatella Raamattua omaan aikaansa ja kulttuuriinsa sidottuna kirjana. Jumala on kaikkien kansojen luoja ja Jumala ja hän on antanut oikeaa käsitystä kaikille kansoille, vaikka ilmoituksen täydellisin täyteys tuleekin esille Jeesuksessa Kristuksessa, jota me emme kykene ihan täysin käsittämään. Siksi tällaisia asioita on hyvä ajoittain mietiskellä; niin voi ehkä kuitenkin oppia jotakin uutta.

Homoseksuaalisuus on suoraan tuomittu asia Raamatussa ja sitä katsotaan ihmisen syntiin langenneisuuden ilmauksena esim. Roomalaiskirjeen 1. luvussa jakeesta 18 eteenpäin. Vanhassa testamentissa taidetaan asiasta määrätä suorastaan kuolemantuomio. Raamattu toimii aika vahvasti luonnollisen lain mukaan ja määrittelee miehen ja naisen suhdetta oman aikansa yhteiskunnallisista tarpeista käsin, sekä sukupuolisuutta alkuperäisen lisääntymiseen tarkoitetun toiminnan näkökulmasta. Nykyään on homoseksuaalisuutta pohdittaessa alettu painottaa enemmän yksilön kokemustodellisuutta ja sitä, että on olemassa ihmisiä, jotka viettiensä voimin pyrkivät pariutumaan oman sukupuolensa edustajien kanssa halusivatpa he sitä, tai ei; luonto vetää niin tikanpoikaa puuhun. Tätä voi tarkastella ihmisen särkyneisyydestä käsin ja ymmärtää, että ihminen voi olla täysin voimaton itsensä ja pyrkimystensä kanssa ja yrittää tukea tätä elämään sellaisena kuin millaiseksi tämä on syntynyt. Ihmisten rakastaminen ja auttaminen on jotakin, joka nousee Jeesuksen antamasta asennekasvatuksesta, mikä painottuu nykyään voimakkaasti kirkon toiminnassa. 

Minä itse henkilökohtaisesti olen kokenut tässä suhtautumisessa suurta ristijännitettä siksi, että mietin mahdollisuutta, että sikiövaiheessa voi tapahtua jotakin, joka vaikuttaa myöhempään seksuaaliseen suuntautumiseen; kirkko toimii oikein tukiessaan tällaisen ominaisuuden kanssa eläviä ihmisiä, mutta se ei saisi johtaa kyseisen ominaisuuden esiintymisen edistämiseen, mikä pakottaa näkemään asiaa myös konservatiivisesta suunnasta. Nykytiedon mukaan homous ei ole pelkän perimän tuottama ominaisuus, vaan vain alttius siihen on perinnöllistä. Asiaa ei ole vielä täysin saatu selvitetyksi tietämäni mukaan. Eli suhtautumisessa homoihin puskee vastakkain kaksi pyrkimystä; suorasanaiset kehotukset Raamatussa asian tiimoilta, kun mietitään, mikä on oikein ja Jeesuksen opetus siitä, miten pitää toimia, kun joku toimii selkeästi väärin; Jeesushan antaa syntejä anteeksi niille, jotka häneen uskovat. Tästä syystä samassa laitoksessa sekä tuomitaan homous, että homoihin toisaalta suhtaudutaan heitä ymmärtäen ja tukien. Tältä pohjalta asioissa ei varmaankaan tule kirkossa suuria muutoksia vielä pitkiin aikoihin asian tiimoilta, vaikka monet sitä pyrkivät toisaalta edistämään.


Kysymyksiin vastasi tältä osin Juha Dubbe  Karinaisista


KYSYMYS:

Hei! Mikä on kristinuskon näkemys Juudaksen kohtalosta? Pääsikö tämä taivaaseen vai joutuiko helvettiin? Eikö Jeesus kuitenkin kuollut myös Juudaksen syntien puolesta?

VASTAUS:

Minun nähdäkseni Juudas alkoi katua tekoaan varsin pian Jeesuksen kuoleman jälkeen ja hän tappoi itsensä sen takia. Juudaksen katumus on siis aitoa, joten hän myöntää tehneensä väärin. Tässä tapauksessa, kun Juudas on kuulunut Jeesuksen opetuslapsiin ja tuntee Jeesuksen opetuksia, tämä tarkoittaa sitä, että Juudas tunnustaa myös Jeesuksen suuren arvon, jolloin hänen itsemurhansa lienee ymmärrettävä anteeksipyynnöksi ja avunhuudoksi tehdyn virheen jälkeen. Siten hän varmaankin sai syntinsä anteeksi. Mikäli itsemurhassa taas kysymyksessä olisi oma teko ja sellaisena yritys tarjota hyvitysuhria, teko vie helvettiin, eikä taivaaseen, sillä omilla teoillaan ei voi hankkia anteeksiantamusta - vain uskon tähden Kristukseen Jumala antaa syntejä anteeksi. Raamatussa annetaan myöskin ymmärtää, että paholainen meni Juudakseen Jeesuksen lausuttua ennustuksen kavalluksesta, joten paholainen ehkä sitten poistui Juudaksesta tilanteen laannuttua vähän aikaa kavalluksen jälkeen ja Juudas heräsi tekonsa todellisuuteen ja kauhistui tekoaan. Minusta Jeesus kuoli myös Juudaksen puolesta ja Jumala tiesi jo etukäteen, mitä tulee tapahtumaan, koska Jeesuskin ennusti oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa jo ennen tämän tapahtumista; Juudaksen hairahdus ei siten näytä miltään äärettömän suurelta rikokselta, vaan ennemminkin tapahtuneelta onnettomuudelta, joka oli tarpeellinen Jeesuksen joutumiseksi ristille ja kuolemaan, jotta tämä voisi voittaa kuoleman ja vapahtaa ihmiskunnan.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Jos jumala vihaa trans seksuaaleja, miksi se ei luonut kaikista sita sukupuolta mita he halusivat?

VASTAUS:

Jumala ei vihaa transseksuaaleja. Alussa, kun ihminen oli vielä synnitön, eli särkymätön ja ehjä, kaikki ihmisessä toimi alkuperäisellä tavalla. Syntiinlankeemus särki ihmisen; ihminen ei ole paha, vaan rikkoutunut siten, että kaikki ihmiset ovat jollakin tavoin rikkonaisia; kutsumme tätä rikkoutuneisuutta kirkossa perisynniksi, eli perinnölliseksi vaurioksi, joka alkaa vaikuttaa kaikissa ihmisisä jossakin ikävaiheessa. Siksi olemme myös kuolevaisia, vaikka ihminen luotiin alun perin kuolemattomaksi ja ilmeisimmin ruumiillisen elämän piti päätyä ylösnousemiseen kuoleman sijasta jokaisella. Jokainen kuolevainen on rikki jollakin tavoin ja samalla tavoin Jumalan armon ja anteeksiantamuksen tarpeessa; olipa rikkonaisuus missä tahansa. Jumala ei vihaa rikkonaisia, vaan säälii ja antaa anteeksi Kristuksen sovitustyön tähden - olipa rikkonaisuus minkä laatuista tahansa. Martti Luther vertasi syntisyyttä terän vioittuneisuuteen kirveessä, joka pilaa työn jäljen, käyttipä kirvestä kuka hyvänsä, tai ratsun rampuuteen, joka saa ratsun ontumaan, ratsastipa sillä kuka hyvänsä. Vaikka Jumala johdattaisi oikein ja ohjaisi oikein, synti saa ihmisen vetämään aina vinoon enemmän tai vähemmän asiassa, tai toisessa. Tässä asiassa voi kääntyä Kristuksen puoleen täydellä luottamuksella!

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe Karinaisista


KYSYMYS:

Mikä on kristinuskon eettinen näkökulma kuolemantuomiosta?

VASTAUS:

Tappaminen sinänsä on kristinuskon käsityksen mukaan väärin; tämä kielletään viidennessä käskyssä (Kymmenessä käskyssä, jotka Mooses Siinailla Jumalalta sai). Sinänsä ihmisen elämä on loukkaamaton ja pyhä.
Toisaalta esivallalla on asiassa erioikeus, koska esivalta on Jumalalta peräisin ihmisten parhaaksi; Paavali puhuu asiasta Roomalaiskirjeen 13.ssa luvussa. Room. 13:4.ssä Paavali toteaa, ettei esivalta kanna turhaan miekkaa ja panee toimeen väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Roomassa teloitus toteutettiin katkaisemalla kaula miekalla. Paavali siis näkee kuolemantuomion esivallan välineenä pitää järjestystä yllä yhteiskunnassa, yleisen rauhan ylläpitämiseksi. Tässä mielessä kuolemantuomiolle löytyy ihan kristillinen perustelu.

Sitten voidaan huomioida vielä tämän lisäksi yleiset olosuhdetekijät. Me elämme erilaisessa maailmassa, kuin Paavali ja rangaistusten perusteet ovat muuttuneet. Kun kuolemantuomio ei ole enää välttämätön yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi, on siitä luovuttu ja korvattu se muilla rangaistuksilla ja kasvatustoiminnalla rangaistuksen ohella. Esivalta ei ole aina tuomioissaan erehtymätön ja kuolemantuomiota ei voi enää peruuttaa sen toimeenpanemisen jälkeen, toisin kuin esimerkiksi vankeuden voi lopettaa. Esivallan erehtyvyyden kannalta on siksi parempi koittaa välttää liian kovia ja peruuttamattomia toimintatapoja ja pyrkiä pitämään järjestystä yllä sellaisilla keinoilla, joita voi korjata vielä jälkeen päin. Lisäksi nykyään rangaistuksia tarkastellaan ennemminkin kasvatusvälineinä, kuin kostona rikoksen tehneelle, jolla voidaan opettaa sivullisia oikeille tavoille. Nykysysteemissä pyritään hoitamaan rikokseen syyllistyneet yhteiskuntakelpoisiksi siltä osin, kuin he ovat vajaita ja päätyvät siksi tekemään rikoksensa. Kirkollisesti katsoen tässä on kysymys sielunhoidosta ja Jumalan rakkauden toiminnasta, joka on kasvatusta ja ihmisen tekemistä paremmaksi, ja sellaisena Jumalan Armoa. Tältä kannalta kuolemantuomiota on eettiseltä kannalta katsoen tarpeellista välttää ja turvautua sellaiseen vasta kun se on ihan todellinen ja pakollinen viimeinen keino, jollaiselle ei nykyesivalta katso olevan minkäänlaista tarvetta. Raamatun mukaan esivalta on Jumalan asettama ja vallankäyttäjät tekevät tällaisista asioista päätökset; esivalta toteuttaa päätöksillään Jumalan säädöksiä, joita vastaan yksilöllä/ihmisellä ei ole lupa nousta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille 16nurmija

16-vuotias konfirmoitu ja kristitty voi hyvin mennä ehtoolliselle vain siunattavaksi. Asiassa ei ole mitään ongelmallista. Tällaisessa tapauksessa on hyvä sanoa ehtoollisen jakajille, että tahtoo vain siunauksen; muuten nämä siinä työn tohinassaan automaattisesti tyrkyttävät ehtoollista, koska ihmiset yleisesti ottaen ovat juuri sen takia siinä paikalla. Ennemminkin ongelma on rippikoulua käymättömän tapauksessa, koska silloin ei voi osallistua ehtoolliseen itsenäisesti - riippumatta siitä, minkä ikäinen ihminen on. Ehtoollisen yhteydessä on mahdollista pyytää vain siunausta minkä ikäisenä tahansa, eikä asiassa ole mitään epäsopivaa.

Lämpimin jouluisin terveisin Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Miss M

Pappi heittää kolme kertaa arkulle hiekkaa, tai voi tehdä kolmessa osassa ristinmerkin arkun päälle. Hiekan heitto on jossakin muodossa käytössä hautaan siunaamisessa kaikkialla Suomessa tietääkseni. Suoranaisesti hiekkaa heitetään arkun päälle ulkona haudalla hautaan siunattaessa, jolloin Pöytyällä yleensä arkku on ko. tilanteessa jo laskettu hautaan. Kirkossa sisällä haudattaessa olen ainakin itse tehnyt hiekalla ristinmerkin arkun kanteen, sen sijaan, että olisin heitellyt hiekkaa kirkossa, arkun ollessa siinä edessä kosketusetäisyydellä. Vanhaan aikaan hautaan siunaamiset on yleensä toimitettu ulkona haudalla, jolloin hiekan suoranainen heittäminen arkulle on itsestäänselvyys arkun ollessa ko. hetkellä haudassa. Nykyään on siirrytty toimittamaan hautaan siunaamiset sisälle kirkkoon ainakin siksi, että kirkoissa on yleensä äänentoistolaitteet, joiden avulla ihmiset pystyvät kuulemaan, mitä toimituksessa kulloinkin tapahtuu. Lisäksi tietysti kirkoissa on lämmintä eikä sada sisään. Ulkona osa saattoväestä jäisi kuuluvuusalueen ulkopuolelle. Luultavimmin tämä kehitys on vaikuttanut osaltaan siihen, miten arkulle heitettävää hiekkaa on käsitelty kirkollisessa toimituksessa. Kummassakin tapauksessa toimenpiteen idea on sama; osoittaa eleellä, että maasta tullut tulee jälleen maaksi, kunnes kuoleman valta murtuu. Ruumis voidaan siten haudata, tai nykyään tietysti myös polttaa.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Moi. Itselläni on ahdistuneisuushäiriö todettu ja koen tunkeilevia pahoja ja pilkkaavia ajatuksia joita en haluaisi ajatella.  Pakkoajatukset liittyy nimenomaan siihen kohtaan kun Jeesus puhui anteeksiantamattomasta synnistä jonka kohta on Matt. 12:31-32
Mitä Jeesus tarkoitti sillä että sana häntä vastaan annetaan anteeksi mutta se mitä tuossa jakeissa puhutaan sitä ei saa ikinä anteeksi?
Ymmärtääkö jumala, että minä en ikinä haluaisi ajatella niitä?
Pelkään vain ettei Jeesus huoli minua luokseen koska tunnen itseni niin huonoksi ihmiseksi näiden ajatuksieni takia. Pelkään myös että vahingossa lipsautan sellaisen sanan jota en voi saada anteeksi.
Jos ihminen ajattelee samantapaisia ajatuksia mitä noissa jakeissa puhutaan ja vahingossa lipsauttaa suustaan kyseisiä sanoja koska pelkää onko hän lopullisesti tuomittu ja joutuu helvettiin vaikka kuinka pyytäisi anteeksi?

VASTAUS:

Nimimerkille Huolestunut

Pyhän Hengen loukkaaminen on Raamatun mukaan anteeksiantamaton rikos. En pitäisi suoranaisena Pyhän Hengen loukkauksena sitä, että käytät tästä rumia nimityksiä itsesi tahtomatta. Ennemminkin Pyhän Hengen loukkaamista on Pyhän Hengen toimintaa vahingoittava ja vaurioittava puhuminen ja toiminta. Katselin noita Matteuksen jakeita kreikan(Uuden testamentin alku-) kielellä ja siellä käytetään ilmaisua blasfemeo, jossa alkuosa tulee luultavasti sanasta blapto = loukata, vahingoittaa ja femi = puhua. Pyhän Hengen herjaamista, jota ei anneta anteeksi olisi siis sellainen Pyhän Hengen vahingoittaminen; naurunalaiseksi tekeminen, tai halventaminen, että se estäisi ihmisiä ottamasta vastaan Jumalan pelastustekoja; tekisi niistä naurettavia, inhottavia, tai pelottavia, tai merkityksetöntä, niin, että ihmiset sulkevat sydämensä Jumalalta ja tämän työltä ihan kokonaan. Siinä tilanteessa ihmiset alkaisivat etsiä pelastusta ja uskon kohdetta ihan jostakin muualta. Jeesuksen herjaaminen osuu taas kyllä Jumalaan, mutta se kohdistuu vain ja ainoastaan tiettyyn henkilöön; ei Jumalan toiminnan perusteisiin, tai toimintatapoihin siinä muodossa, kuin Jumala toimii konkreettisesti ihmisissä ja elämässä niin, että koko pelastuksesta kaikkine ihmeineen tulisi jotakin pilkattavaa. Inhimillinen epäily, tai kriittinen ymmärrystä etsivä pohdiskelu eivät ole Pyhän Hengen pilkkaamista, vaan tapa etsiä totuutta=Totuuden Hengen työtä; siihen meillä on ihmisinä lupa, koska kasvaminen ihmisenä tapahtuu sitä kautta.

Jumala ymmärtää, että et tahtoisi ajatella, kuten ajattelet ja tämä sinun tahtomisesi on se varsinainen ajatuksesi, jota ne häiritsevät ajatukset pyrkivät sotkemaan. Ajatuksiasi sotkevat vieraat ajatukset eivät ole oman sydämesi tuotosta, vaan jotakin muuta jossa näkyy ihmisen rikkinäisyys ja ne epäpuhtaudet jotka meitä rasittavat joka asiassa(Room. 7:7-). Monessa tapauksessa tällaiset epäpuhtaudet itsessä eivät välttämättä edes erotu omaan silmään, vaan lähimmäiset joutuvat kärsimään niistä. Nyt sinulla on jotakin, josta oppia tätä asiaa ja saada kokemusta siitä. Voit hyvin pyytää Jumalaa ottamaan tämän kiusan mielestäsi, mutta anna hänen ensin opettaa sinulle ne asiat, jotka hän tahtoo sinun oppivan tästä tilanteesta.

Jos lipsautat suustasi sanan, jota et halua edes ajatella, se ei voi olla sinun sanasi, vaan nousee ihmisen syntisestä luonnosta, joka saa meidät tekemään, sitä mitä emme tahdo tehdä. Tässä voit hyvin luottaa Kristuksen hankkimaan sovitukseen(Room. 8:1-17). Voit myös vetää aina sanasi takaisin, jos huomaat sanovasi sellaista, että se tuottaa vahinkoa, kun et kuitenkaan todella tarkoita sydämessäsi sanomaasi ja rakenna omaa ja toisten elämää sellaisen varaan.

Jos ihminen kääntää selkänsä kokonaan Jumalalle ja pilkkaa ja paheksuu hänen tekojaan sydämensä syvyyksistä, ei hän pysty enää palaamaan sen elämän Hengen yhteyteen, jonka hän on jättänyt taakseen. Tämä sen takia, että siinä tilassa ihminen ei enää edes halua palata Jumalan yhteyteen. Silloin ihmisen luonne ja luonto on muuttunut täysin toisenlaiseksi, kuin mihin Jumala tahtoo meitä johdattaa.

Jeesus tulee tunnustamaan sinut omakseen niin kauan, kuin itse tunnustat Jeesuksen. Jeesus kaipaa sinua senkin jälkeen, jos eksyt ja katoat  ja etsii sinut, kuten paimen etsii eksyneen lampaan(Matt. 18:12-14).
Pyhän Hengen työn kannalta olet hyvässä tilassa ja luulenpa, että se on Pyhä Henki, joka on sinut pannut selvittämään asioita, jotta pääset eteenpäin Jumalan/elämän koulussa ja pyhittymisessä.
Muistan sinua rukouksissani vaikeuksien keskellä.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Onko uskoon tulo tai halu tulla uskoon sitä Jeesuksen mainitsemaa Isän vetoa?
Olen aina miettinyt mitä se tarkoittaa että ei kukaan voi tulla Jeesuksen luokse ellei isä häntä vedä. Eikö luonnollisella ihmisellä ole ollenkaan halua tulla Jeesuksen luo?

VASTAUS:

Nimimerkille Anonyymi

Tässä on takana ajatus, jonka kirkkoisä Augustinus on pukenut sittemmin opilliseen muotoon määrittämällä käsitteellisesti Jumalan Armon. Armo-opillisesti kyse ei ole pelkästään syntien anteeksisaamisesta tms, vaan kyse on Jumalan antamasta kasvatuksesta. Augustinus puhuu Jumalan edeltä käyvästä Armosta, joka pakottaa välinpitämättömän syntisen ihmisen huomaamaan, että hän ei selviä yksin, vaan tarvitsee Jumalaa. Tämä voi tuntua esim. elämän takaiskuina, tai tyhjyytenä elämässä. Kun sitten ihminen elämän kouluttamana tajuaa tarvitsevansa Jumalaa ja tämän apua, hän jättää itsensä Jumalan käsiin, eli tulee uskoon. Tämä johtaa aikanaan tilaan, jossa ihminen alkaa toimia yhdessä Jumalan kanssa ja edistää Jumalan pyrkimyksiä maailmassa. Voidaan jopa sanoa, että Kristus yhdistyy ihmiseen ja tuo läsnä olevaksi omat ominaisuutensa/jumaluutensa ihmiseen Jumalan työn tuloksena/elämän koulun kasvattamana. Kaikki todellinen Jumalan tuntemus perustuu Jumalan työhön, sillä ihminen ei luonnontilassa kykene lähestymään Jumalaa oikein. Uuden Testamentin alkukielessä, kreikassa Jeesuksen käyttämä ilmaisu elthein pros me; tulla luokseni, voidaan tulkita periaatteessa myös laadulliseksi ilmaisuksi, joka tarkoittaisi tällöin; tulla minuksi, jota Johanneksen Evankeliumissa käytetään (Joh. 6:44). Eli kyse olisi tällöin ihmisen muuttumisesta toisenlaiseksi; mutta kukaan meistä ei voi itseään keneksikään toiseksi muuttaa. Jumala voi sen sijaan  tehdä meistä ihan uusia ihmisiä , niin, että alamme toimia toisella tavalla, koska meistä tulee jotakin muuta, kuin luonnontilassa olemme.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

1. Mitä Paavali tarkoitti sillä että hän olisi syntisistä suurin?

2. Saiko Paavali Jeesukselta tietoa Kirjeisiinsä?

3. Onko Raamattu virheetön?

VASTAUS:

Nimimerkille Nyymi

1) Paavali puhuu 1.Tim. 1:15 itsestään suurimpana syntisenä. Seuraavassa jakeessa hän kertoo tulleensa armahdetuksi, jotta hänessä näkyisi Jeesuksen Kristuksen kärsivällisyys. Jakeessa 12. Paavali muistuttaa omasta historiastaan, kuinka hän oli ollut herjaaja, vainooja ja väkivallantekijä. Paavali (alkukielellä. kreikaksi Paulos) vainosi kristittyjä nuorena miehenä, jolloin hän käytti itsestään nimeä Saulus( alkuk. Saulos), kunnes kääntymyksessään kristityksi omaksui uudemman nimensä. Paavali sanoo, ettei tiennyt mitä teki epäuskonsa tähden ja sai Kristus armahti hänet.

2) Paavalin kääntymykseen liittyy ainakin Jeesuksen puhuttelu, kun Paavali lyyhistyy maahan Damaskoksen lähellä ja Jeesus kysyi häneltä, että "Saul miksi sinä vainoat minua?" Tähän liittyy myös tehtävän anto tuonnempana (lue Ap.t. 9:1-). Ainakin tässä määrin Paavali Raamatun mukaan sai tietoa Jeesukselta. Se mitä kaikkea muuta Paavali on kuullut samalla tavoillaan matkoillaan jää siltä osin arvoitukseksi, kun hän ei siitä kirjoita. Paavali kerskailee myös tuntevansa miehen, joka tempaistiin Paratiisiin, kolmanteen taivaaseen, jossa hän kuuli taivaallisia sanoja, joka voisi olla vaikka Paavali itse(2. Kor. 12:1-10). Joten on mahdollista, että Paavali on jollakin tasolla poistunut Ruumiistaan ja saanut suoraa tietoa Taivaasta.

3) Raamattu ja erityisesti Uusi Testamentti on asenneasioissa virheetön. Perinteisesti ajatellaan, että Raamattu on Pyhän Hengen sanelema kirjoituskokoelma, jonka ihminen on kirjoittanut ylös. Ihminen taas syntisenä on ymmärtänyt välillä asioita väärin ja omalla tavallaan, joten Raamattu ei sinänsä ole kaikessa ihan virheetön. Lisäksi me jotka elämme ajallisesti ja kulttuurisesti kaukana Raamatun syntysijoilta luemme sitä syntisinä väärin tulkiten, mikä vääristää sen ilmoitusta lisää. Tämän vuoksi on tärkeää alettaessa lukemaan Raamattua pyytää Jumalaa avaamaan silmät ja sydän ymmärtämään Raamattua ja sitä, mitä Jumala ihan olennaisesti tahtoo meille puhua. Kun tätä saa alkuun, sillä voi tulkita Raamattua lisää ja saada siitä Pyhän Hengen tahtomaa asiaa irti. Hyvä avain on muistaa, että Jumala on kaikkea kasvattava rakkaus (kr. agape) ja rakkaus tarkoittaa Uudessa Testamentissa aina tätä toisista huolehtivaa ja toisia kasvattavaa asennetta, jolla voi peilata hyvin muuta ilmoitusta. Tuo rakkaus on itse Jumala.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Mitä Jeesus tarkoitti sillä ettei kukaan voi koskaan tulla hänen luokseen ellei isä häntä vedä? Mistä sen tietää milloin isä vetää ja onko niin isoa syntiä jota ei voi koskaan saada anteeksi vaikka kuinka pyytäisi?

VASTAUS:

Nimimerkille 1

Jeesus tarkoittaa tässä sanomallaan sitä, että ihminen yksin, omin voimin ei kykene löytämään Jeesusta. Ihmisen tapa nähdä ja ymmärtää asioita on niin erilainen verrattuna Jumalaan ja Jeesus Jumalan Poikana on Jumala Jumalasta. Ihminen voi päästä Jeesuksen luo vain jos Jumala johdattaa ihmisen siihen; omin avuin ihminen ei osaa etsiä edes oikeasta suunnasta. Siksi on paras yksinkertaisesti pyytää Jumalaa, että Jumala johdattaisi Jeesuksen yhteyteen ja jättää tämä asia yksin Jumalan huoleksi. Jumala tietää mitä tekee, ihminen itse osaa vain sotkea asioita. Tähän käyttöön voisi sopia yksinkertainen ajoittain mielessä toisteltava sydämen rukous, jota ortodoksit käyttävät mietiskelyssään: "Jeesus Kristus Jumalan Poika, armahda minua syntistä".

Kun Isä alkaa vetää Jeesuksen luo, alkaa ihminen syystä tai toisesta kaivata elämäänsä sisältöä, koska siitä puuttuu jotakin. Jumala herättää ihmisessä kaipuuta yhteyteensä, mihin saattaa joskus liittyä tuntemuksia omasta syntisyydestä ja viallisuudesta, kun ihminen tajuaa oman vajavaisuutensa verrattuna siihen, mitä meidän pitäisi olla. Sen jälkeen ihminen tajuaa tarvitsevansa Jeesusta opettajana ja syntien anteeksiantajana. Jeesuksen opetukset Raamatussa alkavat kiinnostaa ja Apostolien kirjeet alkavat puhua ymmärrettävällä tavalla, koska Jumala itse on niitä tulkitsemassa, eikä ihminen vastustele enää totuutta. Vaikka Raamatussa olisikin ajatuksia, joita ihminen ei ehkä kykene täysin omaksumaan ja hyväksymään, Jumalan asenne alkaa vaikuttaa ihmisessä tähän itseensä ja ennen pitkää ihmisen kautta tämän ominaisuutena muihin ihmisiin. Tässä on hyvä muistaa, että Jumala on huolehtiva rakkaus; se, jossa rakkaus pysyy, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä.

Raamattu mainitsee sellaisen rikoksen, jota ei voi saada anteeksi. Tämä rikos on Pyhän Hengen herjaaminen. Matt. 12:31 ja 32 sanotaan muun muassa, että "joka puhuu Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa". Pyhää Henkeä vastaan puhuminen on puhetta, joka pyrkii tuottamaan vahinkoa Pyhän Hengen toiminnalle.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Jos Ihminen ei voi omin voimin tulla Jeesuksen luo niin tarkoittaako tämä sitten sitä, että se kenellä on halu tulla Jeesuksen luo voi saada syntinsä anteeksi.

VASTAUS:

Nimimerkille 1

Ihminen ei välttämättä löydä oikeaa Jeesusta omin avuin, vaan luo itse itselleen mielikuvan, joka tuottaa turvallisuuden tunnetta toimimalla jonkinlaisena anteeksianto automaattina. Oikeasti Jeesus kyllä antaa synnit anteeksi, mutta hän myös kasvattaa opetuslapsenaan ja Jumalan lapseudessa kohti aikuisuutta, jota hän itsekin edustaa; ylösnousemushan on se meidän varsinaisin maalimme tässä kaikessa; voitto kuolemasta. Ei siis pelkkä syntien anteeksisaaminen! Pyhä Henki on tullut Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen toimimaan ihmisissä ja kasvattamaan ihmisiä näkymättömänä voimana; se on Jumalan tapa olla läsnä ihmisissä - sinussa ja minussa ja vasta Pyhän Hengen voimalla voit päästä Jeesuksen luo. Halu Jeesuksen luo on sitä Pyhän Hengen työtä, joka vie meitä Jeesuksen luo, mutta saatamme vielä siinä vaiheessa olla matkalla haluttuun lopputulokseen, ei vielä perillä. Me saamme synnit anteeksi uskon tähden Kristukseen ja se usko on Jumalan Pyhänä Henkenä meissä tekemän työn tulosta. Se tuo Kristuksen luoksemme ja liittää meidät häneen; tämä tuo Kristuksen elämänasenteen sydämiimme, vaikka emme aina kykenisikään toteuttamaan sitä elämässämme. Silti se ajan myötä vahvistuu ja alkaa vaikuttaa ihmisessä ja muuttamaan meitä, pakottaen toimimaan ja elämään tavallaan kaikessa missä se suinkin on vain mahdollista - siinä on pala taivasta ihan konkreettisesti mukana. Vähän niin kuin hapatteena taikinassa. Itse asiassa se, että menet Jeesuksen luo tarkoittaa samaa, kuin että annat Jeesuksen tulla luoksesi - sydämeesi, etkä itse etsi häntä niin vimmaisesti, että käytännössä pakenet sitä kaikkea hyvää työtä, mitä sinussa yritetään tehdä sinun pelastamiseksesi. Anna Jumalan vetää sinua Jeesuksen luo. Halu tulla Jeesuksen luo on jo sitä, että Jumala on työssään. Minusta ihminen jo tässä vaiheessa on syntien anteeksiantamuksen piirissä, mutta siitä voi langeta myös pois. Ainoa missä ihminen on luonnostaan hyvä on syntiin lankeaminen; sehän onnistui jo ollessa ihan putipuhtaana synnittömässä tilassa ennen lankeemusta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Huolestunut

Uskon tähden saa kaikki synnit anteeksi. Olet uskon voimalla kasvamassa siihen suuntaan, johon Jumala on meitä johdattamassa. Kun usko alkaa tuottaa sinussa läpinäkyvää elämänasennetta ja siten vähän näkyä sinussa, voidaan alkaa puhua jo pyhittymisestä. Sen edetessä saatat jopa saada uusia kykyjä Jumalalta, jos niille tulee tarvetta Jumalan suunnitelmien edistämiseksi.

Jos Pyhän Hengen vastainen puhe on jotakin, mihin et halua ryhtyä, on se silloin sydämesi tahto. Ihmisen rikkinäisyys ja viallisuus tuottaa kuplintaa, joka saattaa lipsahtaa mieleen, tai suusta jopa ulos vastoin tahtoa. Silloin et tietenkään ole sinä itse se, joka siinä puhuu. Jos sinua pelottaa oma tilanteesi, on sinun hyvä pyytää Jumalaa auttamaan sinua Jeesuksen tähden, sillä jos olet tehnyt väärin, et ole tiennyt mitä teet, etkä tehnyt, mitä tahdot tehdä. Silloin kysymyksessä ei ole oikeastaan sinun tekosi. Se on ennemminkin meissä vaikuttavan synnin tuottama tahaton purkaus, jonka voit hyvin rinnastaa vaikka vahingossa ilmoille päässeeseen pieruun.

Tuo lukemasi profeetta, muuten väittää, että ihminen voisi toimia suhteessa Jumalaan ja paholaiseen ja tähän maailmaan oman vapaan tahtonsa mukaan https://johannesleijona.blogspot.fi/2013/08/pyhan-hengen-pilkkaa-ei-saa-anteeksi.html. Otan sitaatin ko. sivulta: ". Synti paljastaa ihmisen vapaasta omasta tahdosta sellaista kapinallisuutta, epäluotettavuutta tai muuta pahuutta, ettei yhteiselo Jumalan ja ihmisen välillä ole mahdollista edes Taivaassa." Lause on otettu luvusta; Miksi Pyhän Hengen pilkka johtaa Helvetintuomioon? Martti Luther ja aikaisemmin jo kirkkoisä Augustinus tulivat siihen tulokseen, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa tällaisissa asioissa. Synti on rikkonaisuutta, joka estää meitä tahtomasta ja toimimasta oikein ja oikein perustein. Kääntymätön ihminen on itsekäs ja ajaa vain omia etujaan. Pyhä Henki voi herättää uskon, jossa ihmisen tapa tahtoa muuttuu ja koko ihminen perimmiltään muuttuu, vaikka ei kykenekään olemaan täydellinen. Ja tässä syntien anteeksiantamus on apuna.  En usko äkkiseltään sinun syyllistyneen Pyhän Hengen pilkkaan, mutta Jumalan sanan laki on ottanut sinusta kiinni; Pyhä Henki valmistaa sinua evankeliumin lupausten vastaanottamiseen. Jos usko rakennetaan ihmisen vapaan tahdon varaan, se ei voi viedä kuin Helvettiin, koska ihminen ei osaa itse tahtoa mitään oikein. Siksi Jumala antaa meille uuden tahdon, joka on Kristuksen tahto. Edes pyhittyneenä ei pidä ajatella, että oma vapaa tahto voi viedä muuhun kuin hakoteille; parempi pyytää Pyhää Henkeä ohjaamaan tahtomista oikeaan suuntaan. Aatami ja Eeva lankesivat ollessaan vielä synnittömiä ja me olemme tässä heitä heikompia. Joten tältä osin tämä profeettasi on kyllä erehtynyt.

Minä uskon, että ihminen voi saada profetioita nykyäänkin. Ongelma on se, että on myös vääriä profetioita; toiset tahallista sumutusta, ja toiset omien luulojen tahattomasti tuottamia, jolloin ihminen voi oikeasti luulla saaneensa oikean profetian. Sinun on parasta mielessäsi todeta tällaisten tullessa vastaan, että "Jumala näyttää aikanaan mikä on totuus ja antaa siihen oikean hengen sitten kun niin tahtoo; minä luotan siihen, miten Jeesus opettaa meitä elämään ja hän on tie totuus ja elämä; sekä anteeksiantamus hairahtaneelle." Sinun ei myöskään tarvitse tuomita ketään, tai mitään; se on Jumalan tehtävä. Saat olla kaikessa kriittinen, kyseenalaistaa ja puida asioita - sehän ei ole kenenkään, tai minkään puolesta, tai vastaan puhumista, vaan ymmärryksen etsimistä. Se on olennainen osa uskonelämää ja pyhittymistä. Jeesuskin arvostaa epäilevää Tuomastaan!

Raamattu on Jumalan Sana. Mutta se ei ole kaikki Jumalasta, vaan oppikirja, joka auttaa alkuun elämässä Jumalan kanssa. Raamattu eikä mikään muukaan kykene kertomaan meille kaikkea Jumalasta, koska Jumala on paljon kehittyneempi ja enemmän, kuin me kykenemme ymmärtämään. Raamattu on tullut Pyhältä Hengeltä, mutta sen on ottanut vastaan syntinen ihminen, joka on voinut sotkea asioita, kuten yleensä tapahtuu. Lisäksi me nykyihmiset luemme Raamattua syntimme vaivaamina omasta aikakaudestamme ja kulttuuristamme käsin, joka on ihan erilainen, kuin oli silloin, kun Raamattu on hiljalleen syntynyt. Jumala opettaa meitä myös elämän kautta ja siinä työssä Pyhä Henki, Totuuden Henki on tärkeä ja ansaitsee suuren kunnioituksen ja herkkyyttä yrittää kuulla se, mikä on totta ja oikein. Tässä Raamattu muuten on oikein hyvä tuki ja erityisesti kaikki se, mitä Jeesus itse siellä sanoo.

Jumala ei halua kenenkään tuhoutuvan ja yrittää auttaa loppuun asti. Mutta jos halveksii Pyhää Henkeä, ei enää halua sitä, mikä on Hengestä; eli totuutta. Kysymyksesi kyllä viittaa tarpeeseen ymmärtää Pyhää Henkeä ja elää Totuudessa ja Hengessä. Tämä taas minusta osoittaa sen, että Pyhä Henki ei ole ainakaan jättänyt sinua. Voithan pyytää, että Pyhä Henki vahvistaisi otettaan ja olemistaan sinussa? Tai ehkä tässä on jo kysymys siitä? Usein Jumala antaa meille tarvitsemamme, ennen kuin osaamme sitä edes pyytää.

Jos ihminen pelkää tehneensä jonkin synnin, mutta ei muista sitä, se usein tarkoittaa sitä, että ihminen on niin tarkka ko. asiassa, että sitä ei ole tapahtunut. Jos on täysin halulla tehnyt jotakin, sen yleensä muistaa. Voi muuten käydä myös niin, että kun ihminen ajattelee kääntyneensä kokonaan pois Jumalasta ja Pyhästä Hengestä, hän ei olekaan koskaan ollut oikeasti uskossa, vaan epäusko ja tietämättömyys on vain pukeutunut sellaiseen kulttuuriseen olomuotoon, jonka me kristityn maan kulttuurin piirissä ymmärrämme. On vaikeaa kääntyä pois suunnasta, jossa ei ehkä alun perinkään ollut, vaikka olisi jopa luullut olevansa. Tätäkin asiaa on muuten joskus hyvä ajatella; kun ihminen kasvatetaan johonkin käsitykseen itsestään, se ei olekaan aina ihan se oikea totuus ja totuuden etsintä on hyvä alkaa tyvestä ja yrittää vasta sitten latvaan. Jumalan puolesta kysynkin nyt sinulta; Missä Sinä olet? tässä asiassa. Luulenpa, että edistyt tämän mieltä painavan asian käsittelyssä, kun tutkit itseäsi ja luotat syntien anteeksiantamukseen; siihen, että Jumala tahtoo tulla tätä ongelmaa pitkin sinun luoksesi ja sinun elämäksesi. Lepää sinä ja anna Jumalan puhua. Johanneksen evankeliumi on muuten hyvää luettavaa tällaisten ajatusten painaessa mieltä; Johannes on rakkauden apostoli ja Jumala taas on rakkaus.

Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Huolestunut

Olen lukenut tämän Johannes Leijonan blogikirjoituksen läpi. Hän käyttää Raamattua oikein sujuvasti. Mutta hänen itsensä esille tuomissa ajatuksissa on vääristyneisyyttä. Tämä liittyy ajatukseen ihmisen tahdosta. Tämä profeetta lähtee ajatuksesta, että ihmisellä on vapaa tahto, jolla voi toimia vapaasti. Ajatus on epätosi; ihmisen tahto toimii synnin tilassa niin, että ihminen tekee vain itsekkäitä asioita ja ajatukset ovat lähtökohtaisesti itsekkäitä. Vasta kun Jumala puuttuu peliin, ihmisen ajatusmaailma ja tahdollinen elämä muuttuu epäitsekkääksi. Koko ihmisen minuus muuttuu tässä yhdessä suhteessa, vaikka hän ei olisikaan täydellinen, vaan lipsahtelisi välillä toimimaan väärin perustein. Ihminen ei voi myöskään olla aktiivinen ja ottaa Jeesusta vastaan pelastuakseen, koska ihminen voi toimia aktiivisesti itse vain ajaakseen omaa maallista hyväänsä. Joudumme siis jättämään pelastumisemme yksin Jumalan käsiin ilman omaa mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Usko liittyy asenteeseen; jos teet hyviä tekoja saadaksesi itsellesi ansioita taivaaseen, olet vain itsekäs ja syntinen, jos teet hyviä tekoja huolehtiaksesi apua tarvitsevista, huolehdit toisista ja kasvat Jumalan kaltaisuudessa. Kukaan vain ei voi tehdä hyvää pelkästään toisista huolehtiakseen ilman Pyhän Hengen apua ja vain Jumala näkee, kuka huolehtii lähimmäisistään ja kuka vain itsestään. Lisäksi jotkut voivat joutua osallistumaan vaikkapa hämäriin rituaaleihin edistääkseen evankeliumin asiaa jossakin ryhmässä; tämä pelkäämäsi profeetta arvioi ihmisiä liian summittaisesti miettimättä, miten moninaisia syitä ihmisten toiminnalle voi olla. Jumala erityisesti ymmärtää tällaisia asioita. Muiden asia ei ole olla tuomareita, vaan kukin tutkikoon vain itseään. Toisin kuin profeetta Johannes väittää, kukaan ei ole vastuussa omasta uskostaan, koska usko on Pyhän hengen työtä ja vain Jumala kykenee tuomaan rakkautensa ihmisen luonteeksi, koska Jumala itse on se rakkaus; vain silloin ihminen voi tehdä Isän Jumalan tahdon. Ihminen on syntiinlankeemuksen seurauksena rikkinäinen olento, eikä voi tehdä mitään ehjästi, koska ei ole ehjä. Ei edes korjata itseään ehjästi ehjäksi, vaan sen voi tehdä vain Jumala, joka on ehjä; Kristus, joka on ehjä ja josta voit oppia, millainen on ehjä ihminen.

Tämä lukemasi profeetta tuomitsee hanakasti ihmisiä ja heidän tekojaan. Toki voi aina verrata toisten tekoja Raamattuun, mutta ihmisten motiiveista et voi sanoa mitään. Et voi tietää mihin he ovat toimillaan pyrkineet ja miksi; kenen hyväksi he ovat yrittäneet toimia? Ihminen ei aina ymmärrä edes itseään ja tekemisiään - miten voi silloin tuomita toisia? Kristus tulee tuomitsemaan kaikki aikojen lopulla ja silloin kuullaan varmat ja oikeat tuomiot; tätä asiaa on muuten ihan turha tässä ajassa jatkuvasti märehtiä. Menee vielä koko elämä sivu suun!

Pyhän Hengen pilkkaamista on se, millä voi vääristää ihmisten käsitystä Pyhän Hengen toiminnasta ja vaikutuksista niin, että tämä alkaa tuntua epämääräiseltä ja ahdistavalta, tai pilkattavalta. Tällainen voi estää Jumalan työtä ihmisessä tekemällä siitä epämiellyttävää. Ihminen, joka irtautuu niin kauas Jumalasta, ei enää kaipaa Jumalan yhteyteen, vaan vastustaa koko ajatusta iljettävänä ja kasvaa vinoon Jumalan kaltaisuudesta ja kuvasta. Edelleen sanoisin, että unohda tämä profeetta Johannes ja ota esiin Raamatusta apostoli Johannes. Apostoli voi auttaa sinua enemmän, kuin profeetta, joka tulkitsee näkyjään lähtökohdistaan vääristyneellä tavalla. Tällaisia väärinkäsityksiä esiintyi jo antiikin aikana mm. Pelagius-nimisen teologin lietsomana, joka vaikutti 300- ja 400-lukujen taitteissa ja Pelagiuksen opit torjuttiin harhakäsityksinä jo silloin. Eikä totuus ole siitä muuksi muuttunut!

Kysymyksiisi vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Huolestunut

Kamalat ja rivot ajatukset Pyhästä Hengestä mielessä eivät ole rikkomista Pyhää Henkeä vastaan. Onhan se tietenkin synnin ääntä, mutta jos mieli ei kuitenkaan tahdo yhtyä sellaiseen ajatukseen, vaan vastustaa sitä, niin et ole samaa mieltä synnin kanssa asiasta. Ja se on tässä ratkaisevaa!

1.) Jos mielesi etsii Jumalaa ja jopa vastustat ajatuksissasi esiin nousevia pahoja ajatuksia Pyhästä Hengestä niin on melkoisen varmaa, että Pyhä Henki tekee sinussa työtään edelleen. Pyhä Henki on Totuuden Henki, joka muistuttaa meitä tosiasioista ja jopa kertoo niitä lisää (Joh.16:4-16). Me puhumme tässä nyt kaiken aikaa Jumalasta ja se on Jumalan työtä. Jos et käytä tätä keskustelua ja sen sisältämää jonkun/joidenkin ihmisparkojen elämän raunioittamiseen, olet selvästi Jumalan käsittelyssä. Minusta yrityksesi löytää sopusointu Pyhän Hengen kanssa osoittaa, että Pyhä Henki on sinussa työssään. Tämän enempää tästä asiasta ei voi ihmisen avuin sanoa; jos olet kastettu, on Pyhä Henki tullut sinun kasteessa.

2.)Pyhä Henki on Jumalan nimitys, kun puhutaan Jumalasta pyhittäjänä. Pyhä Henki herättää ihmisessä uskon tulemalla ihmiseen ja olemalla Jumalan Henkenä ihmisessä läsnä vahvistamassa ja ohjaamassa tätä. Vähän niin kuin hapate on leivässä; Pyhä Henki muuttaa ihmistä ja voi antaa ihmiselle armolahjoja, jotka liittyvät ainakin opettamiseen, johtamiseen, profetoimiseen, ihmeiden tekemiseen ja parantamiseen. Pyhä Henki kasvattaa kristittyjä Jumalan lapsina kohti aikuisuutta tämän avulla ja antaa yliluonnollisia taitoja ja kykyjä, jos niille on olemassa tarvetta. Ihminen, joka jotenkin halveksii ja mitätöi tallaista tapahtumista tajuten, mistä on oikeasti kysymys, vastustaa Pyhää Henkeä. Tätä ei tavallaan voi tehdä ihan vahingossa, koska totuuden etsintä taas on hyvästä ja Totuuden Hengen tapa kouluttaa ihmistä uskossaan.
Pyhittyminen on oikeastaan sitä, että usko ruumiillistuu ihmisessä niin, että se näkyy ihmisen tavoissa toimia ja elää. Usko taas vaikuttaa rakkautena, koska Jumala on rakkaus ja itse uskossa läsnä juuri Pyhänä Henkenä.

3.) Kun kannat huolta tietystä synnistä oikein paljon, mutta et suoranaisesti muista tehneesi sitä, kertoo se sinun olevan hyvin huolellinen tässä asiassa - niin, että murehdit siitä kaiken aikaa jopa niin paljon, että se tuottaa jo miltei painajaisia. Jos olet jostakin asiasta niin tarkka, on selvää ettet ole voinut tehdä sitä. Jos olisit tehnyt sen, muistaisit sen varmasti, koska olet asiasta noin tarkka. Siksi murhe yksin ilman selkeää tietoa siitä, mitä on tehnyt kertoo sen, että et ole voinut tosissasi asettua Pyhää Henkeä vastaan jossakin, kun Henki on tehnyt työtään ihmisissä. Tässä ei lasketa omaa kiroiluasi omassa mielessäsi, koska se ei vaikuta kehenkään millään tavoin. Eikä vaikuta edes vahingossa suusta lipsahtava lausahdus!(jonka muuten voi vetää aina heti jälkeen päin takaisin)

4.)Pyhän Hengen vastustamisessa kyseessä on ennemminkin pitkäaikaisen paatumuksen tulos, joka on jo suoranainen ihmisen elämän tapa ja ihmisen luonne. Ihminen on silloin saanut itseensä kaiken Jumalan tarjoaman hyvän ja Pyhän Hengen työn, mutta kuitenkin kääntynyt sitä kaikkea vastaan ja aloittanut vihollisuudet; ts. Jumalan vastaisen työn. Siinä tilassa ihminen vieroksuu kaikkea sitä, mitä Jumala meiltä tahtoo ja vastustaa sitä kaikkea Jumalan työtä itsessään ja lähimmäisissään sanoin ja teoin. Yksittäinen kertahan kommentoida Pyhän Hengen työtä voi olla pelkkä lipsahdus, jota kukaan ei ole millään tavoin tarkoittanut tapahtuvaksi. Ei se ole ihmisen suoranaista sotaa Jumalaa vastaan, kuten saattoivat olla esim. noitavainot! Jos ne noituussyytteet olivatkin seurausta ihmeistä, jotka olivatkin Pyhän Hengen tapa tehdä itsensä ilmeiseksi ihmisille - mehän emme suoranaisesti tiedä enää, mikä kaikki silloin toimi siinä rytäkässä, eikä ainakaan kaikkien osalta. (Martti Luther vähän epäili tällaista "Sidottu ratkaisuvalta"-kirjassaan.)

5.)Vaikea sanoa tahtooko ihminen lähdettyään sotaan Jumalaa vastaan(paholaisen kaveriksi) enää palata Jumalan alaisuuteen ja lapseuteen, vai onko Jumalan vastustamisella saadut mahdolliset muut mukavuudet tulleet rakkaammiksi. Ihminen voisi tietysti vain ja ainoastaan yrittää pelastaa oman nahkansa sitten, kun on saanut kaikki sen, minkä takia yritti tuhota muiden Jumalasuhteet Helvetin täyttymisen hyväksi, jolloin rikos oikeasti kasvaa, eikä vähene. Miten helppoa sitten olisi Taivaan isälle antaa anteeksi toisten lasten sielujen murhaamista sellaiselle, joka yrittää paeta omalta kohdaltaan sitä, minkä on saanut aikaiseksi toisille? Jeesus itse sanoo Matt. 12:32 ja Mark. 3:28,29, että Pyhän Hengen vastustamista/herjaamista ei saa anteeksi. Jos Jeesus sanoo itse näin, hän varmaan myöskin tarkoittaa sitä tosissaan. Jos joku on syyllistynyt tällaiseen kannattaa kuitenkin rukoilla jatkuvasti itsen puolesta ja niiden puolesta, jotka on ehkä ajanut irti Jumalasta ja taivaasta Helvetin valtapiiriin, vaikka se maksaisi itselle kuinka paljon ja tuottaisi miten tahansa äärettömästi itselle kärsimystä. Luuk.(11:5-13) Jeesus kertoo vertauksen miehestä, joka sai jatkuvasti inttämällä pyyntöään tahtonsa läpi ja naapuri nousi yöllä vielä sängystä antamaan pyydetyt leivät, vaikka ei olisi tahtonut enää nousta vuoteesta. Tämä voisi viitata siihen, että Jeesus kuulee vielä pahimmankin jälkeiset toistuvat, kiihkeät pyynnöt, jos ne nousevat tosissaan sydämestä ja oikeasta parannuksen tekemisen tarpeesta, joka tahtoo hyvittää kaikki tekemänsä vääryydet maksoi se mitä maksoi. Mutta tästä meille ei ole annettu varmoja lupauksia! Kerrottu vain, että sinnikkyys palkitaan, mutta se ei velvoita Kristusta, tai Jumalaa mihinkään - hehän päättävät muiden kohtalon, eikä tuomari kysy tuomittavalta lupaa tuomita sen mukaan, mikä on oikein. Mutta toivon se ylläpitää ja toivo voi kantaa monien raskaiden taipaleiden yli, vaikka mukana olisi suuriakin taakkoja kannettavana. Ehkä siinä on vielä yksi, vihoviimeinen portti Paratiisiin!?

Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Huolestunut

Se, että sinulla on halu keskustella Jeesuksesta ja tutkit ajatuksiasi on Jumalan vaikutusta sinussa. Jos tämä on Jeesuksen luo pyrkimistä, niin Jumala varmastikin on vetämässä sinua ja pilkkaavat ajatuksesi estävät sinua kaikkein eniten pääsemästä Jeesuksen luo sillä, että pelkäät niiden vaikuttavan asiaan. Olen ihan varma, että usko voittaa helposti kaikki pilkkaavat ajatuksesi - nehän eivät häiritse Jumalan työtä sinun ympärilläsi olevissa ihmisissä. Jos haluat tapella pilkkaavien ajatustesi kanssa, voit kääntää niiden sanomaa käänteisiksi ja tuoda niitä esille ympärilläsi oleville ihmisille joko sanoin, tai käytökselläsi; ylistävinä sanoina tai käytöksenä!

Lue Raamatusta Luuk. 11:5-11. Siinä Jeesus kertoo vertauksen siitä, miten sinnikäs oven kolkuttaminen palkitaan, vaikka talossa ihmiset nukkuisivat, eivätkä enää haluaisi nousta vuoteesta ylös. Tässä ainakin sanotaan, että sinnikkäällä pyytämisellä voi saada vaikka Pyhän Hengen Jumalalta taivaasta. Ehkäpä sinun kannattaisi rukoilla ajoittain Jumalaa ja muistutella häntä, että tarvitset apua.

Pyhän Hengen vastustamisesta Jeesus varoittelee, että on paha juttu. Silti tuo Luukkaan tekstin kohta, jonka mainitsin tuolla aiemmin antaa selkeästi toivoa sille, joka keskittyy pyytämään Jumalalta Pyhää Henkeä, josta tässäkin tekstikohdassa puhutaan. Minusta sinun kannattaisi lukea tämä teksti ja mietiskellä sitä. Siinä on Jumalan Sana sinulle.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Tero

Tämäpä onkin vaikea ja hyvin mutkikas kysymys papille; miten väkivaltaviihde ja kristillinen elämä sopivat yhteen? Äkkiseltään on helppo viitata viidenteen käskyyn "Älä tapa", joka luterilaisen näkemyksen mukaan ei pelkästään kiellä tappamasta, vaan käskee pidättäytymään kaikesta väkivallasta lähimmäisiä kohtaan. Jopa suojelemaan ja huolehtimaan, että lähimmäistä ei uhkaa mikään väkivalta, jos siihen voi vaikuttaa. Tähän sisältyy jopa vihamiesten rakastaminen ja hyvyyden osoittaminen näille. Jos antaa lähimmäiselle tapahtua jotakin pahaa, vaikka voisi estää sen, on syyllistynyt toiselle tapahtuvaan pahaan.  Äkkiseltään väkivaltaviihde näyttää ainoastaan pahalta; miten kukaan voi viihtymisekseen seurata nautiskellen väkivaltaa? Väkivallan seuraaminen ja siinä eläminen saattaa siirtää väkivaltaisia tapoja ihmiseen; tila jossa televisiota, tai elokuvaa katsotaan, tai vaikka kirjaa siihen uppoutuneena luetaan, on kevyt transsitila, jossa ihminen unohtaa koko muun todellisuuden keskittyessään seuraamaansa ja eläessään siinä. Erilaiset ruumiillista toimeliaisuutta vaativat ja transsissa tapahtuvat rituaalit, joita luonnonkansojen keskuudessa harrastetaan, vaikuttavat samaa; eletty myytti, tai kertomus yhdistyy rituaalin liikehdintään ja uppoaa syvälle rituaalin suorittajan tajuntaan ja hermostoon. Tämä säätää ympäristössä elämistä, sen hahmottamista ja siellä toimimista. Väkivalta ei ole hyvä juttu.

Toinen puoli väkivaltaviihteessä  on usein sen tarinassa. Useinhan väkivaltaviihteeseen liittyy ajatus jonkinlaisesta oikeasta toiminnan perusteesta. On hyviä ja pahoja. Kostomotiiviset väkivaltaesitykset sotivat viidettä käskyä vastaan; kostaminen on vastoin lähimmäisen rakkauden vaadetta ja rankaiseminen kuuluu valtiolle, joka edustaa Jumalaa ja mikä ei kanna miekkaa turhaan, vaan pitää sillä oikeutta voimassa yhteiskunnassa, kuten Paavali sanoo. Sen sijaan lähimmäisen suojeleminen, tai oman yhteiskunnan valtuuttamana yhteiskunnan ylläpitämiseksi tapahtuva väkivalta ovat mutkikkaampi asia. Se on jotakin johon voimme joutua, kantaessamme huolta lähimmäisistämme. On olemassa myös ns. oikeutetun sodan logiikka, joka pätee yhteiskunnan joutuessa hyökkäyksen kohteeksi, jolloin sitä on puolustettava järjestyksen ylläpitämiseksi; tallaisesta ovat kirjoittaneet ainakin kirkkoisä Augustinus ja suuri teologi Tuomas Akvinolainen. Voimme oppia väkivaltaviihteestä myös toisista huolehtimiseen liittyvää asennetta, joka on valmis tekemään uhrauksia hyvän puolesta, kun paha on tosissaan liikkeellä.

Näin katsoen voi sanoa, että väkivaltaviihde on sinänsä pahasta, koska se opettaa väkivaltaisuutta ja tekee siitä huvia. Mutta toisaalta opettaa vastuullisuutta ja uhrautuvuutta silloin, kun joudutaan jonkin suuren ja väkivaltaisen tapahtumavyöryn keskelle. Sanoisin, että väkivaltaviihteen pahuus, tai hyödyllisyys on riippuvaista siitä, miten se vaikuttaa itse kuhunkin viihteen käyttäjään. Jos väkivaltaviihde vaikuttaa jossakussa väkivaltaisuutta ja väkivallan ihannointia se on ehdottomasti pahasta, mutta voi olla hyödyllistä opettaessaan vastuun kantamista lähimmäisistä ja sitä, miten paha asia väkivalta oikeassa maailmantodellisuudessa on. Tässä on muuten iso vastuu väkivaltaviihdettä harrastavien nuorten vanhemmille! Näistä asioista pitää keskustella niin paljon ja sillä tavalla, että väkivaltaviihdettä seuraavat tajuavat, mikä on väkivallan oikea todellisuus; että siinä ei ole mitään kivaa, eikä jännää, jos sitä ihan oikeasti joutuu elämässä kohtaamaan. Väkivallan keskellä rohkeakin pelkää, voi pahoin, kärsii ja monesti selviää ihan nipin napin elävänä, jos edes selviää ja monesti mielenterveys ja ruumiillinen terveys menneenä jollakin tavoin. Jos väkivaltaviihteen tiedostaa epätodeksi todellisuudeksi ja tajuaa väkivallan oikean luonteen oikeassa elämässä, ei väkivaltaviihteen epäsuotuisa vaikutus ihmiseen ole ehkä niin suuri, kuin se muuten olisi. Tässä paras olisi sanoa, että se mitä voi tehdä Kristuksen kanssa on sopivaa ja se mitä ei voi tehdä Kristuksen kanssa on pahasta. Kristuksen kaltaisuuden oppiminen on tärkeä kriteeri pohdittaessa mikä on pahaa ja mikä hyvää itse kullekin. Eikä ketään saa johdattaa tilanteeseen, jossa tämä jotenkin vaarantuu, tai oppii asioita väärin, tai suorastaan nyrjähtää luonteeltaan. Siitä jokainen on aina vastuussa, kun ymmärtää tällaisia asioita.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Tahtoisin vielä kysyä Sovittiko Jeesus tosiaan aivan kaikki maailman synnit ristillä?
Eli toisin sanoen onko olemassa mitään niin suurta syntiä johon ei ole anteeksiantoa vaikka ihminen tahtoisi tulla takaisin Jeesuksen luo, katuisi ja tekisi parannuksen.

VASTAUS:

Nimimerkille Huolestunut

Ei ole mitään syntiä, johon ei ole anteeksiantoa uskon tähden Jeesukseen. Epäuskoinen taas ei tahdo myöntää vianalaisuuttaan, katua, eikä tehdä parannusta, koska ei kykene myöntämään itsessään olevan jotakin vikaa, jolloin katsoo, että ei tarvitse mitään anteeksiantoa, tai sovitusta. Näin nähtynä ei ole mitään niin suurta syntiä, että siihen ei olisi anteeksiantoa, kun ihminen tahtoo tulla Jeesuksen luo, katuu ja tekee parannuksen. Jeesuksen Raamatussa mainitsema Pyhän Hengen herjaaminen on epäuskoa ja Jumalan jatkuvaa vastustamista, jolloin se on täysin eri asia uskon kanssa. Mainitsen tämänkin, kun tätäkin asiaa on täällä jo vähän käsitelty. Pyhän Hengen työn vahingoittaminen on toimintaa, josta Jeesus sanoo, että sitä ei saa anteeksi. Siinä kyse onkin epäuskosta ja halusta tuomita Jeesus ja kaikki tämän edustama, eikä halusta tulla Jeesuksen luo.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Onko sellaiset Raamatun kirjeet luotettavia joiden alkuperäistä kirjoittajaa ei voida varmaksi vahvistaa?
Esim. kirje kolossalaisille on väitetty Paavalin kirjoittamaksi mutta siitä on kiistelty.
Voiko kyseiseen kirjoitukseen luottaa jos sen alkuperäistä kirjoittajaa ei tunneta varmaksi?

VASTAUS:

Nimimerkille 123

Hyvä kysymys! Kyllä kaikkiin Uuden testamentin kirjoituksiin voi luottaa, vaikka (inhimillistä)kirjoittajaa ei varmuudella tunnettaisikaan. Kirjoitukset ovat nimittäin niin sanotusti kanonisia, eli yhteismitallisia ja ne ovat vanhojen kirkon opettajien keskeisesti tuntemia kirjoituksia, joiden sisältö on opetuksellisesti yhtenäinen; kaanon on muodostunut itsekseen, mutta vahvistettu sittemmin 300-luvun lopussa. Tämä syntyprosessi on Pyhän Hengen työtä ja siten Jumalan aikaansaannosta, vaikka ihminen onkin "kätyröinyt" asiassa.  Luther sittemmin aikanaan luokitteli kirjoituksia sen mukaan paljonko ne opettavat uskonvanhurskautta ja paljonko ne painottavat tekoja, koska ihmiset lukivat kirjoituksia väärin liian suorituskeskeisesti. Tämäkään ei liittynyt siihen, miten kirjoituksen alkuperäinen inhimillinen kirjoittaja tunnetaan, vaan siihen, miten itsekukin kirjoitus ajaa Kristusta ja opettaa uskonvanhurskautta ja syntien sovitusta Kristuksen ristinuhrin tähden. Kirjoituksia on näissä yhteyksissä pyritty karsimaan, eikä lisäämään, joten kirjoitusten ajatusmaailman kokonaisvaltaisesti ei pitäisi olla kokenut muutoksia vanhimpiin aikoihin verrattuna. Luther kritisoi joitakin Raamatun kirjoituksia ja siirsi ne Raamatun loppuun, mutta ei karsinut niitä pois. Luther kyseenalaisti Jaakobin kirjeen, Juudaksen kirjeen, Heprealaiskirjeen ja Johanneksen ilmestyksen. Joten niitä kannattaa lukea muun Uuden testamentin antamassa valossa.

Vanha testamentti on vaikeampi asia. Vanhalla testamentilla ei ole selkeästi tunnistettavaa perusteemaa, kuten on Uudella testamentilla, vaan Vanha testamentti on sikermä kirjoituksia eri aikakausilta ja sisällöltään enemmän hajanainen; syntynyt erilaisissa historian tilanteissa ja erilaisten kulttuurien tuottamissa paineissa. Kristittyjä on perinteisesti opetettu lukemaan Vanhaa testamenttia kriittisesti Uuden testamentin opetuksen läpi, koska Jeesus uudisti Raamatun ajatusmaailmaa ja tämä ulottuu Vanhan testamentin ymmärtämiseen asti. Tämä tuo paineita uudistaa lukutapaa useissa Vanhan testamentin kirjoituksissa. Armon todellisuus tulee ajoittain hyvin esille Vanhassa testamentissa, mutta unohtuu osassa, sillä Kristus ei ollut vielä tuonut omaa näkökulmaansa todellisuuteen siinä vaiheessa. Siksi Vanhaa testamenttia ei kannata lukea kovin tarkasti ennen kuin on sisäistänyt Uuden testamentin opettaman perusasenteen, jonka valossa voi arvioida asioita.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Onko Luterilainen lapsikaste oikeasti raamatullinen? Monet ovat kritisoineet lapsikastetta harhaoppisena koska ennen kastetta pitäisi ensin tulla uskoon ja sitten vasta ottaa kaste. Nämä kriitikot perustelevat väitteensä sillä ettei vauvat voi tehdä vielä omaa uskonratkaisua ja ymmärrä vielä mistä kasteessa on kysymys.

VASTAUS:

Nimimerkille 123

Tämä taitaa olla yksi kristikunnan keskustelun kestopuheenaiheita. Ihan alussa, kun kristinuskoa saarnattiin, kastettiin yleensä aikuisia, jotka halusivat kääntyä kristityiksi. Yleensä tällaisessa tilanteessa kastettiin samalla kääntyneen koko perhekunta, eli mukana olivat kääntyneen (yleensä miehen) puoliso, lapset ja orjat - kaikki jotka kuuluivat hänen valtansa alle perheen päänä. Lapsia on siis kastettu muiden mukana ihan alusta asti; perheen elämänjärjestys on ollut heidän elämänjärjestystään. Ilmeisesti osa orjista ja naisista on tullut kastetuksi salaa perheen isännältä oman tahtonsa varassa. Myöhemmin kirkkoisä Augustinuksen (k. 430) aikana siirryttiin pysyvämmin lapsikasteeseen. Näin haluttiin varmistaa, että lapsella on kaikki hyvin, jos tämä sattuisi kuolemaan; lapsikuolemathan olivat paljon yleisempiä, kuin nykyään. Tästä juontuu nykyinen lapsikastekäytäntö ainakin osin. Alkuseurakunnan ajan toimitus, ennen lapsikasteiden aikaa  eteni niin, että kun joku halusi kääntyä kristityksi, hän sai ensin kasteopetusta, eli perehtyi kristinuskon sisältöön, tuli kastetuksi ja konfirmoiduksi(kädet laitettiin pään päälle). Usko syntyi saarnan kuulemisesta ja sillä uskolla otettiin kasteen sakramentti vastaan.

Nykyluterilainen lapsikastekäytäntö toimii niin, että lapsi kastetaan ja kasteen yhteydessä omaiset, kummit ja muut toimitukseen osallistuvat rukoilevat lapselle uskoa ja Pyhän Hengen tulemista lapseen (Joh. 14:12-14 Jeesus lupaa, että kaikki mitä häneltä pyydetään hänen nimessään hän tekee, jotta Isän kirkkaus tulisi ilmi Pojassa). Näin lapsi saa uskon esirukouksen voimalla Jumalalta ja vastaanottaa kasteen siten Jumalan, Pyhän Hengen tuella oikeassa uskossa ja saa Pyhän Hengen itseensä. Lapsi saa sittemmin koko ajan kristillistä kasvatusta vanhemmiltaan ja kummeiltaan ja elää tässä suhteessa vanhempiensa ja kummiensa vastuulla ja kaitsennan alla. Lapsi saa aikuisuuden kynnyksellä varsinaisen kasteopetuksen rippikoulussa, jonka jälkeen hän ilmaisee omalla suullaan tahtovansa elää kristillisessä uskossa, jonka jälkeen tapahtuu kätten päälle paneminen, eli konfirmoiminen, minkä jälkeen ihminen on vasta täysivaltainen kristitty. Tässä yhdistyvät sanan kuulo, oman uskon herääminen esirukouksen voimalla ja sakramentin vastaan ottaminen sen varassa. Luterilaisessa lapsikasteessa itseasiassa yhdistyvät lapsikaste ja aikuiskaste.

Luterilainen aikuiskaste taas etenee, kuten antiikissakin. Kun ihminen haluaa kasteen, hän perehtyy ensin kristillisen uskon sisältöön, eli käy rippikoulun, sitten hänet kastetaan ja konfirmoidaan. Tässä prosessissa kaiken periaatteessa aloittaa Jumalan Sanan kuuleminen ja johtaa sitten muihin vaiheisiin.

Uskonratkaisusta vielä; Kukaan ei voi tehdä ihan itse uskon ratkaisua, sillä ihmisen luonto pyrkisi tekemään sen itsekkäin pyrkimyksin omaksi hyväkseen, eikä ihmisen perimmäinen luonto muuttuisi siinä, kuten pitäisi. Ihmisen luonto on vinoutunut, eikä vinoutunut voi tehdä mitään muuten kuin vinoutuneesti. Siksi tällainen muutos ihmisessä on mahdollista vain Jumalan vaikutuksesta ja johdattamana. Vaikka todellinen elämän suunnanmuutos tapahtuisikin oman kokemuksen mukaan omasta tahdosta, se on Jumalan edeltävän työn tulosta, jossa elämä on kouluttanut ihmistä tilanteeseen valmiiksi, jossa uskon ratkaisu lopullisesti tapahtuu.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Mitä Paavali tarkoitti kirjoittaessaan että "Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua"
Tarkoittaako tämä sitä että Pelastuksen mahdollisuutta ei koskaan oteta pois keneltäkään.

VASTAUS:

Nimimerkille 1

Paavali puhuu mainitsemassasi Roomalaiskirjeen kohdassa 11:29 lähinnä Israelin kansasta ja pakanoista. Israelin kansa on saanut kutsun Jumalan kansaksi armosta, eikä Jumala hylkää kansaansa, vaikka kansa on hylännyt evankeliumin. Pakanat taas on kutsuttu Jumalan kansaksi evankeliumin kautta, eikä etnisin perustein. Israelin paatumus avasi tien pakanoille Jumalan luo ja kun pakanoita aikanaan kertyy Jumalan luo tarpeeksi, myös Israel herää. Tässä luvussa puhutaan minusta enemmänkin kansoista kuin yksilöistä.

Paavali puhuu tässä samaisessa Room. 11 jakeissa 17-24 yksilöistä, puhuessaan oliivipuun oksista, joita on oksastettu runkoon ja joiden edestä on karsittu oksia pois. Alkuperäiset oksat ovat juutalaisia ja oksastetut oksat ovat pakanoita. Hän sanoo: "17 Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, 18 älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua. 19 Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. 20 Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää! 21 Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. 22 Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään; muuten sinutkin leikataan pois. 23 Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. 24 Jos kerran sinut on leikattu irti villistä oliivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon oliivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa."

Minusta Paavali varoittaa tässä epäuskosta ja siitä, että sen myötä voi tulla leikatuksi pois oliivipuusta, eli Jumalan kansasta. Kun alkuperäiset Jumalan kansan jäsenet voivat pudota pois, voi näin käydä myös kansaan istutetuille. Minusta Paavali sanoo tässä luvussa 11 käytännössä, että yksikään kansa ei voi pudota kansana pois pelastuksen piiristä ja kansojen tasolla kaikki pelastuvat, sillä kaikissa kansoissa on pahoja ja pyhiä. Yksilötasolla taas meillä kenelläkään ei ole syytä ylpistyä, sillä yksilötasolla meille jokaiselle voi käydä köpelösti epäuskoisuuden takia. Tätä ajatusta voisi ehkä modernisoida toteamalla, että kirkko ja herätysliikkeet ovat pelastumassa ihmisyhteisöinä, mutta Jumala karsii yksilöitä pois joukosta epäuskon takia. Toisaalta epäuskoisten joukosta Jumala voi liittää kansaansa takaisin yksilöitä, jos nämä eivät jää epäuskonsa valtaan, jolloin nämä pelastuvat.

Paavali todellakin sanoo, että pelastuksen mahdollisuutta ei oteta koskaan pois keneltäkään. Mutta hän sanoo myös, että pelastumatta jäämisenkään mahdollisuus ei jää pois koskaan keneltäkään. Kyse on siitä, voittaako ihmisessä lopultakin usko, vai epäusko.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Mietteliäs

Hyvä kysymys! Olet huolestunut ihan tarpeettomasti. Jeesus ei ole kiinnostunut siitä, katsooko ihminen animaatiosarjoja, elokuvia tms. Jeesus on sanonut, että hänen sisariaan ja veljiään ovat ne, jotka tekevät taivaallisen Isän tahdon. Tämä liittyy lähimmäissuhteisiin ja Jeesuksen vastaanottamiseen vapahtajana ja opettajana. Harrastuksesi ei ole edes sammuttanut mielenkiintoasi Jeesuksen seuraamiseen, joten huolesi on ihan turha. Netissä on paljon hyödyllistä tietoa ja aineistoa, mutta myös paljon sellaista, mikä on paras jättää omaan arvoonsa. Animaatiojutuilla voi ihan yhtä hyvin julistaa evankeliumia, kuin opettaa ihmisille väkivaltaisuutta ja tuhoavuutta. Meidän uskomme on se mikä kaikessa ratkaisee, ei mikään muu.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Voinko pysyä kristittynä, uskossa, vaikka minulla on tapana tehdä syntiä vastoin omaatuntoani? Minkälaisia syntejä ovat heikkoudensynnit, jotka eivät karkoita sydämestä Pyhää Henkeä? Koska synnistä tulee kuolemansynti, joka karkottaa Pyhän Hengen?

VASTAUS:

Pohdiskelet tärkeitä asioita. Ihmisen on joskus hyvä miettiä, että mikä on mitä ja missä itse elämässään oikein menee.

Sinä voit pysyä kristittynä uskossa, vaikka teet syntiä omaatuntoasi vastoin. Ihminen on hairahtuva olento, jolle sattuu vahinkoja, joista omatunto jomottaa ja moittii. Silloin ihminen voi pyytää vajavaisuuttaan anteeksi Jumalalta Kristuksen sovitustyön tähden ja luottaa, että saa synnit anteeksi. Tällaiseen katumiseen liittyy kyllä jonkinlainen tarve parantaa tapoja, vaikka voimat eivät aina siihen riittäisikään. Niin kauan kuin omatunto sinua moittii virheistäsi ja kuulet sen, olet Jumalan työn kohteena. Mutta tästäkin äänestä voi ajan ja paatumuksen myötä irtaantua niin, että se jää kuulumattomiin. Mikäli ihminen alkaa tehdä tiedostetusti syntiä omaatuntoaan ja Kristuksen Sanaa vastaan saavuttaakseen itselleen jotakin maallista hyötyä, on hän vaihtanut Jumalan seuraamisen maallisten etujen hankkimiseen. Tässä tilanteessa ihminen on vakavasti vaarassa irtaantua Jumalasta kokonaan, koska palvoo tosiasiassa jo ihan eri valtiasta, jonka mukaan elämäänsä rakentaa. Me emme voi palvoa yhtä aikaa kahta valtiasta. Tässä kohden voisi puhua jopa hiljalleen tapahtuvasta uskonratkaisusta pois Jumalasta, jos asiasta tulee ihan normaali päivittäinen elämäntapa.

Raamattu mainitsee yhden erittäin vakavan rikkomuksen, jonka jälkeen ei ole pelastusta tässä, eikä tulevassa maailmassa. Se on Pyhän Hengen toiminnan vaikeuttaminen, tai herjaaminen(Matt.12:31, 32). Lisäksi Jumalan yhteydestä liukuvat pois ihmiset, jotka ovat kerran kääntyneet ja kokeneet Jumalan työn itsessään ja sitten luopuneet uskostaan. Tällaisia ei Raamatun mukaan voi enää auttaa (Hepr. 6: 4-12). Olen kyllä kuullut jonkin hyvin harvinaisen tapauksen, että ihan täysin uskonsa hylännyt ja lytännyt ihminen on ihan oikeasti vielä tosissaan pystynyt palaamaan Jumalan yhteyteen, mutta tämä taitaa olla harvinainen poikkeus.

Arjessa ihmiselle lipsahtaa kaikenlaisia vahinkoja. Joskus mielessä käy ajatus, joka viettelee harhaan, joskus jopa siinä onnistuen. Ihminen on rikkinäinen olento, joka ei osaa olla tekemättä virheitä jopa päivittäin. Pyhä Henki pyrkii viemään ihmistä näitä vastaan ja vahvistaa meissä sitä, mikä on syntiä ja itsekkyyttä vastaan, jotta Jumalan lapseus ja Jumaluus tulisi meissä voimakkaammin esille, alkaisi johtaa meitä elämässämme ja synnin valta alkaisi vähitellen murtua meissä ja kuoleman valta sen mukana. Synti on rikkonaisuutta, jota Jumala meissä korjaa ja Jeesuksen opetus- ja sovitustyö on siinä tukenamme, kunhan vain otamme nuo Jumalan hyvät lahjat sydämellä vastaan.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Voiko pelastua ilman seurakunta yhteyttä jos uskoo Jeesukseen?

VASTAUS:

Kysymyksesi voi näyttää äkkiseltään helpolta, mutta se on oikeasti melkoisen hankala.

Periaatteessa se, joka uskoo ja kastetaan pelastuu. Mutta; kaste liittää ihmisen seurakuntaan ja luo siihen yhteyden! Tämän lisäksi; kun puhut puuttuvasta seurakuntayhteydestä, voit tarkoittaa sillä joko puuttuvaa aktiivista osallistumista seurakunnan elämään, eli jonkinlaisena tapakristittynä elämistä, tai sitten suorastaan kirkosta eroamista, jolloin eroat virallisella tasolla kokonaan kristikunnasta. Tapakristityllä, jota ei näy seurakunnan tilaisuuksissa yms. voi silti olla mitä elävin suhde seurakunnan toimintaan ja kristillisyyteen mielessään ja elämänasenteessaan, mikä hyppää esiin ehkä jouluna ja vähän pääsiäisenä. Tällainen ihminen kuuluu mieleltään silti selkeästi kristikunnan piiriin ja elää Jeesuksen opetuslapsena tässä maailmassa, mihin usko Jeesukseen meidät liittää; siis Jeesuksen opetuslapseuteen ja Jumalan lapseuteen kasvamaan kohti Jumalan aikuisuutta, eli pelastumista, eli kuoleman vallan murtumista, mihin syntien anteeksi saaminenkin liittyy. Tällaisessa tilassa ihminen osallistuu osaltaan myös kristikunnan ylläpitämiseen kirkon jäsenenä aineellisesti osana sitä ja osallistuu Jeesuksen työhön tässä maailmassa; on silti osa sitä kaikkea. Tässä mielessä ihminen voi pelastua ilman seurakuntayhteyttä, jos uskoo Jeesukseen. Toki yhteisö tukena tekisi asiasta helpomman tukemalla ja antamalla virikkeitä ja Kristus on joukossa paremmin läsnä.

Kirkosta eroaminen taas erottaa ihmisen maallisella, virallisella tasolla kristikunnasta. Silti usko Kristukseen jossakin muodossa on mahdollinen; tietenkään tässä tilanteessa ei olla osallistumassa Jeesuksen toiminnan ylläpitämiseen lähimmäisten hyväksi, tai sellaisten hyväksi, joiden luo vielä ollaan viemässä Jumalan lapseutta ja Jumalan tuntemusta. Siinä mielessä Jeesuksen seuraajuuteen liittyvä elämänasenne puuttuu. Uuden testamentin alkukielinen, kreikkalainen sana pistis on muunnos sanasta peitho, joka tarkoittaa mielipiteeseen taipumista, tai taivuttamista; vakuuttumista; eli sanoisin, että kyse on näkemyksen, tai asenteen omaksumisesta. Kirkon jättäminen kokonaan olisi irtiotto myös siitä tehtävästä, jota kirkko on suorittamassa maailmassa Jeesuksen työn jatkajana, mikäli tähän Jeesuksen elämään ei osallistu jollakin muulla tavalla. Tässä voisi kysyä, että onko siinä enää kyse uskosta Jeesukseen, vai onko kyse jo jostakin muusta. Mikä on asenteen tila? Pelkkä Jeesuksen olemassaolon totena pitäminen ei ole sellaista uskoa, joka pelastaa, vaan pelastavassa uskossa kyse on elämänasenteesta vähän samaan tapaan kuin kommunistilla, joka uskoo Marxin oppeihin ts. Marxiin; samalla tavoin kristityn pitäisi uskoa Kristuksen oppeihin ts. Kristukseen ja osallistua siihen "maailmanvallankumouksen" edistämiseen osana sitä kaikkea, elämällä suuren opettajan opettamalla asenteella. Joten tässä versiossa on iso riski, että uskominen ei ole sitä uskomista, josta Raamatussa on puhe ja pelastuminen ei silloin ole mahdollista. Mutta on mahdollista pelastua, jos elämällään osallistuu jollakin muulla tavoin tähän samaan hankkeeseen Jeesuksen seuraajana. Tällöin on jollakin tasolla yhteydessä laajasti ajateltuun seurakuntaan, joka on kaikki maailman uskovat kristityt väljänä uskon yhteisönä; joten pelastuminen ilman seurakuntayhteyttä ei onnistu tässäkään tapauksessa ihan täysin.

Kun pohdin tässä uskon vaikutusta asenteena, pohdin sitä, miten usko vaikuttaa ihmisen toimintaan asenteena. En siis sano, että ihmisen pitää tehdä jotakin pelastuakseen, vaan, että uskon pitäisi vaikuttaa ihmisessä tarvetta toimia niin, että ihminen jatkaa kasvuaan Jeesuksen opetuslapsena ja kohti ylösnousemusta ja pyrkii luonnostaan toimimaan sen mukaisella tavalla. Kasvu tapahtuu suhteessa elämään ja lähimmäisiin ja koko luomakuntaan samalla, kun se on kasvua suhteessa Jumalaan ja Kristukseen sovittajana. Pelkkä usko siis saa aikaiseksi tarpeen toimia oikein silloin, kun se on pelastavaa uskoa, joka tuo Kristuksen luonnon ja luonteen osaksi ihmisen olemista ja minuutta. Siinä Jumala itse yhdistyy ihmiseen ja alkaa ohjata tätä haluamaansa lopulliseen olomuotoon. Lisäsin tämän jälkipohdinnan, kun pelkään tuon vastauksen muuten jäävän vähän sekavaksi pyrkimyksiltään.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Tiedän, että esiaviolliset seksisuhteet ovat raamatun mukaan syntiä, mutta entä sinkkuseksi tai itsetyydytys, onko se syntiä? Jos on, mistä raamatun kohdasta sen voi päätellä?

VASTAUS:

Kysyt tässä itseasiassa erittäin vaikean kysymyksen. Raamattu ei nimittäin suoranaisesti ota kantaa itsetyydytykseen; en ole ainakaan itse löytänyt mitään sellaiseen viittaavaa. Muuten seksuaalista vuorovaikutusta on säädelty. Paavalikin pohtiessaan ihmisen seksuaalisia tarpeita, päätyy suosittelemaan näille avioitumista tilanteen helpottamiseksi. Minusta tämä aihe ihan sellaisenaan jää tosiasiassa käsittelemättä Raamatussa. Toisaalta Raamatussa opetetaan kurittamaan omaa ruumista ja pitämään sitä kurissa, etteivät ruumiin halut ota ihmisessä valtaa(Room. 13:13-14). Kun ihminen käyttää jotakin viettistä toimintaa, hän yleensä vahvistaa sitä; toisto vaikuttaa tällaisessa. Siltä kannalta itsetyydytys vahvistaa seksuaalisia tarpeita, vaikka se tuottaisikin hetken levon; mielihyväkeskus ihmisessä tahtoo lisää stimulaatiota, jos saa sellaista; tämä pätee myös eläimiin, joilla asiaa on tutkittu. Paavali sanoo itse alistavansa ruumistaan ja kurittavansa sitä; tämä saattaisi olla suhteutettavissa ajatuksellisesti myös stoalaiseen filosofiaan, jossa ihanteena pidettiin ihmisen viettisen puolen alistamista kylmän ajattelun vallan alle, niin, että ihminen ei olisi hetkellisten ailahdusten vietävissä; samoin Paavali opettaa pidättyvyyttä asiassa ja itsekurin harjoittamista. Näin nähtynä itsetyydytys saattaa ruokkia ihmisessä sellaista puolta, jota meidän pitäisi kaikissa muissakin suhteissa alistaa Hengen elämän voitoksi. Toisaalta esiaviollisille seksisuhteille itsetyydytys on kyllä parempi vaihtoehto, sillä siinä ihminen ei yhdisty toiseen ja tule tämän/näiden kanssa yhdeksi lihaksi(1.Kor.6:16-). Viettitoimintojen vahvistuminen saattaa kyllä altistaa sopimattomiin seksisuhteisiin lipsahtamiseen tilanteen tullessa, joten siinä asiassa on silloin hyvä olla entistä tarkempana. Eikä olisi pahitteeksi kilvoitella muissa aistillisuuteen kytkeytyvissä asioissa, kuten esim. syömisessä ja juomisessa tarpeettomasti, tai tarpeettoman laihduttamisen tarvetta vastaan jotka liittyvät myös mielihyvän kokemiseen viettiselläkin tasolla. Tällaiset asiat saattavat tuottaa suorastaan addiktioita ja asiat voivat saada järjettömän suuria mittasuhteita, eli ottaa ihmisessä yliotteen ja alistaa tämän täysin valtaansa, mikä olisi käänteinen tulos sille, mihin Raamattu opettaa meitä pyrkimään. Tämä on varmasti se kaikkein tärkein asia tässä yhteydessä. En tekisi itsetyydytyksestä suoranaista itseisasiaa, vaan näkisin sen osana laajempaa asiakokonaisuutta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille R

Jeesuksen työn jatkaja on kristillinen Kirkko. Jeesuksella oli kaksitoista opetuslasta, jotka elivät ja kulkivat hänen kanssaan ja oppivat häneltä. Kun Jeesuksen aika maan päällä loppui, lähtivät apostolit viemään kaikkialle maailmaan sanaa pelastuksesta Kristuksen kautta. Kun ihmisiä kääntyi Kristuksen puoleen heidän sanomansa myötä ja heitä kastettiin, asettivat apostolit näin muodostuneisiin yhteisöihin paimenia, (latinaksi pastor, mistä nykynimitys pastori) ja muita toimijoita huolehtimaan Jumalanpalveluksista ja kristillisen uskon vahvistamisesta ja sen mukaisesta elämästä. Apostolit ovat siis Jeesuksen opetuslapsia, joiden kautta Jeesuksen opetus lähti leviämään eteenpäin; apostolien suoria oppilaita kutsutaan apostolisiksi isiksi; isä viittaa tässä kirkon opettajaan. Apostolisia isiä seurasivat niin sanotut kirkkoisät, joiden aikana institutionalisoitunut kirkko oppeineen muodostettiin; kirkkoisiltä on jäänyt aika paljon kirjoituksia jälkipolville. Kun yksiköt kasvoivat isommiksi perustettiin myös piispan virkoja kaitsemaan seurakuntien toimintaa ja opetusta. Nykyinen maailmanlaaja Kristuksen kirkko ja siihen kuuluvat kristityt ovat Kristuksen seuraajia ja opetuslapsia, jotka jatkavat tuon antiikin ajan alkuseurakunnan elämää nykyoloissa. Kristikunta on jossakin määrin hajonnut ja pirstaloitunut eri kirkkokuntiin, mutta näillä on edelleen pääpiirteittäin yhteinen opillinen perinne, jonka kautta ne voivat tunnistaa toisensa kristityiksi kirkoiksi. Niinpä sanoisin, että Jeesuksen opetuslapseudessa elävät kirkkojen piirissä elävät kristityt, jotka elävät vanhan kristillisen perinteen mukaisella tavalla periaatteen tasolla ovat Jeesuksen seuraajia. Uusien aikakausien uusi tietämys asioista pakottaa joskus pohtimaan asenneasioita uudestaan suhteessa erilaisiin ilmiöihin, mutta se tapahtuu vanhan opillisen logiikan mukaisella tavalla. Kristillinen kirkko jatkaa Kristuksen elämäntavan perinnettä ja osana sitä vie kristillistä Evankeliumia sinne, missä sitä ei vielä tunneta, eli jatkaa sitä tehtävää, jonka apostolit, eli Jeesuksen opetuslapset aloittivat Jeesuksen Taivaaseen astumisen jälkeen helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin heidän ylleen. Tämä Pyhän Hengen vuodattaminen ihmisen ylle tapahtuu nykyään kasteessa, rippikoulussa, jossa annetaan kasteopetus ja konfirmaatiossa, jossa kaste vielä vahvistetaan, kun konfirmoitava on tunnustautunut uskoon, johon hänet on kastettu. Kaste siirtää ihmisen Jeesuksen opetuslapseuteen, Jumalan lapseuteen, mikä on samalla kristillisen kirkon jäsenyyttä; Jumalan kansan kansalaisuutta kaikkine siihen liittyvine lupauksineen, joka jatkaa Jeesuksen työtä tässä maailmassa omalla tavallaan omassa yhteiskunnassaan omassa kutsumuksessaan.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Hei. Olen mietiskellyt näitä asioita jo jonkin aikaa. Kiitos vastauksista jo etukäteen.

Mistä tietää, että Raamattu on totta? Se vaikuttaa olevan epäluotettava tiedon lähde: Se on monissa asioissa sisäisesti ristiriitainen. Se on tieteellisen tiedon valossa väärässä esim. siinä miten maailma on muodostunut tai miten ihminen on tullut tähän maailmaan. Siinä on väitteitä yliluonnollisesta, josta ei ole mitään luotettavia varmennettavia havaintoja. Siinä on samanlaisia myyttisiä tarinoita, joita on ollut muillakin Välimeren ympäristössä asuneilla kansoilla (esim. egyptiläinen Horus: neitseestä syntynyt pelastajahahmo, joka kuolee kaikkien puolesta). Sen alkuperä on hämärän peitossa (esim. kirjoittajia ei tiedetä). Sen koostumus on päätetty alkukirkon komiteoissa, joissa siitä on jätetty pois enemmän alkukirkon aikana Jeesusta käsitteleviä kirjoja kuin siihen on niitä kelpuutettu. Eli nykyinen Raamattu vaikuttaa olevan ihmisten omista lähtökohdista aikojen kuluessa pikkuhiljaa kirjoittama ja editoima maailmankuva. Ja tämä kuva on nykyajan valossa valitettavan primitiivinen.

VASTAUS:

Nimimerkille Ihmettelijä

On  hienoa, että tällaisia kysymyksiä pohditaan. Pohtiminen tuottaa arvokasta ajattelua ja keskustelua ja sitä kautta kasvamista ja kehittymistä. Raamattu on oppikirja elämästä ja se opettaa elämänasennetta. Meille kristityille Jeesuksen antama asennekasvatus on se tärkeä juttu. Se, miten meidän pitäisi suhtautua lähimmäisiin, Jumalaan ja itseemme on Raamatussa olennaista. Raamatun koostumusta ei ole mikään komitea päättänyt, vaan Raamattu on kehkeytynyt eri opettajien käyttämistä ja tuntemista teksteistä, jotka on koottu yhteen ajan saatossa. Yhteen on koottu yleisimmin tunnetut tekstit, jolloin on voitu välttää itse keksityt tarinat; samoin asennekasvatus ihmiskunnalle on sitä samaa, ainakin Uudessa Testamentissa. Kirjoitukset on nimetty perimätiedon mukaisten kirjoittajien mukaan, mutta on mahdollista, että kirjoituksia ovat kirjoittaneet, tai stilisoineet muusta aineksesta nimettyjen kirjoittajien oppilaat joissakin tapauksissa.(Tässä linkki sivulle, jolla olen vastannut aiemmin tähän Raamatun syntyyn liittyvään kysymykseen http://www.poytyanseurakunta.fi/tutki-uskoa/kysy-papilta-kysymyksia-ja-vastauksia )  Joissakin asioissa Raamattu on maailmankuvaltaan vanhentunut, kuten maailman synty, mutta sekin selittää sitä, mistä kaikki mitä on, on viimekädessä tullut, vaikka Raamatun luomiskertomus eroaakin evoluutioteorian selityksestä. Toisaalta Jeesus tekee parannusihmeitä ja selittää parantumisia uskolla, mikä taas huomioituu nykyajan lääkekokeissa; myös niissä usko on joskus parantava tekijä lääkeaineen kemiallisen koostumuksen sijaan, siksi mukana on testiryhmä, joka vain luulee saavansa lääkettä ja heidänkin parantumistaan seurataan, joten kyllä Raamatussa on toimivaakin tietoa ihan sellaisenaan. Se, että Jeesus kuolee muiden puolesta ei ole varmaankaan se suuri juttu, vaan ennemminkin se, että hän nousee kuolleista ja astuu ylös taivaisiin. Horus , vai Osiris oli kuoleman voittanut egyptiläinen hahmo, kaksoisvirran maassa oli Tammuz, ettei vain kelttien Lughkin? Eikö näin monta kuolemaa ja ylösnousemusta viittaa myös siihen, että jotakin on joskus tapahtunut? Ei savua ilman tulta? Jos tällaisella tahtoo järkeillä. Noin outo juttu ei varmasti unohtuisi ihmiskunnalta? Jeesus ei ole ainoa taivaaseen astunut; Heprealaiskirjeessä puhutan Heenokista (Hepr.11:5), joka lähti kohtaamatta kuolemaa ja profeetta Elia nousi taivaaseen kohtaamatta kuolemaa Raamatun henkilöistä. Minusta tällainen väenpaljous tämän asian tiimoilta ennemminkin tukee sitä, että jotakin on tapahtunut, kuin että mitään ei olisi tapahtunut. Aina voi sanoa tietenkin, että meillä on vain aikalaiskertomuksia asioista, eikä suoranaista tieteellistä näyttöä, mutta aika pitkälle niin on jo niinkin lähellä meitä, kuin Napoleon Bonaparten kohdalla( jos häntäkään nyt ikinä oli todella olemassa). Raamatun antamaa opastusta elämästä voi hyvin lukea rinnan sen kanssa, miten Darwin selittää biosfäärin toimivan; kehkeytynyt teologinen ajattelu ohjaa siihen. Esim. Martti Luther tarkasteli luonnonlakeja Jumalan rakkauden, eli kasvattavuuden ja kehittävyyden järjestyksenä, joka on viemässä elämää ja ihmistä kohti muodonmuutosta. Tänäänhän me tiedämme, että maailma toimii niin ja monet eläinlajit harjoittavat samaa epäitsekkyyttä, mitä Jeesuskin opettaa kultaisella säännöllä, tai rakkauden kaksoiskäskyllä - asia perustuu luonnonlakeihin, joita yhteisön on noudatettava säilyäkseen elinkelpoisena. Tämä osaltaan puhuu Raamatun antaman opetuksen puolesta, vaikka kirjoittajien henkilöt tuntuisivatkin historiallisesti epävarmoilta. Raamatun antama opetus on suurelta osin sidoksissa tähän, mutta jokaista kirjoitusta on tietysti arvioitava erikseen. Luther mittasi asiaa sillä, miten hyvin eri kirjoitukset "ajavat Kristusta".

KYSYMYS:

Käytännössä kristinusko on alunperin juutalaisen lahkon vientituote, jossa aiemmissa nuotiotarinoissa toivotun messiashahmon alettiin uskoa jo saapuneen. Mikä on todennäköisempää? Se että Raamattu yliluonnollisine väitteineen pitää paikkaansa vai esimerkiksi se että jonkin karismaattisen Jeesus-saarnaajan ympärille on kehittynyt ensin seuraajajoukko, jonka jälkeen aikojen saatossa pikkuhiljaa tarina on paisunut paisumistaan ja siihen on liitetty neitseestä syntyminen, veden päällä kävely ja muut taikatemput?

VASTAUS:

Nimimerkille Ihmettelijä

Raamatussa osa yliluonnollisista asioista selittyy ihan luonnollisesti, kuten uskolla parantaminen. Karismaattisen Jeesuksen ympärille on todennäköisesti kehittynyt liike, jossa toisaalta on voinut tapahtua oikein hyvin ihmeellisiä asioita, joista ainakin parantumisia tiedetään tapahtuneen meidänkin aikoinamme. Neitseestä syntyminen liitettiin antiikin aikana moniin muihinkin suurmiehiin mm. Aleksanteri suuren sanottiin syntyneen neitsyestä. Tätä on tulkittu myöskin esikoisena syntymiseksi; nainen oli neitsyt, kunnes synnytti ensimmäisen kerran. Lisäksi asiaa on selitetty käännösvirheellä Vanhan testamentin hepreasta kreikaksi, jossa nuorta naista tarkoittava sana on kääntynyt kreikan neitsyttä tarkoittavaksi sanaksi. Antiikissa ajateltiin usein suurmiesten syntyneen neitsyen ja jumalan liitosta, joten kyseessä voisi olla myös tapa tehdä Jeesuksesta entistä kiinnostavampi roomalais-kreikkalaiselle yleisölle. Kirkossa on perinteisesti kuitenkin pitäydytty neitseestä syntymisessä, kuten me sen arkisestikin ymmärrämme ja voihan olla, että partenogeneesin tutkimuksesta vielä löytyy jokin ratkaisu tähän. Sinänsähän neitseestäsyntyminen ei ole ihan outo juttu eläinkunnan piirissä. Ja ihan pari vuotta sitten hankeen nukahtanut ja siinä kuollut nuori mies heräsi henkiin vielä muutaman päivän jälkeen oltuaan koneessa elvytyksessä, joten joku kuollutkin on voinut oikein hyvin tulla herätetyksi nykytieteellinen tietokin huomioiden. Jos jokin asia on ajan myötä paisunut, se paisunut asia on kuitenkin todennäköisesti olemassa, koska sen kaltaisia asioita voi edelleenkin tapahtua. Tietysti voi kysyä, että onko ollut joku taituri, joka on kyennyt enempään, kuin nämä nykyihmiset esimerkiksi näitä suuremman uskon/suggestiokyvyn ansiosta, jolloin voisi olla mahdollista operoida ihmisiä voimakkaammin? Se olisi suuri näyttö uskon voimasta, josta Raamattu puhuu paljon! Ja uskoon perustuvalla hoidolla meitä viedään kohti muodonmuutosta, joka toisi meille kuolemattomuuden toteutuessaan. Ajan edetessä me olemme matkalla kohti toivottua muutosta.

KYSYMYS:

Miten voitaisiin luotettavasti selvittää, että Raamatun väitteet korreloivat sen kanssa mitä oikeasti löytyy reaalimaailmasta tai sitten yliluonnollisesta maailmasta, jos sellainen on olemassa? Raamatun kertomukset ovat totuusväitteitä muiden joukossa. Todisteet sen puolesta, että ne pitäisivät paikkansa vaikuttavat heikoilta. Toisten ihmisten väitetyt kokemukset tai syväkin vakuuttuneisuus ilman sen kummempia todisteita tuntuvat huonoilta syiltä uskoa mihinkään näin paljon maailmankuvaan vaikuttavaan asiaan. Usko voidaan määritellä vakuuttuneisuudeksi jonkin asian totuudellisuudesta. Täysin varmaa tietoa ei taida olla olemassakaan, on vain varmuuden asteita. Väitteen totuudenmukaisuutta arvioidaan yleensä sitä varmentavien todisteiden luotettavuudella. Järkevää olisi vaatia sitä paremmat todisteet mitä erikoisempi väite. Miksi uskontojen väitteiden kohdalla pitäisi tehdä poikkeus? Miksi yleensä järkevästi ajattelevat ihmiset unohtavat normaalin kriittisyytensä, kun aletaan puhua ns. uskonasioista? Jos hyväksytään todisteille alempi rima (esim. muiden ihmisten kova vakuuttelu), niin mihin vedetään raja väitteiden hyväksymisessä? Miten tällä tavalla toimimalla voidaan esim. hindujen Veda-kirjat tuomita hölynpölyksi ja Raamattu hyväksyä tai toisinpäin?

VASTAUS:

Nimimerkille Ihmettelijä

Edes tiede ei kykene selvittämään mitään oikein luotettavasti. Aina on mahdollista, että löytyy uusia selitysmalleja, jotka eliminoivat vanhat selitykset. Tieteessäkin on näin uskolla oma sijansa. Nyt "tiedetyt" asiat voivat osoittautua ihan muuksi, kuin nyt luulemme ja sitä tulee tapahtumaan jossakin määrin tulevaisuudessa. Uskonnossa on tietoa ja tieteessä on uskoa mukana. Tieteen selitysvoima on siitä syystä myös vain suhteellinen. Uskonto perustuu usein kuitenkin ihmisten saamaan kokemukseen elämässä, johon kuuluu myös kokemuksia uskontoon liittyvien toimijoiden toimista. Siten uskonnossa on myös kokemuksellisen tiedon komponentti mukana. Uskosta puhutaan kirkossamme kahdella tavalla; usko voi olla historiallista uskoa, eli asioiden totena pitämistä. Pelastavaksi uskoksi on kutsuttu uskoa, joka huomaa asioiden merkityksen; tämä on lähinnä ideologista uskoa, jota on esim.  kommunistilla, joka uskoo Marxin oppeihin, tai natsilla, joka uskoo Hitleriin ja tämän oppeihin. (Huomaa, että kyse ei ole näissä tapauksissa totena pitämisestä, vaan ennemminkin luottamuksesta asian merkitykseen ja toimivuuteen - sen varassa tahdotaan elää ja rakentaa maailmaa ja tulevaisuutta). Kristillisessä uskossa tämä jo Lutheruksen tuntema ajatus pelastavasta uskosta on tärkeä - kristitty uskoo Jeesukseen ja Jeesuksen oppeihin; Jumalaan, joka vie maailmanhistoriaa kohti sen teoreettista huippua, jota myös täyttymykseksi voi kutsua. Maailman tapa toimia on Jumalan rakkauden mukaista ja se pakottaa kaiken kehittämään kaikkea, mikä vie kaikkea eteenpäin, ellei jokin sitten karsiudu. Ihmiselle on luvattu tässä muodonmuutos nykyistä korkeammaksi olennoksi, joka ei enää kuole. Kun meidän ajatellaan nykyään polveutuvan apinoista, voimme hyvin ajatella olevamme jossakin siinä välillä matkalla apinuudesta kohti ihmistä korkeampaa olentoa, jonka ruumis on muuttunut jopa sellaiseksi, että sen jatkuva energiantarve syömällä katoaa, mikä on biologisesti ihan mielekäs ajatus; turha energiaa kuluttava aines pyrkii katoamaan kaikesta. Tämä voisi olla seurausta vaikkapa ihmisen sisältämän informaatiomäärän ja sen tuoman tehokkuuden kasvusta, jonka määrä voisi ehkä saada aineen taittumaan ainetta suuremmalla tarkkuudella, jolloin aine tavallaan katoaa? Tässä informaatiolla tarkoitetaan fysikaalista informaatiota, joka määritetään järjestykseksi, tai kyvyksi tuottaa järjestystä, mikä on negatiivista entropiaa termodynaamisesti avoimia systeemejä tarkastellessa, ja jota on esim. DNA. Julistettu Jumalan Sana on tätä informaatiota, mikä kulkee puheviestinnän mukana ja vaikuttaa sitten ihmisessä ja tämän ajattelussa ja käytöksessä. Tosin ihmisen harjoittamassa viestinnässä on aina olemassa jokin disinformaationkin riski.

KYSYMYS:

Sitten pari asiaa, mitkä ihmetyttävät itse ristiriitaisissa Raamatun tarinoissa:

Miksi Jumala lähettää suurimman osan maailman ihmisistä helvettiin? Kuulemma loppujen lopuksi usko ja pelastus ovat Jumalan lahjoja eikä niitä voi omin avuin saada. Kaikkivaltiaana ja kaikkitietävänä Jumala tietäisi miten voisi saada kaikki ihmiset uskomaan Jeesukseen ja pelastumaan, mutta Hän ei tätä ilmiselvästi tee, koska suurin osa maailman ihmisistä ei ole kristittyjä. Jumala voisi tehdä tämän jopa vaikuttamatta ihmisen vapaaseen tahtoon, koska on kaikkivaltias.

VASTAUS:

Nimimerkille Ihmettelijä

En tiedä lähettääkö Jumala suurimman osan maailman ihmisistä helvettiin. Usko ja pelastus ovat Jumalan lahjoja, eikä niitä voi omin avuin ottaa vastaan, vaan Jumalan tuella. tosin kaikki eivät ota niitä vastaan niinkään. Ehkäpä ihmiset ajattelevat sitten olevansa liian hyviä sellaiseen, tai juhlivat nyt ja maksavat myöhemmin, mikä näkyy väestön velkaantuneisuuden kasvuna ihan maallisessakin todellisuudessa? Ihmisellä ei muuten ole luterilaisittain vapaata tahtoa, vaan ihminen toimii mekaanisesti itsekkäästi, jos Jumala ei muuta ihmistä, jonka jälkeen ihminen alkaa toimia pelastukseen johtavalla epäitsekkäällä tavalla. Kyse ei ole teoista, vaan asenteesta ja tahdosta; huolehtiako toisista, vai pelkästään omasta itsestä; hyviä ja pahoja tekoja voi syntyä kumminkin perustein esim. harhaluulojen ohjatessa toimintaa jossakin tilanteessa. Kirkossa tunnetaan nykyään käsitys anonyymeistä kristityistä, jotka ovat ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta, mutta toteuttavat silti elämässään hänen opettamiaan asioita ja turvaavat Jumalaan. Tällaisia käsitys on tullut mukaan ainakin jo 1960-luvulla Vatikaanin toisen konsiilin myötä. Joten ihmisen asenne ja elämän pyrkimys tässä ratkaisevat, enemmän kuin tämän kuuluma uskontokunta ihan virallisesti. Jumalahan kaikesta kuitenkin viimekädessä päättää, ei ihminen.

KYSYMYS:

Toisaalta jos Jumala on kaikkitietävä ja kaikkivaltias, niin onko meillä ihmisillä lainkaan vapaata tahtoa? Eikö tällöin Jumala ole asettanut kaiken liikkeelle aikojen alussa tietäen täysin mitä tulee tapahtumaan? Ja jos Jumalalla on kaikki valta, niin eikö hänellä silloin myös ole kaikki vastuu? Miten kukaan ihminen edes voisi poiketa kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän suunnitelmasta? Voisi melkeinpä sanoa, että kaikkivaltiudesta ja kaikkitietävyydestä johtuen kaikki mitä tapahtuu tai on tapahtumatta on Jumalan syytä. Esimerkiksi miten ihminen olisi voinut välttää Jumalan etukäteen tietämän syntiinlankeemuksen? Sekinhän olisi osa Jumalan suunnitelmaa. Sen olisi pakko tapahtua tai Jumala ei olisi kaikkitietävä. Kaikkitietävänä ja kaikkivaltiaana Jumala siis asettelisi pelilaudan ja pelinappulat sekä loisi säännöt, joissa ei pystyisi liikkumaan kuin yhteen suuntaan. Ja sitten Jumala vieläpä syyttää pelinappuloita, kun ne liikkuvat siihen ainoaan suuntaan mihin ne pystyvät.
Miksi Jumala sallii pahan olemassaolon, jos hän on hyvä ja pystyisi poistamaan pahuuden? Toisaalta miksi Jumala edes salli pahan syntymisen? Hän olisi voinut kaikkitietävänä ja kaikkivaltiaana luoda maailman ilman pahuutta. Jumala joko on halunnut, että maailmassa on pahuutta tai ei pysty sitä poistamaan. Jos Jumala on olemassa, niin hän on selvästi halunnut ihmisten kärsivän, koska maailma on tällainen kuin se on. Kaikkitietävänä ja kaikkivaltiaana Jumala olisi voinut luoda halutessaan paremman maailman.

VASTAUS:

Nimimerkille Ihmettelijä

Tämä edellinen kappaleesi on miltei suoraan siteerattua Lutherilta. Jos luet joskus teoksen Sidottu ratkaisuvalta, löydät asian sieltä. Ihmisellä ei ole ratkaisuvaltaa, vaan hän toimii oman rikkinäisen luontonsa mukaan ja sotkee kaikessa, kuten odottaa saattaakin. Pahojen pahuus käytetään pelastuvien hyväksi, näiden jalostumiseksi. Maailma on kuitenkin kehittyvässä tilassa ja matkalla kohti parempaa olomuotoa, josta syystä on vaikeaa sanoa, että pahojen vaikutusvalta olisi suuri, tai edes kasvamassa maailmassa; ennemminkin Jumalan luonto tulee kaikessa esille entistä selkeämmin, kun ihmiskunnan kyvykkyys ja halu ratkaista maailman ongelmat lisääntyvät. Kristus meissä vahvistuu, kuten Lutherin ajatus on - kerran Kristus meissä voittaa synnin/rikkonaisuuden vallan ja me alamme elää kuolematonta elämää, kuten ihmistä korkeamman olion, jumalan, tulisikin elää. Sitä maalia kohti maailmanhistoria, tai jos haluat kutsua sitä evoluutioksi, tai lajinkehitykseksi, on meitä viemässä, mikäli vain elämme oikein ja näemme ympäristömme oikein, jolloin se vaikuttaa meihin sen mukaisella tavalla, kun reagoimme, opimme ja järjestämme elämäämme ja kehitymme sen mukana. Syntisyys ei ole oikeudellinen juttu, josta tulee seuraamuksia, vaan rikkonaisuutta, joka estää toimimasta oikein, siksi vastuu asiasta ei ole merkityksellinen kysymys. Toimimattomuus, tai vääristynyt toimivuus vain vie tuhoon, mikä näkyy hyvin ihan luonnon kiertokulussakin, mikä noudattaa Jumalan tahtoa ja pyrkimyksiä ja vie kaikkea samalla eteenpäin. Paavalin mukaan koko luomakunnalla on toivo päästä katoavaisuuden piiristä kerran (Room. 8:19-), joten tämä kaikki pätee Raamatun mukaan koko luomakuntaan ja ihmiseen siis sen osana. Me voimme nähdä, miten maailma toimii ja me voimme arvostella sen toimintatapoja ja jopa vihata niitä, mutta silti kaikki etenee vääjäämättä kohti sitä olomuotoa, jota luomakunta kaikkineen tavoittelee. Luther sanoi aikanaan, että ääretön(Jumala) sisältyy äärelliseen(luotuun todellisuuteen), eli Jumalaa voi seurata luodun todellisuuden kautta, jonka takana hän tulee jossakin määrin näkyväksi sille, joka osaa asiaa tarkastella. Kaikki, mitä on olemassa ja tapahtuu - koko kehitys - on siis Jumalan luovaa toimintaa, jolla on omat päämääränsä. Tärkeä asia on se, että Raamattu kertoo, mikä on ihmisen päämäärä tässä prosessissa ja miten me saavutamme se täydellisyyden, jota kohti Jumala ja koko todellisuus on meitä johtamassa.
Raamatun mukaan Jumala loi ihmisen synnittömäksi, josta tilasta ihminen kuitenkin lankesi. Minä tulkitsisin tätä niin, että vaikka asiat menivät nykyurilleen, niin Jumala kuitenkin pyrki luomaan synnittömän, ehjän olennon, joka olisi Jumalan kuva ja kaltainen tässä maailmassa. Kun ihminen lankesi, aloitti Jumala ihmisen pelastamisen maailmanhistoriassa, jonka jälkeen maailmanhistorian tapahtumat ja Jumalan väliin puuttumiset historiassa ovat ohjanneet ihmisen kasvua kohti eheytymistä. Tämä näkyy myös nykyisinä arvokeskusteluina, joissa ihmiskunta etsii sitä, mikä on hyvää ja oikein omilla vajavaisilla kyvyillään, kasvaakseen kohti täydellisyyttä, jota me emme vielä edelleenkään todennäköisesti kykene täysin ymmärtämään, vaikka ymmärtänemmekin sitä enemmän, kuin muinoin eläneet esi-isämme. Vaikka tässä joutuisi pohtimaan ihmisen alkuperää vähän kriittisesti, niin kuitenkin se, mitä kohti me olemme menossa näyttäsi olevan ihan kohdallaan. Näin ajatellen Raamattu ja Jumala oppeineen, joihin kirkko uskoo ovat viemässä meitä kohti parempaa ja jopa täydellistä olevaisuutta ja omaa olemista, joten missään nimessä kyseessä ei ole ainakaan tarpeeton toimija tässä maailmassa ja ihmisten keskellä.

Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Mitä tarkoittaa että Jeesus kastaa sinut pyhällä hengellä?

VASTAUS:

Nimimerkille Timppa

Kiitos pohdiskeltaviksi kiinnostavista kysymyksistä. Olen pyrkinyt vastaamaan niihin mahdollisimman pian, mutta lomat saattavat vähän viivästyttää vastausten saamista esille. Onnellista uutta vuotta Sinulle!

Se, että Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä tarkoittaa sitä, että kaste ei ole vain symbolinen peseytyminen, vaan Jumala itse Pyhänä Henkenä alkaa vaikuttaa ihmisessä. Raamatun mukaan Jumala on rakkaus, kreikkalaisittain agapee, joka tarkoittaa oikeastaan asennetta, joka saa huolehtimaan toisista, kuten vanhemmat huolehtivat lapsistaan. Tämä huolenpito voi kohdistua lähimmäisiin, tai vaikkapa ekologiseen kehitykseen ilmastomuutoksen kourissa kamppailevassa maailmassa, jolloin se on samalla tulevista sukupolvista huolehtimista. Jumala alkaa viemään ihmistä tässä tilassa eri suuntaan kasvussa, kuin mihin ihminen muuten kykenisi etenemään. Tämä tapahtuu antamalla ihmiselle kasteessa Hengen työnä kristillinen usko, tai herättämällä Hengestä nukahtanut hereille tietoisuuteen kaikesta tästä.

KYSYMYS:

Riittääkö että uskoo Jeesukseen vaikka ei halua tehdä parannusta niin taivaaseen pääsyyn?

VASTAUS:

Nimimerkille Timppa

Kun ihminen saa kristillisen uskon, jossa Jumala rakkautena on läsnä, hän ei oikeastaan voi tehdä muuta kuin parannusta, koska näkee itsensä myös Jumalan silmin. Jumalan silmin nähtyinä me olemme vajavaisia ja meitä pitää kasvattaa, jotta kerran vielä saavuttaisimme tilan, jossa kuoleman ote meistä irtoaa. Se, että uskon tähden Jeesukseen Jumala antaa meille syntimme anteeksi, tukee meitä siinä, että kun vahingossa horjahdamme elämässä ja teemme väärin, saamme sen anteeksi. Silloinkin, kun jokin intohimo saa ihmisen lipeämään tahallaan, Jumala voi antaa anteeksi Jeesuksen tähden. Tämä on eri asia, kuin että alkaisi rakentaa elämää täysin itsekkäille perusteille ja kääntyisi kokonaan pois Kristuksen opettamasta elämästä ja kieltäisi sen arvon, jolloin ihmisen koko todellisuudentaju muuttuisi ihan toisenlaiseksi.

KYSYMYS:

 Onko vielä jokin raamatun ennustus/ profetia täyttymättä ennen kuin Jeesus tulee takaisin omiansa hakemaan?

VASTAUS:

Nimimerkille Timppa

Raamatun lopussa on Johanneksen ilmestys-niminen kirjoitus. Se sisältää ennustuksen tulevasta maailmanlopusta ja on kirjoitettu joskus 70-luvulla ajanlaskun alussa Patmos saarella. Kirjoitus sisältää paljon vertauskuvallista tekstiä ja viittauksia symboleihin ja on siksi vaikeasti tulkittavissa. Jeesus sanoo, että edes hän ei tiedä maailman lopun tulemisen aikaa, vain isä tietää se (Matt 24:36, Mark.13:32), silti tämä kirjoitus tuottaa aina silloin tällöin jonkin uuden ennustuksen tulevasta maailmanlopusta. Jeesus ennustaa suurta ahdinkoa, sotia ja luonnonkatastrofeja ennen kuin loppu tulee ja ainakin Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus odottaa lopun tulevan jo opetuslasten elinaikana. Hän vertaa tätä siihen, kun viikunapuiden vihertyminen kertoo kesän olevan lähellä; jotenkin luonnollisella tavalla tämä tulee ilmeisesti tapahtumaan. Ilmastomuutos seuraamuksineen antaa ainakin jotakin aihetta pohtia sitä, että mihin nyt ollaan menossa.

KYSYMYS:

 Miten voin todistaa Jumalan olemassa olon muille jotka eivät Usko Jumalaan?

VASTAUS:

Nimimerkille Timppa

Tämä on melko mahdoton tehtävä, koska ihmiskunnalla ei ole tästä asiasta mitään varmaa, kokeellista tietoa, vain käsityksiä. Silti nämä käsityksetkin perustelevat jotakin ja se riittää kyseenalaistamaan ateistisen todellisuuskäsityksen; siis sen, että Jumalaa ei ole, joten molemmat näkemykset ovat samalla tavoin uskonnollisen uskon tuottamia suuntautumisia todellisuuteen.

Raamatussa (1. Joh. kirje 4.luku jakeet 8 ja 16 ks. myös seuraavan otsikon jälkeen) kerrotaan, että Jumala on rakkaus, agapee. Rakkauden ja huolehtivuuden olemassaoloa ei voine kieltää. Ei sitäkään, että rakkaus vaikuttaa ihmiseen, tämän mieltymyksiin ja ajatteluun ja sitä kautta käytökseen ja tapaan toimia. Agapee on asenteena kohteestaan jotakin entistä parempaa tekevää, pyrkimystä siihen. Martti Luther kutsuu luonnonlakeja Jumalan rakkauden järjestykseksi. Kun tämän rakkauden asenne on kohdettaan kehittämään pakottava, voimme todeta ainakin evoluutioteorian vastaavan Lutherin näkemystä siitä, että luonnonlakien mukaan toimiva todellisuus vie kaikkea pakolla kehityksellisesti eteenpäin. Näin tämä Jumalan rakkaus, eli Jumala itse on läsnä kaikkialla. Kaikki elävä mitä on suhtautuu perimmiltään muihin Jumalan rakkauden mukaisella tavalla, vaikka se näyttääkin toisinaan silmään veriseltä kamppailulta. Jumala on läsnä maailmassa myös tällaisessa ihmiselle käsittämättömässä muodossa. Vanhan kristinopin mukaan Jumalan ääni kuuluu omassatunnossa ja käskee toimimaan oikein. Tätä oikean ymmärtämistä voi vahvistaa vielä Raamatun lukemisella.

Toinen määritys, minkä Raamattu antaa Jumalasta on Johanneksen evankeliumin alussa. Siellä puhutaan sanasta, jonka kautta kaikki mitä on, on luotu. Jumala itse oli sana. Kreikan kielellä Sana on Logos. Logos sanana taas tarkoittaa sanan lisäksi tietoa, tai laskelmaa, tai tilitystä. Stoalaisuudessa, joka on vaikuttanut juutalaisuuteenkin logoksella tarkoitetaan myös maailmankaikkeutta vallitsevaa järkeä. Mielenkiintoiseksi tämä sana tulee kreikan kieliopin takia; -iikka päätteellä sana saadaan muunnettua tarkoittamaan oppia sanasta; tuloksena on logiikka, kuten tapaa ja tottumusta tarkoittava sana ethos muuttuu -iikka päätteellä etiikaksi tapa-, tai tottumusopiksi. Logoksesta puhuminen ja Jumalan samaistaminen Logokseen tarkoittaa silloin, että logiikka on myös Jumalan tarkastelemista. Tämä logiikka ilmenee siinä, miten maailma on pantu kokoon ja toimii. Logiikka edellyttää järjestystä joten logos on se mikä tuottaa järjestyksen ja sitä itse asiassa silloin tutkitaan. 1950-luvulla määriteltiin informaatio fysikaalisesti järjestykseksi ja kyvyksi tuottaa järjestystä ja sitä on esim.perimä DNA,kaiken aineellisen rakenne, erilaisten prosessien järjestys ja syyt ja seuraukset jne. Nykyinen informaatioteknologia perustuu informaatioon ja erilaiset takaisinkytkevät systeemit toistavat luonnon periaatteita, jossa laajat kokonaisuuden muuttuessaan pakottavat kaikki osatekijänsä säätymään uuteen tilanteeseen sopiviksi karsiutumisen uhalla. Myös yhteiskunnat elävät tällaisen vaikutuksessa ja niiden on osattava myös toimia oikein pysyäkseen elinkelpoisina. Siksi Jumalan tuntemus ja Jumalan etiikan ts. kultaisen säännön etiikan ja rakkauden kaksoiskäskyn tuntemus on mitä tärkein asia. Tässä luomakunnan logiikka tulee yhdellä tavalla esille. Matematiikka on yksi logiikan muoto, kieli jolle muotoilla asioita ja taannoin tuli televisiosta dokumentti, jossa ihmeteltiin todellisuuden ja matematiikan yhteensopivuutta ja sitä, että mistä siinä on oikein kysymys. https://areena.yle.fi/1-3551595#autoplay=true

Tätä kirjoittaessani tällä filmillä on katseluaikaa vielä kuukauden verran kannattaa katsoa, jos et ole vielä nähnyt sitä. Erittäin kiinnostava ohjelma, jos tahdot mietiskellä tätä asiaa. Kirkon piirissä matematiikkaa on harjoitettu menneisyydessä paremman ymmärryksen hankkimiseksi Jumalasta todellisuuden kautta.

Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Jeesus puhuu maailmanlopusta ja jakeessa 34 hän sanoo "Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu". Myös Uuden testamentin kirjeissä näkee maailmanlopun odotuksen. Onko olemassa tulkintaa siitä mitä Jeesus tarkoitti? Elämmekö maailmanlopun jälkeistä aikaa vai voiko Jeesuksen sanat käsittää jollakin toisella tavalla?

VASTAUS:

Kiitos hyvistä kysymyksistä! Saan taas pohtia tätä asiaa vähän uudesta näkökulmasta. Jeesus ilmeisimmin odotti maailmanlopun tulevan jo hyvinkin pian ja samaa odottivat myös apostolit, jotka puhuvat Uuden testamentin kirjeissä. Toisaalta Jeesus kuitenkin itsekin myöntää, että edes hän ei tiedä milloin loppu todella tulee, vaan sen tietää ainoastaan Isä, kuten Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa 24. luvussa, jakeessa 36. Tämä odotus oli voimakas vielä apostolien(Jeesuksen opetuslasten) oppilailla ns. apostolisilla isillä, jotka levittivät kristillistä uskoa eteenpäin. Heitä seurasivat ns. kirkkoisät, joita on jokunen sukupolvi, jotka alkoivat sorvata kirkolle oppijärjestelmää, koska kävi ilmeiseksi, että Kristuksen paluu tulee venymään ja uskon sisältö alkoi pyrkiä muuttumaan erilaisten filosofisten muotivirtausten myötä. Tämä synnytti oikeastaan todella nykyisen kirkkoinstituution varjelemaan Jeesuksen opetusten varsinaisinta sisältöä hänen tulemiseensa asti. Me elämme siis nyt edelleenkin maailmanlopun odotuksessa ja olemme uuden ajan kynnyksellä tässä suhteessa. Kaiken aikaa maailma ja ihminen menevät eteenpäin kaiken kehittyessä ja vaikuttaessa toinen toisiinsa kehitystä ylläpitävästi, joten ainakin maailman muoto on kaiken aikaa muuttumassa ja ihmisen rooli on muuttumassa kaiken aikaa entistä enemmän maailman viljelijäksi ja holhoojaksi sen sijaan, että ihmisen olisi käytävä kovin kovaa eloonjäämiskamppailua muuta maailmaa vastaan. Ehkäpä tämä olisi sitä etenemistä kohti loppua ja muodonmuutosta, joka meillä on vielä edessä kuoleman vallan lopulliseksi murtumiseksi? Tämä muutos ja eteneminen näkyy silmään selvästi ihan viime vuosisataa tutkimalla, sillä muutos on ollut aika vauhdikasta ja vauhti tuntuu olevan kasvussa kun katsoo ihmiskunnan kyvykkyyden lisääntymistä kaiken aikaa. Muutos jatkuu myös kuoleman rajan tuolla puolen niillä, jotka kuolevat ennen muutoksen toteutumista kokonaan. Mutta milloin tulee muodonmuutos ja loppu? Siihen ei ole edelleenkään kellään mitään selvää vastausta. Ainoastaan Isä taivaassa tietää ja me saamme odottaa sitä hänen lapsinaan ja kasvaa samalla kohti Jumalan lapseutta seuraavaa aikuisuutta!

Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Olisin kysynyt kuolemasta. Kun kuolen, jäänkö odottamaan hautaan kuolleiden ylösnousemusta Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä vai meneekö sieluni kuollessani heti taivaaseen ( tai kadotukseen)?

VASTAUS:

Nimimerkille Maarit

Martti Luther ajattelee, että kun ihminen kuolee, hänen sielunsa eroaa ruumiista ja menee jonnekin taivaan esikartanoihin lepäämään ja kypsymään. Ruumis taas haudataan ja maatuu kaikeksi siksi, mitä sellaisesta tulee luonnon kiertokulussa. Meille on taivaassa jonkinlainen tila, jota Luther kutsuu unikammareiksi, tai Kristuksen syliksi, jossa me saamme levätä ja olla unessa ja kaikki, mikä meissä on idullaan tässä ajassa kasvaa edelleen ja puhkeaa kukkaansa siellä. Kuolleena oleminen vertautuu nukkumiseen ja unen näkemiseen. Kun aika on kypsä, tulee Kristus hakemaan omansa ja tapahtuu lopullinen jako jyviin ja akanoihin. Silloin me yhdistymme jollakin tavoin ruumiimme kanssa; vaikea sanoa onko se sama ruumis, joka meillä on nyt, vai kasvaako meille uusi, kuten sisiliskolle voi kasvaa uusi häntä vanhan menettämisen jälkeen. Sanoisin, että se on jotakin, joka tuntuu meistä silloin täysin luonnolliselta ja itsestään selvän normaalilta. Meidän olotilamme kuolleena ei oikeastaan riipu siitä, missä me olemme, vaan miten me olemme; eletty elämä ja historia ja kokemukset seuraavat itse kunkin mukana tuottaen hyviä ja huonoja tuntemuksia. Tässä me saamme luottaa Jeesuksen hankkimaan sovitukseen ja Jumalan armoon.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Haluaisin tietää miten Jumala suhtautuu elintenluovutukseen ja löytyisikö tähän kysymykseen esim. Raamatusta vastauksia?

VASTAUS:

Kiitos kysymyksestä. Sainpahan jotakin uutta ajateltavaa. Elintenluovutuksesta Raamattu ei sano suoraan yhtään mitään. Mutta Vanha Testamentti kieltää syömästä eläinten verta, koska veressä on elävän olennon sielu, tai elämänvoima, joka pitää luovuttaa Jumalalle 3.Moos.17:10-. Uusi Raamatunkäännös sanoo, että veressä on elämänvoima ja vanha käännös puhuu sielusta. Tältä pohjalta on johdettu jossakin yhteisössä ajatus siitä, että jo verenluovutus on pahasta, puhumattakaan elimistä. Tämä ei kuitenkaan ole kristillisen kirkon näkemys asiasta, sillä esim. Paavali toteaa, ettei liha ja veri voi saada Jumalan valtakuntaa, eikä katoava katoamattomuutta( 1.Kor.15:50-); eli ruumiilliset ja ajalliset asiat eivät johda taivaallisiin ja ajattomiin, vaan sellainen juontuu Hengen todellisuudesta. Näin nähtynä elimillä ei ole sinällään mitään tekemistä taivaallisen olemisen kanssa suoraan. Ehkäpä tässä silloin voisi tarkastella asiaa lähimmäisenrakkauden kautta ja kultaisen säännön kautta: tehdä muille niin, kuin tahtoisi itselleen tehtävän heidän asemassaan? Ehkäpä oman sydämen äänen kuuleminen tässä asiassa antaisi asiaan parhaan vastauksen? Joka tapauksessa ylösnousemuksen tullessa, me saamme itsellemme uuden ruumiin, jossa on kaikki silloisessa todellisuudessa tarvittava mukana, joten elimen luovuttaminen tuskin vaikuttaa asiaan. Tätä ajatusta voisi tietysti kritisoida toteamalla, että se mikä haudataan katoavaisuudessa, nousee ylös katoamattomuudessa. Eli, jos ei haudata ruumista, ei saada myöskään uutta tilalle ja vajaasta ruumiista voisi ehkä jotakin puuttua myös heräämisen jälkeen. Mutta toisaalta, kun Jumala on rakkaus (1.Joh.4:8 ja 16 otsikon jälkeen): ja jos rakkauden tekona luovutat omaasi toisen elämän hyväksi; etkö silloin toteuta Jumalan elämää ruumiillasi? Tämä toteuttaa Hengen elämän pyyteitä, vaikka toisaalta sotii vastaan ruumiin elämän pyrkimyksiä. Näin minulle tulee vahva vaikutelma siitä, ettei Jumala piittaa elimistä ja ruumiista niinkään, vaan ennemminkin ihmisen mielenlaadusta eli sielusta, joka määrittää mitä meidän sydämissämme oikeasti elää, eli mitä me pohjimmiltamme olemme. Tämä on varmasti se ratkaisevin asia, kun mietitään Jumalan mielipidettä elintenluovutuksesta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Mitä mieltä raamattu on eläinkokeista?

VASTAUS:

Nimimerkille Kiinnostunut

Osasitpa löytää erittäin vaikean kysymyksen. Tähän Raamattu ei ota suoraan mitään kantaa. Mutta asialle voisi kyllä löytyä joitakin perusteita jatkopohdiskeluja varten.

Luomiskertomuksessa koko Raamatun alkuluvuissa kerrotaan, että Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi vallitsemaan kaikkea elämää ja varjelemaan ja viljelemään Eedenin paratiisia. Ihmisen pitäisi siis huolehtia kaikesta luodusta todellisuudesta oman lajityypillisyytensä mukaisesti. Tämä asettaa ihmisen luomakunnan kruunuksi, mutta velvoittaa huolehtimaan kaikesta; ei tuottamaan pahaa, tai riistämään.
Muuten vanhassa testamentissa, Mooseksen kirjoissa, annetaan runsaasti ohjeita erilaisten eläinuhrien toimittamiseksi http://raamattu.fi/1992/3Moos.1.html toisaalta ihmistä käsitellään näissä yhteyksissä samanarvoisesti eläinten kanssa, samoin kuin muuta omaisuutta! http://raamattu.fi/1992/3Moos.27.html

Psalmissa 36 sanotaan: 6 Herra, sinun armosi on avara kuin taivas,
 pilviin ulottuu sinun totuutesi.
7 Vanhurskautesi on vuoria korkeampi
 ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys
 Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.

Tässä ihminen ja eläin nähdään molemmat Jumalan vanhurskauden ja oikeuden ja armon kohteena.

Samoin psalmi 104 panee ihmisen ja eläimet rinnakkain: 27 Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra,
 ja odottavat ruokaansa ajallaan.
28 Sinä annat, ja jokainen saa osansa,
 avaat kätesi, ja kaikki tulevat ravituiksi.
29 Kun käännyt pois, ne hätääntyvät,
 kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat
 ja palaavat maan tomuun.
30 Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää, näin uudistat maan kasvot.

Saarnaaja sanoo 3.luvussa: 17 Minä ajattelin itsekseni: Jumala tuomitsee oikein, niin syyttömän kuin syyllisen, sillä jokaisella asialla ja teolla on aikansa.
18 Ja minä ajattelin: Näin tapahtuu ihmisten vuoksi. Jumala koettelee heitä, jotta he ymmärtäisivät olevansa pelkkiä luontokappaleita. 19 Sillä ihmisten ja eläinten kohtalo on yhtäläinen: samalla tavoin kuolevat molemmat, yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole etusijaa eläimiin nähden, kaikki on turhuutta. 20 Kaikki menee samaan paikkaan:
kaikki on tullut tomusta ja kaikki palaa tomuun.
21 Kuka tietää, kohoaako ihmisen henki ylös ja vajoaako eläinten henki alas maahan? 22 Minä havaitsin, ettei ole mitään parempaa kuin nyt iloita teoistaan. Sellainen on ihmisen osa. Kuka hänet toisi takaisin näkemään, mitä hänen jälkeensä tapahtuu?

ja luvussa 12: 5 Silloin myös pelätään mäkiä ja tie on täynnä kauhuja. Mantelipuu kukkii ja heinäsirkka ahmii vatsansa täyteen ja kapriksen nuput puhkeavat, mutta ihminen menee iäiseen majaansa ja valittajat kiertävät kujia.
6 Muista Luojaasi nuoruudessasi,
 ennen kuin hopealanka katkeaa
 ja kultamalja särkyy,
 ennen kuin vesiastia rikkoutuu lähteellä
 ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon.
7 Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut.
8 Turhuuksien turhuus, sanoi Saarnaaja, kaikki on turhuutta.

Tämä Saarnaajan 12. luku pohtii kuolemaa ja ihmistä vanhuuden heikkona, eikä samassa luvussa puhuta eläimistä, kuten aiemmassa luvussa.

Paavali sanoo Roomalaiskirjeen 8. luvussa: Tuleva kirkkaus
18 Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. 19 Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. 20 Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, 21 että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. 22 Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. 23 Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. 24 Meidät on pelastettu, se on varma toivomme.

Tässä todetaan, että koko luomakunnalla on toivo saavuttaa sama katoamattomuus, kuin ihmisillä. Edelleen siis ihminen ja muu elämä nähdään samanarvoisina. Olemme matkalla ajassa kohti tulevaisuutta ja suurta muutosta, kun synnytystuskat loppuvat ja valmis "lapsi" syntyy. Tosin toisessa Pietarin kirjeessä toisessa luvussa pidetään eläimiä luonnostaan tapettavina ja syötävinä:12 Nuo ihmiset herjaavat sellaista, mitä eivät tunne. Siinä he ovat kuin järjettömät eläimet, jotka luonto on tarkoittanut pyydystettäviksi ja tapettaviksi, ja eläinten lailla he myös tuhoutuvat... http://raamattu.fi/1992/2Piet.2.html Tässä puhutaan synnissä rypevistä jumalattomista ihmisistä yhtä tuhoutuvina, kuin metsästettävät eläimet.

Raamattu asettaa osapuilleen kaikessa ihmisen ja eläimen samalle viivalle suhteessa Jumalaan. Äkkiseltään olisi loogista ajatella, että tältä pohjalta eläinkokeet samaistuisivat ihmiskokeisiin, joita ei varmasti sulatettaisi senkään vertaa, kuin eläinkokeita. Toisaalta ihmisen ajatellaan käyttävän eläimiä ravintonsa osana ja erilaisina uhreina, eli sijaiskärsijöinään, josta syystä eläimet ovat ihmiselle käyttöpääomaa, kuten muuten olivat toiset ihmisetkin muinaisina aikoina, mikä ilmenee muuten kuin ravitsemuksellisessa mielessä Raamatusta. Ja sitten ovat tietysti eläinten tavoin tuhoutuvat pahat ihmiset! 

Ehkäpä tässä yhteydessä olisi hyvä muistaa kultaista sääntöä, jota Jeesus opettaa: tehdä toisille niin kuin tahtoisi itselleen tehtävän ja rakkauden kaksoiskäskyä; rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä, kuten itseä. Tämähän kattaa oikeastaan lain ja profeetat. Tähän kuuluu mukaan myös Jeesuksen harjoittama ja opettama armeliaisuus langenneita kohtaan kaiken lähtökohtana. Raamattu asettaessaan ihmisen ja eläimen luontokappaleina rinnakkain oikeastaan haastaa meitä tutkimaan itseämme; miten tahtoisimme itseämme kohdeltavan? ja toimimaan siten toisia kohtaan. Me tunnumme nykyään  uhraavan eläimiä polttouhrien sijasta eläinkokeiden alttarilla ihmisten sijaiskärsijöinä. Kristus itse on lopullinen uhri, jonka jälkeen ihmisten ei tarvitse toimittaa Jumalalle uhreja, joten eläimet säästyvät uhratuksi tulemiselta vanhalla tavalla Kristuksen tähden. Mutta miten tämä liittyy eläinkokeisiin onkin sitten jo laajempi pohdiskelujen aihe; mistä sijaiskärsijä eläinkokeisiin? ehkäpä ihmisen olisi jo korkea aika panostaa itse korvaavan vaihtoehdon luomiseen eläinkokeille ja olla Jumalan kuva ja kaltainen Paratiisin suojelijana tässä suhteessa? Vai kuuluuko eläinten osaan sittenkin olla ihmisen kärsiviä apuvälineitä koe-eläiminä ja karjana ja riistana? Vai onko tässä syntiinlankeemuksen aiheuttama vinoutuma? Sellainen, joka vielä jonakin päivänä korjautuu, kun maailmasta tulee parempi paikka ja se muuttuu entistä taivaallisemmaksi paikaksi? Siinä meille kaikille rutkasti pohdittavaa!

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Minulla olisi itselle henkilökohtaisesti tärkeä kysymys johon haluaisin saada vastauksen mahdollsimman pian. En ole löytänyt mistään ennemmin vastauksia hyväksyykö raamattu/kristinusko eläinkokeet? Ja mitä mieltä se on niistä ylipäätään?

VASTAUS:

Nimimerkille Nimimerkki9

Tähän kysymykseen ei löydy Raamatusta vastausta ihan suoraan. Olen luonnostellut edellä vastausta Raamatusta löytämieni ajatusten pohjalta ja ne asettavat ihmisen ja eläimen kaikin tavoin samanarvoiseen asemaan suhteessa Jumalaan. Edelliseen vastaukseen linkkaamassani Raamatunkohdassa pidetään uhriksi varatun ihmisen vapauttamista parempana tämän surmaamista. Ihmisiä ei kuitenkaan liene yleensä uhrattu alttarilla, kuten eläimiä, vaan kyse on elämästä, joka on pyhitetty Jumalan tahdon opetteluun ja noudattamiseen.

Minun tulkintani on, että tässä tasa-arvoisessa suhteessa ihmisen pitäisi nähdä eläimet, kuten lähimmäiset, vaikka syömmekin niitä ravintonamme ja käytämme niitä sijaiskärsijöinämme, kuten aiemmin eläinuhreina (ja nykyään valitettavasti koe-eläiminä). Eläinten väärinkohtelu on perimmiltään yhtä paha asia, kuin ihmisten orjuuttaminen ja käyttäminen epämääräisiin tarkoituksiin Jumalan kasvojen edessä. Tuskan tuottaminen eläimille saattaa raaistaa ihmistä siinä missä ihmistenkin kiusaaminen, joten eläinkokeet ovat paha asia; niille pitää löytää jokin sivistyneempi vaihtoehto ja tällainen kehitys kaiketi onkin menossa Euroopassa https://yle.fi/uutiset/3-8908992 . Tämä näkemys on omani ja perustuu Raamattuun, jonka ajatuksia voisi tulkita ehkä vähän toisinkin. Edellinen vastaus on minusta tätä vastausta Raamatullisempi.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Hei

Hei. Olet kastettuna Jumalan lapsi ja Jeesuksen opetuslapsi. Itse Jumala tekee sinussa työtä Pyhänä Henkenä. Tämä tukee sinua synninvastaisessa elämässä, mutta synti ei kuitenkaan katoa, vaan painostaa elämää edelleenkin, sen sijaan, että se veisi sinua huomaamatta, kuin pässiä narussa, eli ihan miten tahtoo.  Pelastuksen tilassakin ihminen on samaan aikaan sekä oikeamielinen, että synnintekijä; altis lipeämään ja siten Jeesuksen sovitustyön ja anteeksiantamuksen varassa. Mutta kasvaminen eteenpäin ihmisenä löysää hiljalleen synnin otetta, kun tahto pyrkii siihen kaiken aikaa ja kerran, kun se on edennyt tarpeeksi pitkälle, katoaa kuolevaisuus ihmisyydestä ja alkaa ylösnousemuksen aika. Sitten ihmisen elämä ja kasvu on täysin kitkatonta ja elämän pyrkimyksien mukaista, kun synti on kokonaan kadonnut.

Vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Mikä on raamatun näkemys netiketistä?

VASTAUS:

Raamattu ei ole erikoistunut erityisesti netissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja sen vaatimaan etikettiin, eli netikettiin, mutta osaa antaa yleisluontoisia ohjeita ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Äkkiseltään tulee mieleen kultainen sääntö, joka opettaa panemaan itsen toisen paikalle mielessä ja miettimään, mitä tahtoisi itselle sanottavan, tai tehtävän ko. asemassa Luuk. 6:31 http://raamattu.fi/1933,38/Luuk.6.html Tai saman voi sanoa, että ihmisen on hyvä osata samaistua toisiin ja nähdä asioita näiden silmin, jotta osaa puhua oikealla toisten ymmärtämällä tavalla, näiden lähtökohdista käsin. 1Kor. 9:13  http://raamattu.fi/1992/1Kor.9.html Niin osaa edes jotenkin kunnioittaa toisten kulttuurisia lähtökohtia julkisessa keskustelussa, jotka ovat yleensä toisille yhtä tärkeitä, kuin omat lähtökohdat itselle. Tässä kohden olisi myös hyvä opetella ilmaisemaan ajatuksia tyylikkäästi. Minä itse joskus ilmaisen asioita vähän liian piikikkäästi, kun yritän saada puetuksi olennaisimman jotenkin sanalliseen muotoon, mutta kehityn koko ajan ja osaankin jo huomioida asiaa. Jos ihminen arvostaa itseään, hän osaa arvostaa myös muita; jos ihminen ymmärtää omia heikkouksiaan, hänen pitää osata ymmärtää muitakin; jos joku toinen käyttäytyy sikamaisesti, voi tätä mielestäni kyllä ojentaa asiasta siinä käydyn keskustelun yhteydessä; mutta sitten pitää olla myös valmis ottamaan palautetta omasta palautteestaan. Kyse on joka tapauksessa ihmisten kohtaamisesta ja netissä pätevät ihan samat lainalaisuudet vuorovaikutuksessa, kuin kaikkialla muuallakin, vaikka sitä ei aina muistaisi. Netiketti on ihan hyvä asia muistuttamaan olennaisesta käyttäytymisessä ja se pätee myös uskontojen välisessä vuorovaikutuksessa, joiksi voi lukea täydellä syyllä myös ateismin, jonka saarnamiehet myös osaltaan harjoittavat lähetystyötä.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Moi. Törmäsin netissä tällaiseen kirjoitukseen, jossa nuori tyttö väittää käyneen helvetissä 23 tunnin ajan ja samalla keskustellut Jeesuksen kanssa kuinka ihmiskunta on kävelemessä kohti tuhoa. Voisitko lukea tuon kirjoituksen ja kertoa mitä mieltä sinä olet?
https://christiscoming777.com/2015/08/27/angelica-zambrano-1st-testimony-of-heaven-and-hell/
Tässä kirjoituksessa on kohta, joka todella sai minut hämilleni. Kirjoitus väittää, että kaikki, jotka katsovat piirrettyjä ja japanilaisia animaatioita joutuvat helvettiin koska ne ovat mukamas vihollisen juoni saada ihminen tekemään syntiä ja ajautumaan eroon Jeesuksesta.
Animaatiosarjojen katsominen, videopelien pelaaminen ja figuurien keräileminen ovat harrastuksiani mutta eivät ne ole koskaan olleet enempää kuin pelkkiä harrastuksia.

VASTAUS:

Nimimerkille pop-kulttuuri hörhö

Tämän kirjoituksen voit jättää ihan hyvin omaan arvoonsa. Ei ihmiseen vaikuta millään tavoin se, mitä hän katsoo telkkarista, pelailee, tai mitään muutakaan vastaavaa. Uskossa kyse on sydämen asenteesta, eikä se ole sidottu millään tavoin ihmisen ulkopuolisiin asioihin. Se, miten me asennoidumme lähimmäisiin ja Jumalaan on meidän sisäistä todellisuuttamme, jonka mukaisesti me täydellistymme. Tämän kirjoituksen puitteissa kaikkein pahimmassa vaarassa taitaa olla henkilö, joka luulee käyneensä helvetissä ja taivaassa ja nimeää helvettiin joutuneita/joutuvia henkilöitä; ei hänellä ole sellaiseen valtuutusta, vaan se on Jeesuksen Kristuksen tehtävä. Jos itsekkyys ja piittaamattomuus ja oman edun tavoittelu on todella se suunta, jossa ihmiskunta on kehittymässä, on maailma ihan oikeasti hukassa; sitten me olemme matkalla kohti ilmastokatastrofia ja sitä seuraavia kansainvaelluksia, jotka äityvät väkivaltaisiksi; tässä tilanteessa voisi sanoa helvetin pääsevän irti Maan piirissä, kun alkaa sotien kausi. Mutta mikäli inhimillisyys ja huolehtivaisuus ja vastuuntunto ihmisissä vahvistuu, me olemme menossa kohti parempia aikoja ja maailman ongelmat ratkeavat. Tällä akselilla myös ratkeaa ihmisen kuuluminen taivaaseen, tai helvettiin, sillä ihminen alkaa muistuttaa pyrkimyksiltään sitä, jolle hän enemmän kuuluu ja se vahvistaa otettaan ja piirteitään ihmisessä: eivät siis videopelit, animaatiot, tai mikään vastaava. Meitä ei saastuta se, mitä me syömme, tai juomme, tai katselemme, vaan se, mitä meistä tulee ulos, sillä se tulee sydämestä ja ihmisen sielun syvimmistä syvyyksistä. Tässä voi muuten luottaa Jeesuksen apuun, jos joskus tuntuu, että asiat menevät vinoon; hän antaa anteeksi niille, jotka häneen uskovat, mutta työntää samalla tahtomansa elämäntavan suuntaan. Tätä ei voi välttää!

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Onko tiedostettu synti pahempaa kuin tiedostamaton? Ja jos tekee syntiä tietäen sen olevan väärin, tarkottaako se, että on paatunut?

VASTAUS:

Nimimerkille epävarma

Hyvä kysymys! Äkkiseltään näyttäisi siltä, että tahallinen synnin tekeminen on pahempi juttu, kuin tiedostamaton synti, koska ihminen tietää tekevänsä väärin, eikä välitä siitä, mikä on oikein ja hyvää. Kääntyy tietoisesti ainakin hetkeksi täysin pois Jumalasta. Tämä edellyttää jonkinlaista paatumusta: kääntyä harkitusti Jumalaa vastaan ja tästä pois.
Toisaalta ihminen, joka tekee syntiä huomaamattaan on tilassa, jossa ei tunnista tekojaan, eikä välttämättä edes tiedä mikä on syntiä. Tällainen ihminen voi saada aikaiseksi ihan mitä kauheuksia tahansa edes ymmärtämättä, että tekee pahaa, tai väärin. Synnin tekemisen tuomat hyödyn, tai kivan kokemukset vahvistavat otettaan aina ihmisessä kokemuksen toistuessa ja houkuttelevat tekemään lisää. Tässä ihminen voi kasvaa ihan huomaamatta täysin vinoon ja käsittää Jumalan ja Paratiisin ihan toisenlaiseksi, kuin mistä oikeasti on kysymys. Silloin hyvänkin saarnaajan opetukset Jumalasta rakkautena, Paratiisista ja sydämen rauhasta ja ilosta voivat kääntyä ihan päälaelleen ja tuottaa vain lisää syntiä. Jopa tieto Jeesuksen hankkimasta sovituksesta ja vapahduksesta saattaa ruokkia ihan vääriä asioita ihmisessä synnin vallan myötä. Toinen maailmansota Hitlereineen ja Stalineineen syttyi, kun maailmaan pääsi vaikuttamaan liian monta nyrjähtänyttä paratiisinrakentajaa samaan aikaan paratiisinrakennussuunnitelmineen, jotka taisivat kaikki edellyttää ainakin jonkin ihmisryhmän, tai kansan tuhoamista. Ihmiset sekosivat jumalaisen suuriin lupauksiin ja olivat ihan valmiita antamaan kaikkensa henkeään myöten paremman maailman rakentamiseksi - jossain tapauksessa jopa papit olivat siunaamassa tätä kaikkea. Mikä saatanallinen petos!

Tiedostettu synnin tekeminen on ihan äärimmäisen pahaa ja paatunutta; mutta sitä samaa on helposti käytännössä myös huomaamatta tehty synti, koska se vie helposti koko ihmisen mukanaan ihan huomaamatta. Tiedostamattoman synnintekijän etuna voi olla se, että hän saattaa muuttaa tapojaan ymmärtäessään, että tekee väärin ja aiheuttaa pahaa ja mätänee samalla sielultaan itse. Tahallaan syntiä tekevä ei tästä ehkä oikeastaan välitä, vaan tekee syntiä tietoisesti mieluummin, kuin sitä, mikä on hyvää, koska nauttii tekemisistään jo liikaa hyvän tekemisen tuomaan mielihyvään verrattuna.
Näin näyttäisi siltä, että tiedostettu synnin tekeminen on pahempaa, mutta tiedostamattomasti tehty synti ei ole tosi asiassa vähemmän pahaa ja usein se juuri johtaakin tietoisesti tehtyyn syntiin ja jopa kääntymykseen kokonaan pois siitä mikä on hyvää, koska omat edut ja mukavuus tulevat tärkeämmän tuntuisiksi asioiksi, kuin toisten elämä, terveys ja tulevaisuus.

Sitten on vielä ihan täydesti uskossa elävä "hyvä" ihminen, joka seuraa Kristusta elämässään. Tällainen ihminen arvostaa sitä, mikä on hyvää ja pyrkii elämään sen mukaan, mutta lipsahtaa välillä tekemään jotakin väärää. Tällainen ihminen oppii jomottavalta omaltatunnoltaan milloin asiat menevät jotenkin väärin ja saa samalla kasvatusta Jumalalta. Kristittynä elävä ihminen saattaa lipsahdella huomaamattaan syntiin, mutta voi ehkä livetä jonkin kerran myös tahallaan, pohjimmiltaan sitä oikeasti tahtomatta ja katuen sitä jo tehdessään. Niinä hetkinä ihmisen sielun hallinnasta käydään mitä kuuminta taistelua Kristuksen ja Saatanan välillä. Jos ihminen paatuu, hän irtoaa Kristuksesta ja alkaa elää synnille. Jos taas synti saa järkyttymään, alkaa ihminen entistä vimmatummin vastustamaan sitä uuden ihmisensä hyväksi ja Kristuksen vaikutusvallan kasvamiseksi sydämessään. Aina ihminen on kuitenkin anteeksiantamuksen tarpeessa, mutta joissakin tilanteissa ei tajua sitä pyytää, eikä edes vastaanottaa, vaikka sitä täydesti tarjottaisiinkin; piittaamattomana, tai tietämättömänä - tiedostavana, tai tiedostamattomana.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Oli yks epätoivoinen tyyppi ja hän väitti että joutuu helvettiin ja lohdutin että miten minusta tuntuu ettet joudu. Teinkö virheen kun sanotaan että vain Jumala saa tuomita.  Pelottaa.

VASTAUS:

Nimimerkille Simppa

Hyvin sinä osasit toimia Simppa. Sinä et tehnyt mitään päätöstä toisen kohtalosta, vaan olit hänen tukenaan vaikeassa tilanteessa. Yleensä ihmiset jotka kokevat joutuvansa helvettiin potevat tunnontuskia jostakin ja saattavat olla hyvinkin lähellä oikean Jumalasuhteen löytymistä; eli siis kaikkea muuta kuin joutumassa helvettiin. Sinun on turha pelätä mitään sen takia, että osasit olla hyvä lähimmäinen tuskailevalle. Toisten tuomitseminen olisi jonkin selkeän käsityksen avointa julistamista jostakusta/joistakuista ihmisistä ja muiden yläpuolelle asettumista tässä suhteessa. Se paikka on varattu itselleen  Kristukselle, joka aikanaan jakaa ihmiset, ottamalla omansa pois joukosta ja johdattamalla heidät lopulliseen Jumalan valtakuntaan. Me häthätää tunnemme edes omat ajatuksemme kunnolla!

Voit luottaa tässä täysin siihen, että sinä saat kaikki synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden myös kaikin minulle suoduin avuin ja valtuuksin
Olet rukouksissani tämä epätoivoisen tyypin kanssa

Juha Dubbe


KYSYMYS:

Miten tulla arjessa paremmaksi kristityksi ja lähemmäksi Jumalaa. Mistä tietää, että tekee hänen mielensä ja suunnitelmansa mukaisesti?

VASTAUS:

Nimimerkille ??

Tämä asia on siinä mielessä hankala, että et oikeastaan voi tehdä itse mitään tullaksesi paremmaksi kristityksi. Jumala nimittäin tahtoo hoitaa tätä asiaa. Hyvä tapa seurata tätä toimintaa on seurata itse omia tapoja kohdata muita ihmisiä ja asioita ja miettiä sitten, että toimiiko siinä omalla tavallaan huolehtiakseen muista, vai vain omasta itsestä? Silloin, kun Jumala vie sinua, huolehdit lähimmäisistä, koska se on sinusta tarpeen, eikä siksi, että hyötyisit jotenkin erityisesti asiasta. Siksi ei pidä pakottaa itseä tekemään hyvää saadakseen itselle hyvää. Jumala kyllä antaa sinulle anteeksi kaiken vajavuutesi Jeesuksen sovitustyön tähden, kun otat sen vastaan Kristuksen hankkimana apuna tilanteeseen. Kristuksen kaltaistuminen omassa elämässä on Jumalan kaltaistumista ja kaltaistuminen on laadullista lähenemistä; niin Jumala elää sinussa läsnä olevana ja opastaa sinua elämässä. Sinun täytyy vain luottaa Jumalaan; siis siihen, joka toimii sinussa ja tietää mikä on oikeasti tärkeää; se on se sama joka puhuu myös Raamatussa. Jeesus puhuu Raamatussa tällaisista asioista. Sieltä voit hakea hänen tukeaan ja näkemyksiään löytääksesi itsessäsi sen saman; Jumalan lapsen luonnon ja taipumukset, jotka ovat jumalallisia. Tämänkin yli synti saattaa siepata ja saada tuottamaan asioita, joita et itse, eikä Jumala haluaisi tuottaa. Ole aina rehellinen itsellesi tässä suhteessa ja tunnusta Jumalalle oma tilasi vaikka vain lyhyesti mielessä ja luota siihen, että meidät on sovitettu anteeksiantamuksen hengessä niin paha ei saa kunnollista otetta, vaan menettää valtansa sinun. Niin Jumalan läsnäolo voi ajan myötä vahvistua vastavoiman heiketessä ja syrjäyttää sitä lisää.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

”Jumalani, Jumalani miksi minut hylkäsit?”

VASTAUS:

Jeesus koki tässä ihmisen vajavaisuuden tuottaman heikkouden. Hänestä tuntui varmasti siltä, että kaikki ovat hänet hylänneet ja jopa Jumala on hänet hylännyt. Sellainen kokemus on kokemus helvetistä; tilasta jossa Jumalaa ei ole, eikä mitään muutakaan, mikä tukisi elämistä ja olemista. Vain jäätävä yksinäisyys ympäröivän vihan ja halveksinnan keskellä, tuskallisena kuolemaa, siis loppua,  odotellessa. Sanon, että kyseessä on kokemus, koska Jeesus on myös Jumala luonnoltaan ja siten aina Jumalan, siis itsensä hoivissa ja hän heräsi sen varassa kuolleista kolmantena päivänä ja astui sittemmin taivaaseen. ( Luultavasti isä Jumala jäi Poika Jumalan yhteyteen ja Pyhä Henki Jumala oli Jeesuksessa läsnä kaiken aikaa, sillä yksi Jumala on kolminainen ja toimii kolminaisena aina yhdessä  =D ) Mutta joutui kokemaan kauhut ihmisen ominaisuuksillaan kasvaakseen ihmisyyden siihen olomuotoon, johon se on alun perinkin tarkoitettu ennen syntiinlankeemusta. Tästä aukeaa tie meillekin taivaaseen Jeesuksen opetuslapsina ja siten Jumalan lapsina, vaikka meillä rikkinäisinä olentoina menee kyllä siihen aikaa paljon enemmän kuin Jeesuksella.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Mitä raamattu sanoo kummituksista, ennustajista/meedioista tai horoskoopeista?
Minulla on vahvoja henkilökohtaisia kokemuksia kyseisistä asioista enkä tiedä miten suhtautua asiaan, sillä tietääkseni ”henkimaailma” ja raamattu eivät mene ihan yks yhteen.

VASTAUS:

Nimimerkille hämillään

Raamatulla on näistä asioista itseasiassa monenkin tuntuisia mielipiteitä. Tärkein kriteeri sille onko tapahtuva toiminta hyvää, vai pahaa riippuu siitä, onko kyseessä Jumalan työ ihmisessä, vai epäjumalien palvonnasta. Horoskooppeihin luottaminen on enteiden tutkimista, jossa ihminen saattaa ottaa ennusteet liian tosissaan, eikä huomaa, että Jumala toimii kaikessa takana ja mukana ja ohjaa asioita oikeaan; horoskooppien mukaan eläminen saattaisi tuottaa ihmiselle tarpeen ohjata asioita itselle mieluisaan suuntaan ja usein ihan pitämättömien perusteiden mukaan. Sanoisin, että voit olla huoleti eläessäsi Jeesuksen opetuslapseudessa, eli Jumalan lapseudessa, sillä siinä itse Jumala on kaitsijasi ja kasvattajasi kohti Jeesuksessa meille ilmaistua ihmisyyttä. Jumalan lapsena elämiseen liittyy myös sellainen ulottuvuus, joka menee arkiajattelumme ulkopuolelle. Olen koonnut vähän ajatuksia tämän vastaukseni jatkoksi, jotta voit pohtia itse asiaa vielä lisää. Pahuuden voimilla/ajatuksilla/pyrkimyksillä ei pitäisi leikkiä edes muodon vuoksi, koska meillä on oikeus ja mahdollisuus turvata luojaan ja elämän ylläpitäjään. Mikään paha ei voi olla tätä mahtavampi edes vahvimmillaan, jos pahan voima nyt riittää edes muuhun kuin ihmisen sielun ja järjen pilaamiseen.

5.Mooseksen kirja 18.luku sanoo kovaan sävyyn: 9 "Kun tulette siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. 10 Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, 11 loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. 12 Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. 13 Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne. 14 Nuo kansat, joiden maan te pian otatte haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille Herra, teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin."

Sitten sama luku jatkaa: 15 "Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. 16 Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneina sanoitte: 'Me emme enää kestä kuulla Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme.' 17 Herra sanoi silloin minulle: 'Se, mitä he sanoivat, on oikein. 18 Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. 19 Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. 20 Jos taas joku profeetta julkeaa minun nimissäni puhua sellaista, mitä minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu vieraiden jumalien nimissä, hänen on kuoltava.' 21 Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: 22 Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä.

Raamatun profeettakirjat ovat täynnä ennustuksia, joita profeetat ovat ennustaneet. Lisäksi Jeesus esittää Uudessa Testamentissa maailmanlopun aikaan liittyviä ennustuksia; hän antaa ennusmerkkejä, joista tarkka näkee, kun maailma alkaa tulla loppuunsa.http://raamattu.fi/1992/Mark.13.html  http://raamattu.fi/1992/Matt.24.html http://raamattu.fi/1992/Luuk.21.html Samoin Jeesus ennustaa oman ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa.http://raamattu.fi/1992/Matt.16.html  Matt:17:1-8 kerrotaan miten Jeesus nousee vuorelle muutaman opetuslapsen kanssa ja alkaa siellä hohtaa valoa kuin aurinko. Sitten sinne ilmestyvät Mooses ja Elia, jo ammoin kuolleet suurmiehet, jotka keskustelevat Jeesuksen kanssa opetuslasten seuratessa sivusta ilmeisen järkyttyneinä ja sitten Jumalakin ilmestyy kirkkaasti loistavassa pilvessä paikalle ja puhuu heille http://raamattu.fi/1992/Matt.17.html Kun Jeesus, synnitön Jumalan Poika, voi puhua edesmenneiden suurmiesten kanssa synnittömänä, niin se tarkoittaa sitä, että tämän pitäisi olla mahdollista myös kristityille, jotka ovat Jeesuksen sisaria ja veljiä Jumalan lapsina. Opetuslapset toki järkyttyivät, mutta eivät he tunnu joutuvan tekemään mitään luvatonta.

Ensimmäisenä helluntaina, kun kristitty aika alkaa Pyhän Hengen vuodattamisella, alkaa uusi aikakausi; profeetta Joelin sanoin:
 
 17 -- Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala,
 minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin.
 Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,
 nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia.
18 Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini
 minä vuodatan Henkeni niinä päivinä,
 ja he profetoivat.
19 Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla,
 merkkejä alhaalla maan päällä:
 verta, tulta ja suitsevaa savua.
20 Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen,
 ennen kuin koittaa Herran päivä,
 suuri ja häikäisevä.
21 Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. http://raamattu.fi/1992/Apt.2.html

Ihmisen on vaikea erottaa kenen voimalla tapahtuu ihmeitä ja parantumisia - niitä hyviä asioita, joita tarvitaan. Jeesuksenkin epäillään, Markuksen evankeliumin tekstin mukaan, toimivan pääpaholaisen voimalla parantaessaan sairaita. http://raamattu.fi/1992/Mark.3.html Noitavainoissa esiintynyt ajatus paholaisen liittolaisuudesta kaatuu jo Jeesuksen päälle paljon aikaisemmin tämän aikalaisten suunnasta. Ja silti juuri tämän ihmeidentekijän ja parantajan oppilaiksi meitä kutsutaan ja Jumala itse tahtoo meitä siihen kasvattaa Pyhänä Henkenä meissä toimiessaan. Asian voisi ilmaista niinkin, että kristityt ovat noidan oppipoikia; ihan tietyn noidan! Jonka työ perustuu Jumalan voimaan ja lapseuteen, suorastaan jumaluuteen, jonka toimiminen täydellä teholla ihmisessä on vaikeaa, tai jopa mahdotonta ihmisen rikkinäisyyden, eli perisynnin vuoksi, minkä takia meissä ei toimi mikään, kuten sen piti toimia alun perin, tai pitäisi toimia meissä nyt. Siksi me olemme pelkkiä heikkoja kuolevaisia. Mutta matkalla ajassa kohti uutta olomuotoa!

Pyydän anteeksi, että vastauksesta tuli vähän pitkä, mutta aihe on varsin mutkikas ja vaikea.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Luin yhden nettivastauksesi. Siinä käsiteltiin Pyhän Hengen pilkkaa Raamatun näkökulmasta ja vastasit mm. "Miksi Pyhän Hengen pilkka johtaa Helvetintuomioon? Martti Luther ja aikaisemmin jo kirkkoisä Augustinus tulivat siihen tulokseen, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa tällaisissa asioissa. Synti on rikkonaisuutta, joka estää meitä tahtomasta ja toimimasta oikein ja oikein perustein."
Vai ei ihminen ole vastuussa omista teoistaan? Kyllä on. Senhän vuoksi rikas mieskin oli helvetissä, koska oli ollut välinpitämätön Jumalan käskyille. Tätähän Jeesus kuulijoilleen opetti.

VASTAUS:

Nimimerkille Hämmästynyt sivustonne lukija

Oletkin lähestynyt näitä kyselemiäsi asioita mielenkiintoisella tavalla. Ehkä vähän sotkenutkin asioita toisiinsa. Käsittelen kysymyksesi kysymys kysymykseltä:
En ole sanonut missään, ettei ihminen olisi vastuussa omista tekemisistään. Luet tähän ajatukseesi melkoisen suuren esiolettaman; että kyvyttömyys tahtoa oikein omin voimin jotenkin vapauttaisi ihmisen vastuusta omista teoistaan? Ei jonkun ihmisen psykopaattinen pakkomiellekään tehdä vahinkoa muille ole syy hyväksyä pahoin tekemistä. Miksi pahuudessa elävä ihminen olisi vastuusta vapaa vain siksi, että synti saa tekemään pahaa pakonomaisesti? Sellainen tyyppihän on jo tässä maailmanajassa niin vaarallinen, että yhteiskunnankin on pakko puuttua asiaan.  Olen vain sanonut, että ihminen ei voi tehdä mitään oikein oman tahtonsa voimalla, eikä ratkaista yhtään mitään omaksi pelastuksekseen. Tämä on Lutherinkin kanta; hän on kirjoittanut aiheesta kirjan "Sidottu ratkaisuvalta", joka löytyy yleensä hyvin kirjastoista, jos se kiinnostaa.

KYSYMYS:

Kirjanoppineet pilkkasivat Jeesuksen Henkeä saastaiseksi, johon saivat vastauksen, että Pyhän Hengen pilkkaamista ei saa koskaan anteeksi. Ihminen voi vapaasta omasta tahdosta sanoa sellaista, mikä vie pelastuksen pois, eikä sen jälkeen ole mahdollisuutta enää katua.

VASTAUS:

Entäs tilanteessa, jossa ihmisen suu sanoo jotakin sellaista, mitä ihminen itse ei tahdo sanoa? Refleksinomaisesti? Ihminen ei aina sano vapaasti sellaista, mitä tahtoo, vaan toisinaan sellaista, mitä ei tahdo sanoa. Jotta ihminen voisi sanoa ja tehdä jotakin niin loukkaavaa, että sieltä ei voi kääntyä takaisin, sen sanomisen pitää olla syntynyt niin suuresta poiskääntymisestä, että sieltä ei ole enää paluuta, koska ihminen ei sitä enää unissaankaan itse tahdo. Tähän suuntaan ihminen voi mennä oman vapaan tahtonsa varassa ja vain tähän suuntaan, pois Jumalasta. Jumalan suuntaan ihminen sen sijaan osaa tahtoa vain Jumalan antamalla voimalla, joka kääntää tahdon tahtomaan oikeita asioita oikealla tavalla; se on Pyhän Hengen työtä. Pyhä Henki on itse Jumala ja ihmisen oikein tahtomisen voi vaikuttaa Jumala yksin.

KYSYMYS:

Ymmärrän, että luterilainen pappi voi uskoa Lutheria ja kirkkoisä Augustinusta auktoriteettiperusteella, mutta kaikkea ei pidä uskoa. Raamattu on ylempi auktoriteetti, mitä pitää uskoa yli Lutherin ja Augustinuksen ja luterilaisen papin. Jokainen ihminen on vastuussa omista teoistaan ja myös tuomitaan tekojensa mukaan, myös papit.

VASTAUS:

Tämä esittämäsi ajatus on sinänsä ihan oikea. Luther ja Augustinus lähinnä selittävät Raamatun sanaa. Raamattua voi tulkita monella tavalla ja siksi sen tulkintaperinnettä on hyvä tuntea. Muuten on riski, että siitä lukee ulos omia mieltymyksiään, eikä tavoita Jumalan sanaa, koska on jo oman sanansa vanki. Kaikki ihmiset joutuvat kantamaan vastuunsa kerran viimeisellä tuomiolla ja jos pappeja kohdellaan siellä jotenkin eri tavalla, se tarkoittaa sitä, että papeilta vaaditaan jopa tarkempaa vaarin pitämistä itsestään ja suorempaa luottamusta Jeesuksessa meille hankittuun syntien anteeksiantamukseen, kuin muilta. Se, jonka pitää osata, ei voi selitellä asioita vetoamalla osaamattomuuteen! Luther ja Augustinus eivät kiistä ihmisen vastuuta teoistaan Jumalan kasvojen edessä, enkä kiistä minäkään, mutta emme myöskään kiistä Jeesuksen hankkimaa syntien anteeksiantamusta, joka vaikuttaa kun se otetaan vastaan uskolla Kristukseen.

KYSYMYS:

Kirjoitit myös: "Raamattu on Jumalan Sana. Mutta se ei ole kaikki Jumalasta, vaan oppikirja, joka auttaa alkuun elämässä Jumalan kanssa."
Tässä kohtaa tein sen ratkaisun, että hylkäsin sinun mielipiteesi ja valitsin Paavalin opetuksen, että kaikki Raamatun sanat ovat syntyneet Pyhästä Hengestä ja siten ovat Jumalasta. Valitsin Jumalan Sanan sinun mielipiteesi yli.

VASTAUS:

Sanomani tarkoittaa sitä, että Jumala on enemmän, kun se mitä Raamatussa kirjoitetaan. Johanneksen evankeliumin alussa kerrotaan, että kaikki, mitä on, on luotu Jumalan Sanan kautta. Koko luomakunta, maailmankaikkeus kaikkineen on perimmältä olemukseltaan Jumalan Sanaa. Ei siis vain Raamattu. Raamattu on meille ihmisille osoitettu oppikirjaksi, jotta me voimme alkaa ymmärtää Jumalaa sitä kautta ja voimme ottaa vastaan myös sen Jumalan puhuttelun, jota Jumala osoittaa meille maailmantapahtumien ja elämänkohtaloiden kautta. Koko elämä voi olla Jumalan puhetta ihmiselle, jota voi tulkita Raamatun avulla ja Raamatun avaamalla sydämellä. Ihan sama otitko minun, vai Paavalin kannan omaksesi; ne eivät nimittäin ole mitenkään ristiriidassa keskenään. Martti Luther tosin aikanaan jaotteli Raamatun kirjoja sen mukaan, miten paljon ne opettavat evankeliumia ja miten paljon ne opettavat väärää tekojen vanhurskautta, johon juutalaiset uskovat ja jota vastaan Jeesus ja Paavali kuitenkin opettavat Uudessa Testamentissa. Mutta Lutherin toimia taisi ajaa eteenpäin pyrkimys saada kansa ymmärtämään ensin Raamattua oikein ja vasta sitten ottaa esille Raamatun vaikeampia kirjoituksia. Koko uudistushan lähti liikkeelle anekaupan vastustamisesta; siitä uskonpuhdistajien kannasta, että syntejä ei voi ostaa anteeksi rahalla, vaan ihmisen pitää muuttua.

KYSYMYS:

Varoittelit vastauksessasi vääristä profeetoista. Minun mieleeni tuli samalla väärät opettajat ja eksyttävät papit. Olisiko niin, että kirkkoherra Dubben pitäisi tehdä parannus ja palata noudattamaan Jumalan sanaa ohi kirkon perinteiden ja omien mielipiteiden? Oletko kuitenkin niin kahleissa kirkosta saamaan palkkaan ja piispan valvontaan, ettet voi kääntyä noudattamaan Jumalan tahtoa? Lähes kaikki papin uran valinneet ihmiset eivät selviä tästä koetuksesta.

VASTAUS:

Minä noudatan Jumalan Sanaa, eikä sitä tarvitse noudattaa ohi kirkon perinteiden, jotta se olisi Raamatullista. Ymmärrän myös, että en ole täydellinen ihminen, vaan Jumalan armon varassa. Minun mielipiteeni perustuvat Raamattuun ja ovat sen pohdiskelujen tulosta liittyen arkielämän asettamiin haasteisiin. Ihan mukavaa, että asetat minun motiivini ja käsitykseni kyseenalaiseksi: meidän kaikkien on ajoittain hyvä uhrata aikaa sille, että pohdimme uudestaan elämän kannattelevia asioita ja sitä mitä olemme tekemässä. Se voisi olla jopa ainoa tie oikean parannuksen tekemiseen. Uskoisin myös, että suurin osa kirkkomme papeista pyrkii etsimään ja noudattamaan Jumalan tahtoa siksi, että Jumala Pyhä Henki heitä siihen ohjaa, eikä suinkaan virkavelvollisuuksien takia. Koska kuitenkin olemme vain ihmisiä ja siinä mielessä epätäydellisiä syntiinlankeemuksen rikkomina, myös meillä on joskus vajaita näkemyksiä, jotka näkyvät käydyn keskustelun moninaisuutena, kun oikea totuus pyrkii kuoriutumaan esiin. Jumala on Totuuden Henki, joka pyrkii ilmeiseksi kaikessa ja kaikkialla meistä riippumatta.

Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Viimeinen tuomio vaivaa minua ja siksi kysyn asiasta.

Olen lukenut Ilmestyskirjaa ja tiedän hyvin, että kyseessä on Raamatun vaikeatulkintaisin kirja, mutta siinä kuitenkin tuodaan yksiselitteisesti esiin viimeinen tuomio, eli ns. Tuomiopäivä. Olen keskustellut esimerkiksi katolilaisten ja vapaiden suuntausten kristittyjen kanssa ja vaikuttaa siltä, että yleinen mielipide on se, että viimeinen tuomio on jokin fyysiseen maailmaan suuresti vaikuttava tapahtumasarja, jossa maailma konkreettisesti loppuu ja uusi maailma alkaa. Tästä on olemassa esimerkki Ilmestyskirja 1:7, että kaikki näkevät Jeesuksen saapuvan (niin myös esim. ateistitkin).

Olen aina itse halunnut ajatella, että Johannes kertoi näyssään Rooman valtakunnan tuhosta ja kristinuskon leviämisestä. Oman näkemyksen mukaan meidät on jo kaikki tuomittu ja vain usko Jeesukseen voi meidät pelastaa. Uskontunnuksessa "ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita" on partitiivissa ja viittaa jatkuvaan prosessiin, jossa eläviä ja kuolleita tuomitaan, eikä mihinkään yhteen suureen tapahtumaan, jossa kaikki tuomitaan kerralla.

Mitä olet mieltä tästä kaikesta, mitä sinulle olen tässä kertonut? Voinko olla teologi, luterilainen ja olla uskomatta sitä, että tulee maailmanloppu, jonka yhteydessä kaikki tulevat näkemään Jeesuksen?

VASTAUS:

Nimimerkille Tuleva uskonnonopettaja

Kirkon mielipide on se wanha näkemys, jonka mukaan aikojen lopulla tapahtuu suuresti fyysiseen maailmaan vaikuttava tapahtumasarja ja Kristus palaa hakemaan omiaan. Jeesus varmasti tulee meitä vastaan jossakin, mutta myös  me itse muutumme ajan viedessä muutosta kaikessa eteenpäin joksikin sellaiseksi, mitä Jeesuksen kerrotaan Raamatussa olevan ylösnousemuksen jälkeen ihan lopuksi. Kaikki maailmassa on muutoksen vallassa etenemässä olomuodosta seuraavaan aina teoreettista huippua kohti.

Sinun näkökulmasi viimeiseen tuomioon ja etenkin iankaikkiseen elämään on tajuttava kaiketikin enemmänkin metaforisena tulkintana, verrattuna perinteiseen käsitykseen. Kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä ovat ilmeisesti jotenkin vertauskuvallisia. Maailma muuttui, kun asia, kristinusko, jäi elämään ja nyt Jeesus tuomitsee itse kunkin aina tämän fyysisen kuoleman jälkeen lopullisesti, tai vapahtaa? Ja siinä on mahdollinen iankaikkinen elämä?  Se herättäisi varmasti suuria tunteenpurkauksia osassa ihmisiä, mikäli julistaisit asiaa pappina saarnastuolista! Uskonnon opettajalle tällainen vapaampi näkökulma luultavasti sopii paremmin. Uskonnon opetus on nykyään enemmänkin uskontotietoa, jossa tutustutaan eri uskontoihin kulttuurisesti ja niiden itsensäkin hyväksymällä tavalla. Näin joudut eriävine käsityksinesi kuitenkin selittämään oppilaille tuomiopäivää, kuten kirkossa opetetaan, vaikka voitkin varmasti kertoa myös omasta tavastasi tulkita asiaa. Tämä normittuu opetussuunnitelmista kristinopin sijaan. Käsitystä siitä, miten kirkko opettaa ei voi kuitenkaan opetuksen yhteydessä muuttaa toisenlaiseksi kuin se on.

Minusta sinä voit olla näkemyksinesi teologi aivan hyvin. Teologiahan ei ole uskontoa, vaan se on tiedettä, joka alun perin pyrki tutkimaan ja selittämään Jumalaa tässä todellisuudessa ilmoituksen selkeyttämiseksi ja tarkentamiseksi. Teologia on nykyään ennemminkin nippu teologisia tieteitä, jotka tutkivat kaikkea uskontoon liittyvää Raamatusta, opin historiaan ja kirkkohistoriaan ja käytännöllisen hallinnollisen ja muun toiminnan tarpeisiin, tuottaakseen tieteellistä, perusteltua näkemystä pohdiskelujen perusteiksi uskonnollisille yhteisöille ja koululle tätä varten koulutettujen asiantuntijoiden kautta. Myös valmistaen hallintotehtäviin, tai vaikkapa toimittajaksi. Kyse on ennemminkin filosofis-tieteellisestä, ajattelua kehittävästä koulutuksesta, kuin jonkin normatiivisen säännöstön ulkoa opettelemisesta, vaikka tätä säännöstöä opiskellaan ja pyritään ymmärtämään sitä.

Jos näkemystäsi maailmanlopusta arvioi opillisesti, niin luultavasti yksikään kristillinen kirkko ei tunnustaisi noin opettavaa kirkkokuntaa tms. kristityksi. Toki kristittyjen joukossa yksilötasolla on monenlaisia käsityksiä, jotka eriävät kirkon yleisistä opillisista linjoista; siinä mielessä mahdut ihan hyvin nykyluterilaisten joukkoon. Tervetuloa moniääniseen ja monien eriävien, joskus kummallistenkin käsitysten yhteisöön, joka etsii edelleen tietä kuolevaisuudesta iankaikkiseen elämään Jeesuksen opetuslapseudessa ja Jumalan lapseudessa, kunnes se tila aikanaan saavutetaan jossakin maailmanhistorian vaiheessa.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Edesmenneen sisareni poika kuoli vajaat nelikymppisenä. Minua lohduttaa ajatus, että hän on nyt äitinsä luona. Voiko näin ajatella? Eikö Raamattu sano, että viimeisenä päivänä kutsutaan niitä, jotka uskoo. Hän herättää eläviä ja kuolleita, ja jotka uskoo, pääsevät taivaaseen. Milloin viimeinen päivä on? Maailman loppu? Usein kuoleva ei ole osoittanut uskomustaan. Miten heille käy? Onko tämä Kristinusko samalla janalla kuin esim. Islam? Onko samaa jumalallista?

VASTAUS:

Hyvä kysymys! Martti Luther selittää tämän niin, että ihmisen kuollessa sielu menee jonnekin taivaan esikartanoihin, missä oleminen muistuttaa meidän nykyistä nukkumistamme ja unen näkemistämme ja missä valmistaudutaan siihen lopulliseen muutokseen, kun aika on täysi. Eli kasvu ja kehitys jatkuvat kaikessa eteenpäin siitä, mihin se on täällä päättynyt ja ilmeisen samansuuntaisesti. Ei tämä minusta estä mitenkään sitä, että ihmiset voisivat kohdata toisiaan jo ennen Kristuksen toista tulemista taivaissa; varmaankin toisiaan kaipaavat löytävät toisensa siellä - rakkaus on vahva voima, joksi Raamatussa sanotaan Jumalaakin. Raamatussa Jeesus sanoo, että maailmanlopun tulemisen aikaa ei tiedä edes Poika, vaan Isä ainoastaan tietää ajankohdan. Maailmanlopun tulemista ennustavat suuret muutokset maailmassa; tulee sotia ja luonnonmullistuksia ja ahdistuksen aika, ennen kuin kaikki päättyy, mutta vaikea sanoa milloin. Ajan merkkejä tarkkaileva voi saada asiasta vihiä sitten, kun se on nähtävissä. Se onko kuoleva osoittanut uskoaan, vai ei, ei ole sama asia, kuin se, mihin hän sydämessään on tiukan paikan tullen  turvannut; voi olla, että ihminen ei itsekään tiedosta totuutta asiassa, mutta se tulee pintaan, kun ihminen jatkaa kasvuaan ja edistymistään omassa suunnassaan siellä toisella puolella ja kaikki nupullaan ja idullaan jo täällä ollut, puhkeaa ihmisessä täyteen kukkaansa. Edes ihmisen teot eläessään eivät välttämättä kerro meille totuutta, koska me emme aina tunne tekojen motiiveja, eli tosiasiallisia pyrkimyksiä.

Islamin ja kristinuskon suhde on vähän ongelmallinen. Tutkijat löytävät kyllä paljon samaa käsityksissä Jumalasta ja liittymäkohtia myös juutalaisuuden käsityksiin, mutta erojakin on. Onko tässä kyse vain kulttuurien välisestä hahmotuksellisesta erosta, vai jostakin muusta on oma kysymyksensä. Muslimit ajattelevat ihmisen syntyvän tähän maailmaan Paratiisin puhtaana ja Islamin harjoittamisen ylläpitävän ko. olotilaa ja johtavan sitä kautta pelastumiseen. Kristityt taas ajattelevat, että ihmiskunta on rikkoutunut syntiinlankeemuksessa ja vammautunut periytyvästi, josta syystä me olemme kuolevaisia, eikä kuten Jeesus. Ihminen syntyy rikkoutuneena ja hänellä on luontainen taipumus kasvaa vain lisää vinoon ilman Jumalan huolenpitoa. Kristinuskon harjoittaminen on pyrkimystä kadotettuun alkutilaan, tai olomuotoon, joka murtaa kuoleman vallan kun ihminen muuttuu ja tähtää sen jälkeen kuoleman sijaan taivaaseen astumiseen, joka tätä muutosta seuraa kuoleman sijaan. Tätä voi ihan hyvin tarkastella vaikka ihmisen kehityshistorian tulevaisuuden jatkumona vanhasta olomuodosta kohti uutta. Islam ei välttämättä ymmärrä tätä, mutta en uskalla esittää tästä asiasta kovin tiukkaa väitettä, koska muslimien joukossa asiaa saatetaan tulkita toisinkin, kun sielläkin on useampia tulkintaperinteitä, kuten kristillisessä kirkossakin on eri kirkkokuntia. Jeesus on meidän opettajamme ja lopullinen sovitusuhrimme, jonka jälkeen saamme lipsahdukset ja tapahtuneet vahingot anteeksi Jumalalta, kun seuraamme elämässämme Jeesusta ja uskomme häneen.

Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Tähän kysymykseen on ehkä mahdotonta vastata, mutta olisi mahtava asia jos pystyisitte antaa jonkunlaisen vastauksen tähän.
Onko se totta, että Jumalalla ei ole alkua tai edes loppua? Eli Jumala ei ole ikinä syntynyt eikä ikinä pysty kuolemaan? Miten se on mahdollista? En mitenkään pysty kuvitella jotain jolla ei ole alkua, mutta hän on kuiteskin olemassa.

VASTAUS:

Osasitkin kysyä hyvän kysymyksen! Totta se on! Jumalalla ei ole alkua, eikä loppua. Jumala on kaiken muun olemassa olevan alkusyy, sillä kaikella, mitä aineellisessa todellisuudessa on, pitää olla alkusyy. Mitään ei tapahdu itsestään: kivet eivät lennä itsestään, vaan jonkun pitää heittää ne, tai saattaa ne jotenkin muuten liikkeeseen. Kun olevaisuus kuitenkin on olemassa, pitää sillä olla jokin aikaansaava syy, jolle toisaalta ei voi olla olemassa mitään syytä, koska sen on oltava se kaiken aikaansaava ensimmäinen vaikuttava tekijä, jolla voi selittää kaiken muun. Huomaa, että kaikki mitä on, on kuitenkin ihan todella olemassa, joten se syy todella tarvitaan! Jokin on tuottanut kaiken! Jumalaa on hahmotettu liikkeenä, joka tuottaa itsensä ja sitä kautta koko olevaisuuden. Tässä syntyy eräänlainen looginen ja järjestynyt prosessi, jota Jumala suuresti on, jonka perusjärjestys/rakenne, informaatio, Jumala on. Jumala ei ole siis mikään tonttu-ukko taivaan takana, tai muuta ihmisen muotoista, vaan toimintaa ja järjestystä, joka tuottaa ja ylläpitää kaikkea mitä on, jopa vieden sitä eteenpäin olomuodosta seuraavaan kohti täydellisyyttä. Jotakin ajattelua muistuttavaa ehkä. Kun Jumala on Sana, logos, jonka voi kääntää kivuttomasti myös informaatioksi, on hänen olomuotonsa ikuisuus ehkä ymmärrettävissä - vähän kuten informaatiota, jota voi tallentaa loputtomiin tiedostosta toiseen. Tässä vain koko olevaisuus on se todellisuus, jossa Jumala on olemuksineen läsnä "tallennettuna" ja joka kehittyy omalla tavallaan kaiken aikaa, pysyen silti logiikaltaan aina samana ja siinä mielessä aina samana. Logiikka tarkoittaa logos-/sana-/tieto-oppia/laskelma-oppia: ehkä ymmärrät siitä ilmaisun merkityksen ja miten se liittyy järjestykseen. Asian voisi ilmaista matemaatikon tavoin toteamalla, että kaikki on viimekädessä matematiikkaa, siis perimmiltään tietynlaista järjestystä, tai järjestyksen kieltä, jolla voi koodata tietokoneiden tarpeisiin.  Todellisuus on rakentunut erilaisista järjestyksistä, jotka liittyvät informaatioon ja energiaan, jotka ovat välttämättömiä koko aineellisen todellisuuden syntymiselle. Ehkä voisi ajatella ainakin puolileikillisesti, että Jumala on järjestystä/informaatiota, joka uusiutuu toimiessaan ja luodessaan ja toteuttaessaan itseään uusin tavoin luodessaan olevaisuutta ja vuodattaessaan itseään luotuihinsa työnsä kautta. Informaatio aineellisessa ei ole tuhoutuvaa, eli erilaiset järjestykset eivät ole tuhoutuvaa, vaan ennemminkin muuntuilevaa ja uusia muotoja etsivää todellisuutta ja itseään levittävää ja tallentavaa ja myös monisyistyvää/tarkentuvaa todellisuutta. Informaatio on aineellisia rakenteita, joita ei kuitenkaan voi nähdä, eikä haistaa eikä maistaa suoraan. Silti se sisältyy kaikkeen  ja on kaikessa.

Toivottavasti saat jotakin irti vastauksestani. Kysymys vaativasta aiheesta tuottaa helposti normaalia vaativampia vastauksia. Minulle oli joka tapauksessa nautinnollista työstää sinun esittämääsi kysymystä ja yrittää pukea ajatuksia lyhyeen ja ymmärrettävään muotoon.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Onko syntiä katsoa elokuvia, lukea sarjakuvia/kirjoja tai kerätä figuureja fiktiivisistä jumala hahmoista?
Esimerkiksi Marvel sarjakuvien ja elokuvien Thor on hyvä esimerkki tällaisista.
Raamatussahan sanotaan, ettei ihmisellä saa olla muita jumalia mutta nämä sarjakuvien ja elokuvien hahmot ovat kuitenkin täysin fiktiivisiä ja keksittyjä eivätkä ole muuta kuin vapaa ajan viihdettä.

VASTAUS:

Nimimerkille 123

Harrastuksessasi ei ole mitään syntistä. Synti liittyisi siihen, että ihminen alkaa palvoa Jumalanaan jotakin muuta kuin Jumalaa. Kymmenessä käskyssä sanotaan, että: "Älä pidä muita Jumalia." Tähän liittyy se, että ihminen pitää Jumalanaan sitä, mihin hän turvaa viimekädessä kaikkein suurimmassa ja todellisimmassa hätätilassa. Sen varaan itsekukin rakentaa oman elämänsä ja sen mukaisesti koko ajatuselämä ja persoona kehittyy. Tämä on ihan ei asia, kuin sinun harrastuksesi. Myöskään se, että tuntee muita uskontoja ei ole syntiä, vaan sivistystä. Tietäminen jostakin ei ole sydämen luottamusta johonkin. Ne ovat ihan eri asioita, joten sinulla on ihan mukavasti liikkumavaraa tässä asiassa.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Olen miettinyt mitä Jeesus tarkoitti joh 6:44 ja sitä edeltävissä kohdissa missä hän sanoi voimakkaasti, että hänen luokseen voi tulla vain se, jota Isä vetää (Joh 6:44) ja hänen luonaan voi olla vain sellainen, jonka Isä on uskonut hänen haltuunsa (6:39). Hän myös sanoo, että kaikki ne, jotka Isä antaa hänelle, tulevat hänen luokseen (6:37)
Eikö ihminen kykene itse päättämään tästä?
Tarkoitan tällä siis sitä, että eikö syntinen ihminen jossain vaiheessa kykene omin voimin tajuamaan, että hän tärvitsee Jeesuksen pelastajakseen?

VASTAUS:

Nimimerkille 1

Ihan ilman Jumalan vaikutusta syntinen ihminen ei kaipaa itselleen pelastusta, vaan kaihtaa sitä sellaisena kuin se on, koska Jumala alkaa siinä kasvattaa ihmistä itsensä kaltaisuuteen, eikä itsekäs syntinen ihminen voi enää jatkaa elämäänsä ihan sellaisenaan, koska Henki ohjaa ja pakottaa epäitsekkääseen elämään. Samanlaiseksi kuin Jeesus. Siinä muutoksen alkaessa ihminen joutuu tuntemaan itsensä pieneksi ja heikoksi ja riittämättömäksi samalla kun muutoksen voimat vaikuttavat hänessä, koska syntinen ihminen ei tahdo tätä muutosta, vaan etsii omaa hyväänsä. Siitä ihminen ei selviä ilman Jumalan tukea. Ihminen voi omin avuin vain pyrkiä toimimaan itsekkäin perustein pelastaakseen itsensä, jolloin pelastuksen vaikuttama muutos ihmisen luontaisissa pyrkimyksissä ei pääse toteutumaan: pois itsekkyydestä Kristuksen opettamaksi rakkaudeksi Jumalaa ja toisia kohtaan. Näin isoa muutosta ihminen ei kykene toteuttamaan itse itsessään edes ensi hätään, vaikka kuolevaisena osaakin toivoa itselleen kuoleman välttämistä, ihan niin kuin nälkäinen osaa toivoa itselleen ruokaa, tai köyhä rikkauksia. Tämä kaipuu yksin ei muuta ketään miksikään, vaan siihen tarvitaan se oikea muutos ihmisessä ja ihmisen mielessä, johon Jumala yksin voi meidät johdattaa. Kristuksen luo ja Kristuksen kaltaisuuteen. Eikä ihminen edes Jumalan työn varassa kykene täydellisesti pysymään Kristuksen kaltaisuudessa vaan silloinkin lankeilee ja tarvitsee syntien anteeksiantamusta. Niin vahva on synnin valta vielä pelastetuissakin tässä ajassa.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Törmäsin tällaiseen blogikirjoitukseen, jossa väitetään ihmisen voivan menettää pelastuksensa yhden yksittäisen teon takia. Tällä viitattiin raamatussa mainittuun anteeksiantamattomaan syntiin. Olisitko kiltti ja lukisit tämän blogin kokonaan? Tiedän, että se on pitkä teksti mutta olen aivan paniikissa.
Kerron hieman vielä omasta tilanteestani. Tulin uskoon 3,5 vuotta sitten ja kaikki oli hyvin. Sitten erehdyin lukemaan Matt. 12 31-32 kohdan, jossa Jeesus puhuu synnistä mitä ei koskaan saa anteeksi.
Luettuani nämä jakeet alkoi mielessäni kaikua rienaavia ja pilkkaavia ajatuksia asiaan liittyen. En kyennyt estämään niitä, vaikka kuinka yritin. Ahdistuin näistä hirveistä ajatuksista ja etsin apua netistä ja törmäsin tuohon blogikirjoitukseen. Muistan vain kuinka tärisin ja itkin sängylläni kun kaikki tuntui toivottomalta ja turhalta.
Sairastuin ahdistuneisuushäiriöön ja jouduin syömään mielialalääkkeitä vuoden verran mutta lopetin ne koska ei niistä hirveästi ollut apua, mentaalisen terveyden lisäksi alkoi myös fyysinen terveys kärsiä. Erityisesti ympärillä olevien ihmisten kiroilu voi laukaista näitä kamalia ajatuksia.
En ikinä tahtoisi loukata Jumalaa missään muodossa mutta en kykene estämään näitä ajatuksia. Olen rukouksessani pyytänyt anteeksi Jeesukselta jatkuvasti mutta syyllisyydentunto painaa jatkuvasti, koska en kykene estämään näitä ja pelko siitä, että pelastukseni olisi otettu pois vain lisää ahdistusta.

VASTAUS:

Nimimerkille Ahdistunut

Antamasi linkki on tässä https://johannesleijona.blogspot.com/2017/08/kuka-on-johannes-leijona-ja-keta-hanen.html Tähän voin vastata vain kuten ennenkin. Kun sinussa kaikuu ajatuksia ja sanoja, joita et halua ajatella, tai sanoa, ne eivät ole sinun ajatuksiasi, vaan synti, joka vaikuttaa ihmisessä toimii siinä. Tämän synnin tahtoo Jumala antaa meille anteeksi uskon tähden Kristukseen. Tätä asiaa tämä Johannes-ryhmä ei huomaa tuoda esille, vaikka se on yksi olennainen opetus Raamatussa - mainittu vaikkapa pienoisevankeliumissa, jonka mukaan Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kun muistaa, että Jumala on kaikkea kasvattava ja paremmaksi tekevä rakkaus, aukeaa sekä Jumalan armeliaisuuden, että lain merkitys: ne kasvattavat meitä eteenpäin. Älä ota kovin vakavasti tämän Leijonan syytöksiä perinteisiin kristillisyyden edustajiin, sillä he itse ovat yksi rikka rokassa, jota parjaavat. Minusta he näin todistavat jopa itse itseään vastaan. Kun et voi luottaa omaan hyvyyteesi, olet aivan erityisasemassa luottamaan Jeesuksen hyvyyteen ja Jumalan hyviin pyrkimyksiin. Olen aivan vakuuttunut siitä, että et ole loukannut Pyhää Henkeä millään tavoin, ajatuksillasi, eikä paha saa sinussa voittoa, vaan olet Jumalan hyvässä hoidossa. Minusta sinun olisi hyvä unohtaa tämä profeetta Johannes ja lukea evankelista Johanneksen evankeliumia ja kirjeitä. sieltä selviää, mitä Jumala tahtoo meissä tehdä ja ihan Raamatun omin sanoin.


Rauhaisaa pohdiskelua sinulle

Juha Dubbe


KYSYMYS:

Olen ollut n. 20 luterilaisissa hautajaisissa elämäni aikana. Sukulaisia, ystäviä tai muuten tuttuja. Mieltäni askarruttaa, että miksi papit eivät puhu taivaasta siellä siunaustilaisuudessa? Vain Isä meidän -rukouksessa. Onko Teillä jokin ohje tähän? Vähän nuorempia ehkä kiinnostaisi tämä taivasosuus, vaikka muuten onkin surullinen tilaisuus. Kiitos vastauksesta.

VASTAUS:

Nimimerkille Pohtija

Kiitos kysymyksestä Pohtija. Vaikea sanoa, miksi papit eivät ole puhuneet siunauspuheissa tarpeeksi taivaasta. Minä itse käsittelen kyllä asiaa puheissani, kun pidän itse laadittua puhetta, mutta kaavaan liittyvistä valmiista siunauspuheista toisessa ei ole paljoa asiaa huomioitu. Käytän itsekin jonkin verran tätä valmispuheista lyhempää vaihtoehtoa, silloin kun omaiset sitä pyytävät. Olisiko tässä jokin selitys havaitsemallesi ilmiölle? Minustakin olisi tärkeää käsitellä siunaustoimituksessa sitä, miten suhteellinen asia kuolema on, koska se ei kuitenkaan ole lopullinen loppu, vaan ennemminkin siirtymä uuteen elämänmuotoon ja -vaiheeseen, joka johtaa eteenpäin matkalla kohti lopullista ja iankaikkista olomuotoa. Tämä osaltaan tukee myös kuolleen omaisia, kun heidän on kuitenkin jatkettava elämäänsä hautajaisten jälkeen ilman sitä pois nukkunuttaan, kunnes kerran taas tavataan.


Kysymykseen vastasi

Juha Dubbe


KYSYMYS:

Onko paavalilais-luterilaisuuden Jumala joku näistä raamatun ja katekismuksen Jumalista?
-
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kritiikki/raamattu/raam1.html
Montako Jumalaa ja ketä Heistä kristityt palvelee?
1. Kor. 8:4 -- Jumalia on vain yksi.
vertaa:
2. Kor. 4:4 -- Myös Saatana on 'tämän maailman jumala' (näin ollen jumalia vähintään kaksi).
Onko Jumala yksi, vai monta?
Katekimuksessa on myös "minä olen herra sinun jumalasi, sinulla ei saa olle muita jumalia" jumalana oppeineen.
5. Moos. 6:4 "Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi."
mutta;
1. Moos. 1:26 "Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme;"
1. Moos. 3:22 "Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan."
Ajoittain Jumala puhuu itsestään monikossa. Alkuperäisellä kielellä Jumalaa kuvattu sanalla 'Elohim', joka on monikkomuoto sanasta 'El,' joka tarkoittaa Jumalaa. Varhaiset israelilaiset olivat polyteisteja, toisin sanoen uskoivat lukuisten jumalten olemassaoloon."

VASTAUS:

Nimimerkille Etsivä-vanhus

Kiitos mukavista kysymyksistä. Kristityt palvovat yhtä Jumalaa, joka on luonut kaiken mitä on. Tämä Jumala on Raamatussa uudessa testamentissa määritelty kreikankielisillä ilmaisuilla rakkaus (agape 1. Johanneksen kirjeessä 4.luku) ja Sana(logos Johanneksen evankeliumin alussa). Heprean Elohim on monikkomuoto sanasta El, joka tarkoittaa jumalaa, tai vaikkapa suomalais-etnisemmin ilmaistuna jonkin paikan, tai toiminta-alan haltiaa, jollaisia nykyisen Suomenkin alueella ilmeisimmin ennen vanhaan palvottiin. Tässä Israelin uskontunnustus: Kuule Israel Herra meidän jumalamme on yksi, on itseasiassa hyvin tiedostavan innovatiivinen havaitessaan, että Israelin kaikki aiemmin eri jumaluuksina palvotut toimijat ovatkin saman Jumalan ominaisuuksia - ei ole kuin yksi Jumala, joka on kaikessa läsnä! Saatana taas on Jumalan luoma olento, joka oli alun perin enkeli, mutta lankesi syntiin, ei siis suoranaisesti jumala http://www.luterilainen.net/saatana/ 

Yksi Jumala on myös kolmiyhteinen. Hän toimii sekä Isänä, että Poikana, että Pyhänä Henkenä yhtä aikaa näiden erilaisten naamioiden takaa kaikkialla ja hän toimii jopa kohteissaan sisäisesti läsnä olevana. Tässä ei ole kysymys myöskään monijumalaisuudesta, vaan eri toimintakentistä yhden toimijan toimesta. Jumala on sekä rakkaus - agape, joka tekee kohteestaan enemmän, kuin se muuten olisi ja suorastaan luo kohteensa. Jumala on myös logos=sana, tieto, laskelma, josta voidaan muuten kreikan kielessä -iikka-päätteellä muovata sanaoppi, tieto-oppi, tai laskelmaoppi, eli logiikka, jota tarvitaan tieteenharjoittamisessa todellisuuden ymmärtämiseksi kokemuksen lisäksi - muutenhan ei voitaisi tehdä laajempaa kokeellista tutkimusta ja muodostaa laajempia teorioita, joita sitten voi taas koetella kokeilla.
 
Martti Luther sanoo Isossa Katekismuksessa ihmisten palvovan jumalanaan sitä, minkä varaan he elämänsä viimekädessä turvaavat: tämä voi olla raha, valta koulutus, tai ystävät tms. Tässä ajatus on se, että ihminen voi uhrata kaiken muun sen hyväksi, mikä hänelle on kaikkein luotetuinta ja arvokkainta ja mikä on siis ihmiselle tämän varsinaisimmin palvoma jumala: tällaisia luottamuksen kohteita vanhat pakanalliset jumaluudet edustivat. Tässä mielessä jumala käsitteenä on laajempi, kuin sinä tunnut sillä tarkoittavan. Vähän tältä kannalta katsoisin myös tuota ajatusta, että Saatana on tämän maailman jumala.
Israelilaiset kyllä ajattelivat, että on muitakin Jumalia, kuin Herra. Tämä näkyy selvästi mm. psalmista 82, jossa Jumala tuomitsee muut jumalat. Jeesus tulkitsee tätä(Joh.11:34-) siten, että jumalia ovat oikeastaan oikean ilmoituksen saaneet ja itse jatkaisin tätä ajatusta, että siihen liitymme jopa myös me nykykristityt. Ohjaahan tämä ilmoitus ja sen luoma asenne meidän kasvuamme ja kehitystämme eteenpäin kohti täydellisyyttä ja kuoleman vallan murtumista. Tiedemiehet sanovat meidän polveutuvan varhaisemmista olomuodoista, jotka ovat eläneet ennen meitä ja johtaneet nykytilanteeseen. Samoin me olemme lajina vielä matkalla kohti teoreettista huippuamme. Näin nähtynä jumalia on kasvamassa täyteen mittaan vielä paljon enemmän kuin kaksi! Tähän liittyy myös se, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, joka on rikkoutunut syntiinlankeemuksessa ja jota Jumala korjaa historian edetessä kohti loppuaan. Kristillinen usko on meille varattu väline tähän, vaikka se saattaakin joskus vääristyä, kun sen sisältöä ei ymmärretä ihan oikein ja tuottaa myös huonoa hedelmää: vika on silloin väärin uskovissa eikä uskossa itsessään. Silti yleisesti ottaen kehitys tuntuu pyrkivän eteenpäin kohti korkeampia olemisen ulottuvuuksia - kohti uusia taivaita, maata ja ihmisyyttä, vaikka ihmisen touhut kaikkea tuntuvat häiritsevänkin. Tämä on varmaankin osaltaan tulosta siitä, että ihminen ymmärtää pelkän hyvän ja oikean lisäksi myös pahan ja väärän toiminnan mahdollisuuden, johon heikkona ja tietämättömänä liian usein langetaan.
 
Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe

KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Arvoton

Tätä sinun tilannettasi on vähän vaikea ymmärtää näin ulkopuolelta nähtynä, mutta koitan rakentaa siihen jotakin näkökulmaa. Toivottavasti ymmärrän tilanteesta jotakin oikein.

Vanhemmillasi saattaa olla sellainen tilanne, että he ajattelevat naimisissa olevien lastensa jo olevan aikuisia ja pärjäävän omillaan, joten he eivät ole huolissaan teistä. Olette heille jo aikuisia, jotka selviävät ihan mistä tahansa.  Sen sijaan heitä saattaa pelottaa sen kotiin jääneen lapsen tulevaisuus, jos heistä vaikka tuntuu siltä, että tämä lapsi ei tule välttämättä selviämään ihan omillaan elämästä? Tällainen huoli saattaisi ajaa heitä toimimaan, kuten he toimivat, ettei se yksi vähän hukassa oleva vain kuole nälkään, tai palellu elävältä kodittomana. Tässä tapauksessa se, minkä koet rakkaudettomuudeksi saattaakin olla oman veroiselle aikuiselle ihmiselle osoitettua arvostusta ja kunnioitusta! Ja se kotiin jääneelle osoitettu huolenpito on vielä lapseksi koetulle ja nähdylle osoitettua huolenpitoa? Selittyisikö sinua vaivaava tilanne tästä käsin?
 
On todella harmillista, jos vanhemmat juonittelevat perintöasioissa lastensa selän takana. Tämä tuottaa varmasti enemmän katkeria tunteita, kuin perusteltu syy toimia ja toimiminen avoimesti. Ehkä he pitävät teitä muita liian voimakkaina toimijoina verrattuna tähän huolen kohteena olevaan ja pelkäävät, että te jyräätte aikanaan tämän ja sitten tälle käy elämässä vielä köpelösti, kun jää ihan tyhjän päälle?
 
Ehkäpä olet vanhemmillesi jo niin paljon auktoriteetti, että he eivät oikein enää osaa olla kanssasi, kuten vanhempi ehkä pyrkisi olemaan lapsensa kanssa? Tämä voisi selittää heidän käytöstään sinua kohtaan, mikäli kyse ei ole jostakin riidasta, joka on jäänyt päälle kytemään. Osaisitko jutella heidän kanssaan asiasta jotenkin varovaisesti? Asia olisi varmaan hyvä avata, että selviäisi, mikä ongelma siellä on taustalla. Voihan kyse olla myös huonosta omastatunnosta, jos siellä on tehty omia salaisia järjestelyjä toisten selkien takana.
 
Minusta Luukkaan evankeliumin viidennentoista luvun neljännessä jakeessa sivutaan tämän tapaista tilannetta: "4 "Jos jollakin teistä on sata lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne yhdeksänkymmentäyhdeksän, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. 5 Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, 6 ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: 'Iloitkaa kanssani! Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa." Yksi kadoksissa oleva huolen aihe, vie kaiken huomion niistä, joilla kaikki on hyvin; jos äidiltä katoaa yksi lapsi katraastaan, huoli tästä vie kaiken energian ja muut jäävät helposti taka-alalle, kunnes kadonnut löytyy ja pelon aiheet katoavat. Tämä saataisi tuottaa oloa, että muista ei oikein välitetä, vaikka kyse onkin vain huolesta yhden tilanteesta? Löytyisikö tästä ajatusta ymmärtää tätä sinun visaista tilannettasi? Etsiä oikeaa vastausta?
 
Kysymystä pohdiskeli Juha Dubbe

KYSYMYS:

Onko transsukupuolisuus syntiä?

VASTAUS:

Transsukupuolisuus ei ole sen enempää syntiä, kuin mikään muukaan. Martti Luther selittää, että synti on meissä rikkoutuneisuutta, joka estää meitä toimimasta oikein, kuten terän lohjenneisuus olisi kirveessä, tai rampuus hevosella - ne eivät kykene toimimaan normaalisti käyttipä niitä kuka tahansa. Molemmat ovat mitä ilmeisimmin syyttömiä omaan tilaansa. Tästä syystä ketään ei voi syyllistää omasta rikkoutuneisuudesta, tai rikkoutuneisuuden kokemuksesta ja tästä syystä myös Jumala tahtoo antaa meille anteeksi kaikki meidän vikamme ja vaivamme liittyipä se sitten mihin tahansa. Tärkeää on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuten itseä, kunhan vain ensin osaa rakastaa itseään - siihen Jumala johdattaa meitä rakastamalla meitä ensin niin paljon, että opimme itsekin arvostamaan itseämme: Jeesuksen elämä ja työ liittyy juuri tähän. Transsukupuolisuus ei ole sen enempää syntiä, kuin esim. kaljuus, tai kimeä-äänisyys. Ja toisaalta miltei aivan kaiken persoonallisen voisi leimata jollakin tavoin synniksi jos haluaa asiaa siltä kannalta katsoa.

 
Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

KYSYMYS:

Olen kuullut ja lukenut, kuinka oma kehomme on Jumalan temppeli ja kuinka siitä tulisi pitää huolta parhaalla mahdollisella tavalla. Useasti olen saanut kuulla kuinka on syntiä olla lihava, joka on laiskuuden ja ahneudun perikuva. Rippikoulussa minulle vihjailtiin, ettei Jumala katso lihavuutta hyvällä ja että se voidaan tulkita Herran pilkkana. Tästä minulle jäi pitkäksi aikaa paha mieli, jopa siinä määrin, etten olisi millään halunnut mennä kirkkoon rumana ja itsetunto romahti täysin.
Jos en kelpaa edes Jumalalle miten ikinä voisn kelvata kenellekään ihmiselle? Tämä ajatus on pysynyt tiukasti mielessä. En tiedä ovatko muut kokeneet saman, mutta minulle se teki arvottomuuden ja turvatttomuuden tunteen, jonka kanssa olen kamppaillut siitä asti. Nyt kysynkin, mitä mieltä raamattu on lihavuudesta ja onko lihavuus todella niin suuri synti, että sitä voisi kutsua Jumalan pilkaksi?

VASTAUS:

Nimimerkille Liian ruma kirkoon

Esitätkin hyvin ajankohtaisen kysymyksen. Nykyään puhutaan paljon ylipainoisuudesta. Minusta Raamattu ei sinänsä puhu mitään lihavuudesta, vaikka paheksuukin mässäilyä. En kutsuisi lihavuutta Jumalan pilkaksi: ennemminkin kysymyksessä on terveydellinen asia, joka iän karttuessa voi tuottaa ihmiselle monenlaisia ylimääräisiä murheita. Mässäileminen on ehkä enemmänkin nähtävä tarpeettomaksi ylikuluttamiseksi, mikä sopii kaikkeen muuhunkin, kuin syömiseen ja nykyinen vallitseva kulutushysteria taas on tuottamassa maailman laajuisia ongelmia ainakin ilmastomuutoksena, mikä puhuttaa ihmisiä laajemminkin.

Lihavuus ei ole Jumalan pilkkaa, mutta kuten olet itsekin kokenut, se on omalla tavalla taakka, jota ihminen joutuu kantamaan. Tämän olen itsekin joutunut kokemaan, vaikka alankin nyt olla jo sietomitoissa. Jumala ei näe sinua huonolla silmällä tämän takia ja Jeesuksen sovituskuolema on asia, johon me saamme turvata silloin, kun koemme itsemme arvottomiksi. Jumalahan on itse uhrannut oman poikansa sovittaakseen meidät kanssaan, jotta meille olisi mahdollista anteeksiantamus ja vapautuminen ylimääräisistä henkisistä rasituksista uskon tähden Kristukseen. Voit siis tulla aina kirkkoon, tunsitpa itsesi minkälaiseksi tahansa. Se on sovituksen talo, joka ei vaadi keneltäkään mitään, mutta jonka vaikutuspiirissä Jumala tekee meistä sellaisia, mitä hän tahtoo meidän olevan. Hän antaa meille levon! Taivaan isä kutsuu sinua luokseen aina, näytitpä miltä tahansa, tai tunsitpa itsesi miksi tahansa. Sitä tämä maailma ei kykene ymmärtämään - älä vain anna sen eksyttää itseäsi.
 
Kysymykseen vastasi Juha Dubbe 

KYSYMYS:

(4 Moos. 10 luku) Mooses pyysi midianilaisen appensa Reuelin pojalta Hobabilta tulemaan oppaaksi. Hobab kieltäytyi ja Mooses sanoi: "Ethän jätä meitä! Sinä tiedät parhaiten, mihin me voimme leiriytyä autiomaassa. Tule meille oppaaksi. "
Juuri saman luvun jakeet kertovat israelilaisten järjestäytyneen leirikunnittain ja lähtivät tai jäivät paikalleen pilven noustessa asumuksen yltä tai laskeutessa asumuksen päälle.
Ihmettelen suuresti, miksi Mooses häntä tarvisi, kun Herra johdatti heitä. Eikö Hän enää riittänytkään, kun oppaaksi tarvittiin ihminen?

VASTAUS:

Nimimerkille Vuosien ihmettely

On ihan mahdollista, että Moosesta vaivasi epävarmuus ja uskonpuute, mikä on ihmiselle aika tyypillistä. Kyllähän Jeesuskin olisi halunnut vähän livetä kohtalostaan Öljymäellä, kun hän vielä varmisti Isän Jumalan todella tahtovan sitä, mitä piti tuleman. Samoin Pietari ja opetuslapset yrittivät aseellisesti estää Jeesuksen vangitsemisen vaikka niin piti tapahtua ja Jeesus itse puuttui asiaan siellä. Hobab osaamisineen ehkä toi Moosekselle sitä turvallisuuden tunnetta, jonka tuojaksi Jumalan yksin olisi pitänyt riittää. Tällaisesta uskon puutteesta johtuen Mooses ei sittemmin itse päässyt luvattuun maahan, vaan sai ainoastaan nähdä sen kauempaa (4.Moos.27:12-14). Kyse ei siis ollut Jumalan riittävyydestä, vaan Mooseksen epäuskosta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

KYSYMYS:

Mikä on kirkon virallinen kanta Helvetin olemassaoloon? Eli joutuvatko ne jotka eivät pelastu kuolemansa jälkeen Helvettiin vai pelkästään kadotukseen (= eivät saa ikuista elämää)?

VASTAUS:

Nimimerkille Kysyjä

Ne, jotka eivät pelastu, joutuvat Helvettiin. Tämä on kirkon kanta. Nykyään teologien joukossa pohditaan kyllä sitä, että onko Helvetissä kituminen lopullista, vai johtaako se sielun olemassaolon lakkaamiseen? Jonkinlaiseen kokonaan loppuun palamiseen esimerkiksi jonkinlaisen kitkan polttamana, jos ei se pysty olemaan oikein silloisessa olopaikassa ja sen ympäristössä. Tämähän voisi olla se karsiva asia, jos Taivas toimii samoin periaattein, kuin elämä toimii meidän tuntemassamme biologisessa todellisuudessa, eli sopeutumiskyvytön karsiutuu pois ja muut sopeutuvat ja kehittyvät uuteen elinkelpoiseen olomuotoon, kuten kaikkialla on aina ennenkin tapahtunut. Näinhän kaikki muukin kehitys on luonnonlakien mukaisesti edennyt. Helvetti voisi siis olla yhtä hyvin olotila, kuin suoranainen paikka, jotka ajatukset eivät sulje mitenkään pois toisiaan.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

KYSYMYS:

Miten Jeesuksen syntymäpäivä (25.12.) on tiedossa mutta kuolinpäivä (pitkäperjantai) vaihtelee?

VASTAUS:

Nimimerkille Kalevi

Joulun aika saattaa olla määräytynyt pakanallisen roomalaisen Voittamattoman Auringon juhlan mukaan. Kristittyjen keskuudessa ajateltiin, että Kristus on tosi valo ja tämä ehkä määritti syntymäjuhlan paikan kalenterissa. Tutkijoiden piirissä on toisaalta tehty havainto, että roomalainen pakanallinen auringonjuhla näyttäisi olevan kristittyä joulua nuorempi juhla. Kristuksen syntymäjuhla olisi siis se alkuperäisempi juhla näistä kahdesta, jolle on keksitty myöhemmin pakanallinen versio Roomassa. Pääsiäisen vietto ja juutalaisen Pesah-juhlan vietto taas määräytyy kuukalenterin mukaan. Pääsiäinen on kevätpäivän tasauksen jälkeisen täysikuun jälkeinen sunnuntai, mikä  liittyy kuunkiertoon ja siksi juhlan ajankohta vaihtelee. Tässä on vielä linkitettynä artikkeli joulun ja pääsiäisen viettämisen ajankohtien historiasta.  https://www.areiopagi.fi/2013/12/onko-joulu-sittenkin-alunperin-kristillinen-juhla/?fbclid=IwAR2-3NlFbr1kWC_WJpRikphB0e0dPSPQv6ZGcJK5zdACOgX7uIMVG8-0atA 

 
Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

KYSYMYS:

Mitä Jeesukseen liittyviä asioita tutkijat pitävät tosiasioina?

VASTAUS:

Nimimerkille yeehaw_coolkid

Historiallisesti tosiasiana pidetään, että Jeesus-niminen henkilö eli ajanlaskunalun Lähi-Idässä ja opetti ihmisiä, vaikka asiasta on vähän esitetty epäileviäkin näkemyksiä. Nykyinen kirkko on syntynyt ajan saatossa hänen opetuksensa tuloksena ylläpitämään tätä opetuksellista perinnettä. Vallanpitäjiä ärsyttänyt opettaja teloitettiin ja haudattiin. Hänen ympärilleen syntyi kuitenkin liike, joka alkoi elää ja laajeta ja johon juutalaiset ja roomalaiset suhtautuivat jonakin haitallisena uususkontona, tai lahkona. Jeesuksen harjoittamaa uskolla parantamista voidaan ymmärtää placebon, eli lumevaikutuksen avulla. Myös osan toimivista lääkkeistä on huomattu vaikuttaneen uskon, eikä kemiallisen sisällön voimalla ja uskolla parantamista on harjoitettu edelleenkin joidenkin saarnaajien toimesta, joista osa saa ihmisiä kaatumaan ja paranemaan vaivoistaan koskettamalla näitä tms. Nykyään lääketesteissä huomioidaan myös placebovaikutuksen mahdollisuus. Ks. https://fi.wikipedia.org/wiki/Jeesuksen_historiallisuus

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Voiko uskovainen seurustella epäuskoisen kanssa?

VASTAUS:

Nimimerkille Mietintää

Kyllä voi. Paavali puhuu aiheesta 1. Korinttolaiskirjeessä (7. luvussa, jakeet 13-16) puhuen avioliitosta uskovan ja ei-uskovan välillä. Hän sanoo, että uskovan kumppanin usko pyhittää myös ei-uskovan osapuolen. Lisäksi uskova voi elämällään saada ei-uskovan kääntymään, kun Jumala tekee työtään hänen kauttaan toisessa osapuolessa. Tietysti uskova joutuu tässä tutkistelemaan itseään toisenkin osapuolen puolesta siinä mielessä, että voi joutua sellaiseen elämän kieputukseen, jossa Kristuksen opetuslapseus kokonaan unohtuu ja elämän valloittaa jokin muu asia. Jos kykenee pysymään tällaisessa tilanteessa edelleen Kristuksen seuraajana, vaikuttaa todennäköisesti asenteellaan ja elämällään ei-uskovan osapuolen kehittymiseen tässä suhteessa ja saattaa tulla toimineeksi Jumalan armon pelastavana välikätenä toisen elämässä. Varmaan uskonasiat tuottavat jossakin suhteen vaiheessa jonkinlaista kitkaa ja keskustelun tarvetta, kuten arvoasiat pyrkivät tekemään. Usko saa arvottamaan asioita Kristuksen silmin ja korvin, tai ainakin siihen suuntaan pyrkien. Arvoasiat vaikuttavat ihmissuhteeseen pitemmällä aikavälillä paljon, kun joudutaan tekemään käytännön elämään liittyviä ratkaisuja joistain näkökohdista käsin. Tärkeät näkökohdat määrittyvät arvoista käsin elämän erilaisissa pakottavissa tilanteissa. Hyvällä tahdolla on kuitenkin mahdollista selvitä ihan kaikesta.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

KYSYMYS:

Olen mies ja himoan toisia miehiä mitä pitää tehä että alkaisin näkemään naisissa saman himon mitä miehissä?

VASTAUS:

Nimimerkille Janne92

Nyt osasitkin kysyä vaikean kysymyksen. Tähän on vaikea antaa mitään suoraa hyvää vastausta. Pappina voin ehdottaa, että rukoilet tälle asialle Jumalan johdatusta ja ihmisenä voin vain neuvoa sinua tutkimaan itseäsi, että mistä ne mieltymykset nousevat ja tutkimaan vastakkaista sukupuolta lähemmin. Sellaisen kanssa voisit perustaa perheen, johon syntyy ajan myötä vaikka lapsia, kunhan löydät vain kaipaamasi henkilön/persoonallisuuden, eli ihmisen, yksilön. Tutkin vähän asiaa ja löysin jonkin artikkelin, jossa sukupuolinen suuntautuminen voi vaihdella elämän eri vaiheissa jossakin määrin; siitä voi tulla joustavampi. Ehkä tämä antaisi sinulle mahdollisuuden etsiä ratkaisua ongelmaasi ajan edetessä? Ajatus suuntautumisen vaihtelusta tulee väestöliiton asiantuntijalta https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/voiko_seksuaalinen_suuntautuminen_muuttua_asiantuntija_vastaa 

On hienoa ja tärkeää, että olet itsellesi rehellinen tällaisessa asiassa, joka ei ole ihmiselle niitä kaikkein helpoimpia asiakenttiä. Se auttaa sinua olemaan sinut itsesi kanssa, eteni tämä sinun sukupuolinen kehityksesi miten tahansa. Ehkäpä sinun ongelmasi ratkaisu kävelee sinua vastaan jossakin ihmisyksilössä, joka sopii tarpeeksi hyvin sinun elämääsi ja kykenee viemään huomiosi riittävässä määrin. Auttaisiko, jos siirtäisit huomiosi ihmisryhmästä: miehet, naiset, enemmänkin ihmisyksilöiden suuntaan ja tutustuisit ihmisiin kunnolla? Olen huomannut, että usein jokin lumous haihtuu, kun tutustuu vähän ihmiseen, jota on katsellut kauempaa - tosin siitä voi myös alkaa jokin voimakkaampi vaikutus. Mutta pääsisithän tutustumaan mieltäsi painavaan asiaan entistä lähempää. Ehkä se auttaisi löytämään uusia ratkaisuja vanhaan ongelmaan? Entäs jos miettisit asiaa samalla perheellistymisen ja lasten hankkimisenkin kannalta; vaikuttaisiko se jotenkin asiaan? Eikä varmaan olisi myöskään pahaksi, jos pohdit, että mikä miehissä saa sinut himoitsemaan heitä? Osaisitko määritellä asian jotenkin? Se voisi alkaa saada jotakin muotoa niin ja alkaisi ehkä jopa selvitä jotenkin päin. Jotenkin näin voisi asian kanssa päästä ainakin johonkin alkuun.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

KYSYMYS:

Jouduimme lopettamaan rakkaan kissamme. Mitä Raamattu tai sinä itse olet mieltä siitä, pääsevätkö lemmikit Taivaaseen ja tapaammeko heidät siellä uudelleen kuoltuamme?

VASTAUS:

Nimimerkille Joonas

Kiitos kysymyksestä. Kyllä minä uskon, että tapaatte kissanne vielä. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 8:ssa luvussa jakeesta 18 eteenpäin siitä, miten koko luomakunta on nyt joutunut katoavaisuuden alle, mutta myös sillä on toivo ikuisesta elämästä Jumalan lasten vapaudesta ja kirkkaudesta. Tämä asettaa ihmisen ja muut luontokappaleet saman asemaan.  Kaikki elävä on kaiken aikaa kasvamassa kohti täydellisyyttä omista lähtökohdistaan käsin ja saavuttaa tämän maalin aikanaan Jumalan kaitsennan varassa. 

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe

KYSYMYS:

Hyväksyykö Jumala kaikki ihmiset vai vaan heidät ketkä uskovat häneen?

VASTAUS:

Nimimerkille Etiikanesseenkirjoittaja

Jumala hyväksyy vain ihmiset, jotka uskovat häneen. Tosin Jumalaan uskominen voi olla näkyvää, eli eksplisiittistä, tai piilevää, eli implisiittistä. Näin tulkitsen Paavalin pohdiskelua Roomalaiskirjeessä toisen luvun kuudennesta jakeesta eteenpäin. Lakia tuntematon tuomitaan, tai vapautetaan laista riippumatta, lakia tuntevat lain mukaan ja pakanoillakin, jotka eivät tunne lakia on oikean ja väärän taju kirjoitettuna sydämiin, jolloin heidän ajatuksensa joko puolustavat, tai tuomitsevat heidät. Jumala voi olla näin huomaamattomasti läsnä pakanoidenkin todellisuudessa. Meille kristityille lain sijaan on annettu Kristus opettaja, joka on myös sovittaja niille, jotka ottavat hänet ja hänen tuomansa syntien sovituksen ristillä uskollaan vastaan yksin Jumalan armosta tapahtuvana asiana. Näin uskon vaade on läsnä kaikille, mutta usko toisaalta voi myös olla piilevänä läsnä monin tavoin ja ihmissilmälle näkymättömissä sekä nimikristityillä, että pakanoilla siinä missä se voi tosiasiassa täysin puuttua näennäisen uskovaisilta ja hurskailta ihmisiltä.

Uskolla voidaan tarkoittaa sanana sekä totena pitämistä: uskona, että Jumala on olemassa ja Raamatun kertomukset ovat tosia. Tämä on historiallista uskoa. Sitten uskolla sanana voidaan tarkoittaa ideologista luottamusta, jolloin usko ei ole pelkkää tiedollista totena pitämistä, vaan se sisältää ajatuksen vaikutussuhteesta uskojaan. Tässä usko-sana käytetään vähän eri tavoin: Kristitty uskoo Jumalaan ja Jeesuksen oppeihin, kuten kommunisti uskoo sosialismiin ja Marxin oppeihin. Kyse on luottamuksesta siihen, että maailmanjärjestys ja elämänympäristö menevät oikeaan suuntaan uskotun toimijan vaikutuksesta, mikä aktivoi uskovaakin elämään sen mukaan ja toimimaan tämän pyrkimyksen hyväksi. Vähän niin kuin fanituksen pohjalta!  Näin uskosta tulee uskovan elämää ohjaava ominaisuus, maailmankuvan perusta, joka antaa sille rakenteen. Tämä on pelastavaa uskoa, joka vaikuttaa pelastuksen. Minusta tuntuu ihan tiukasti arvioiden, että pelastava usko voisi olla jopa omaksuttavissa elämään ilman historiallista uskoa, totena pitämistäkin jonkinlaisen filosofisen argumentoinnin seurauksena, vaikka kristillinen ilmoitus onkin selkein väylä tämän omaksumiseen. Tämä voisi jättää tilaan pakanoidenkin uskon olemassaololle. Luulisin kristinuskon valloittaneen tätä kautta Suomen, kun se on tänne tullut. Se on liittynyt niin mutkattomasti kansanperinteenä kerättyyn loitsurunouteen, eli loitsuihin, että jonkinlaisen symbioosin on tässä täytynyt laajemminkin tapahtua.
 
Kysymykseen vastasi Juha Dubbe  

KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille Huolestunut

Ei sinun taivaspaikkasi tähän kaadu. Paavali opastaa, että lihan himot pitää kuolettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen pitää kyetä hallitsemaan himojaan, eikä joutua niiden vietäväksi, kuin koira, joka säntää heitetyn suklaakeksin perään. Ihmisen pitää ennemminkin vahvistua Jumalan hengen elämässä ja olla tämän vietävänä niin, että henki ominaisuuksineen hapattaisi ihmisen kaltaisekseen. Tätä lihan ei pitäisi antaa kaikkine himoineen tehdä. Lihan tarpeiden toteuttaminen vahvistaa sen vaikutusvaltaa meissä ja toisto vielä lisää sitä. Ihmisen tahto voi tulla täysin alistetuksi tälle itsen puolelle tarpeineen, mikä voi tuottaa paljon turhaa sotkua elämään ja jopa saada villitsemään muita huonoille teille hyvien sijaan. Paras apu päästä eroon lihan pyyteistä on pidättyä siitä ja purkaa energiaa jollakin muulla tavalla. Mieluiten niin, että kehittää itseä jotenkin, mikä voi herättää tarvetta harjoittaa tällaista uutta toimintaa vanhan sijaan.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Ei lupaa julkaista kysymystä kotisivuilla.

VASTAUS:

Nimimerkille 12345

Kyllä sinä saat tällaisen anteeksi! Et ole tehnyt muuta vahinkoa, kuin harjoittanut omaa lihaasi niin, että toisto on vahvistanut vielä sen pyrkimyksiä. Et ole vahingoittanut ketään toista ihmistä mitenkään. Itsen kasvamiselle olisi kuitenkin hyvä harjoittaa hengen elämää, sitä elämää, joka saa ihmisen ymmärtämään asioita laajemmin, kuin vain oman lautasen näkökulmasta, siis Jumalan silmin. Silloin joutuu näkemään asioita yleisen hyvän näkökulmasta ja mitoittaa omaa olemista suhteessa siihen. Tällaisen ymmärryksen kehittäminen olisi hyvää kasvua aikuisuuden suuntaan ja ottamaan joskus ehkä vielä vastuuta omasta perheestä, jos sellaista itsellesi toivot. Jos haluat löytää itsellesi uutta ajateltavaa, voisi paras apu olla jotakin sellaista, jonka kanssa voit kasvaa ja kehittyä, koska se johdattaa sinua elämässä seuraaviin vaiheisiin, joissa voit toteuttaa itseäsi vapaammin ja toisaalta ne voivat viedä koko intohimosi, kun löydät itsellesi jotakin uutta ja kiinnostavaa - kehittyessä kohtaa aina jotakin uutta. Omaa tulevaisuutta on hyvä joskus suunnitella: mitä tahtoisi alkaa tekemään ja mihin pyrkiä elämässä - sellainen vie paljon ajatuksia ja huomiota, kun alkaa miettiä, miten konkreettisesti saavuttaisi tavoitteensa. Mikäli sinulla on oikein huono olo kaikesta, voit turvautua hyvin Jeesuksen apuun ja pyytää häneltä apua. Ortodoksit hokevat ajatuksissaan kilvoitellessaan: Jeesus Kristus Jumalan Poika, armahda minua syntistä. Voisit kokeilla tätä, jos joskus tuntuu oikein pahalta ja luottaa siihen, että kaikki on hyvin. Tätä kaiken hyvin olemista ja sen tosiasian syntymistä me saamme juhlia pääsiäistä viettäessämme. Kristus on kuollut syntiemme tähden ja voittanut kuoleman vallan meidän hyväksemme. Ehkä tämä juhlakausi auttaisi sinua ajatuksien kiusatessa? Sinulla on oikeus jättää taaksesi kaikki se, mikä vaivaa ja jatkaa eteenpäin kohti uutta ja parempaa, joka lähestyy sinua kaiken aikaa eläessäsi elämääsi eteenpäin. Rohkeasti vain eteenpäin elämässä - kaikki menee vielä oikein hyvin!

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Pelastuuko ihminen jos se ei usko mielikuvitus tarinoihin,olentoihin, (siis saatana tai jeesus) vaan omaan itseensä?

VASTAUS:

Nimimerkille ??

Ihminen ei voi pelastua uskomalla itseensä. Ongelma on siinä, että ihmisen subjektiivinen suhde itseensä hyvin harvoin vastaa todellisuuden logiikkaa millään tavoin. Tämä tulee hyvin ilmeiseksi aina silloin, kun huomaa, että tilanteet joissa itse on ja tavat toimia tilanteissa, näyttävät toisten silmään erilaiselta, kuin tuntuvat itsestä. Harvoin riitelijä on ihan niin oikeassa, tai edes lähimain sitä, missä luulee olevansa. Jeesuksen opetukset opettavat hahmottaman todellisuutta oikein, sen olemisen ja toiminnan logiikan kannalta niin, että ihminen ja yhteiskunta, josta ihminen on riippuvainen pysyvät toimintakuntoisina ja tehokkaina. Tästä irrallisina me syöksymme vääjäämättä tuhoon ja kaaokseen itse kunkin omien intohimojen riivatessa mieliä. Kun Jumala on Raamatun mukaan logos(kr. Sana, laskelma, tieto), johon liittyy logiikka (-iikka=oppi, logiikka=sanaoppi, laskelmaoppi, tieto-oppi=informaatio nyk.käsitteenä) ja järjestys, niin Saatana on sen vastaelementti, kaaos. Kaaoksen ja tuhon edistäjä sahaa oksaa, jolla itse istuu, sillä kukaan ihminen ei kykene elämään silkan tuhon keskellä ilman yhteiskunnan antamaa tukea kaiken siihen sisältyvän osaamisen varassa. Lisäksi se, mihin me uskomme ja minkä mukaan me elämme alkaa ruumiillistua meissä sen logiikan myötä, mikä alkaa elämäämme ohjata. Ainoastaan itseensä uskova umpeutuu todellisuudelta ja vahvistuu ainoastaan omien viettipyyteittensä toteuttamisessa; voisi sanoa, että suljetussa systeemissä hajoaminen(entropia)etenee huippuunsa, mikä siis tapahtuu silloin, kun ihmisen elämä ei kommunikoi mitenkään itsen ulkopuolisen todellisuuden kanssa. Näin pääsiäisenä me saamme iloita siitä, että meille on paljastettu ihmisyyden kehityksellinen teoreettinen huippu, jota kohden me olemme ajan edetessä ja kehityksen meitä muovatessa menossa. Haitallinen ja tarpeeton meistä katoaa, eli raihnaistuva ja kuihtuva ruumis häviää muuttumalla toisenlaiseksi, kun me etsiydymme ajan myötä tulevaan olomuotoomme, johon uskonnon tulevaisuus on meitä luotsaamassa maailman muutoksissa, jotta sattuman ja kaaoksen sormi ei pääsisi vaikuttamaan meille tarkoitettuun lopputulokseen ja saavuttaisimme sen. Näin Jumala ja Kristus ja Pyhä Henki elävät läsnä meissä ja vahvistavat meissä olemistaan. Aivan loppuun ja teoreettiseen huippuun asti, kunhan aika sinne vain ehtii. Tästä kristikunta perimmiltään näin pääsiäisenä iloitsee, mikä osaltaan ylläpitää tätä muutosta ja prosessia meissä.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Jos ei ole pitänyt lupausta Jumalalle mutta luulee että hän antoi luvan sen rikkomiseen mitä sinulle tapahtuu tai jos et osaa vastata tuohon kysymykseen voitko vastata tähän mitä tapahtuu jos on rikkonut lupauksen Jumalalle?

VASTAUS:

Nimimerkille Benjami

Raamatussa on useita kohtia, joissa puhutaan lupauksista, joita ihminen tekee Jumalalle. Ne näyttäisivät liittyvän maallisen hyvän elämän turvaamiseen. Kun ihmisillä menee hyvin, he siitä kiittäen ylistävät Jumalaa ja haluavat toimittaa uhrin Jumalalle. Jos Jumalalta on pyytänyt menestystä, tai suojelua ja saanut sitä lupaamalla Jumalalle jotakin, voi tämän lupauksen rikkominen ehkä tuottaa maallisen menestyksen menettämisen. Tuskin sen pahempaa. Jumala nimittäin tietää, että me olemme vajaita, syntisiä olentoja, jotka eivät aina kykene pitämään lupauksiaan, vaikka yrittäisimmekin tosissamme. Eihän meiltä voi oikein mitään vaatia! Jos taas Jumalalle menee lupaamaan jotakin pelastuakseen ja päästäkseen taivaaseen, yrittää siinä pelastua omin voimin lahjomalla Jumalaa. Tällainen ei onnistu lainkaan: kysehän on tekojen vanhurskaudesta, joka ei anna elämää. Sen sijaan pelastuksen asiassa MEIDÄN pitää uskoa Jumalan antamaan lupaukseen, jonka hän on antaa meille Jeesuksen Kristuksen kautta: tosin edes tähän me emme ihan noin vain kykene, vaan yritämme lupailla ja uhrata uhreja Jumalalle ikään kuin meillä olisi mitään, mitä antaa korkeimmalle, jonka omaa kaikki jo muutenkin on! Jos siis pelkäät kadotukseen joutumista niin pahempi tilanne on olla uskomatta jumalan antamiin lupauksiin, joita hän ei riko, kuin tehdä itse lupauksia, jotka kuitenkin rikkoo. Tämä johtuu Jeesuksen uhrista, jonka jälkeen kenelläkään ei ole enää mitään antamisen arvoista Jumalalle yhtään mistään. Usko Jeesukseen Vapahtajana kattaa tämän kaiken muun. Jos osaat toteuttaa elämässä kultaista sääntöä: tehdä muille, kuten tahdot itsellesi tehtävän ja rakkauden kaksoiskäskyä: rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä, kuten itseä, tiedät, mitä Jumala meiltä tahtoo ja mihin ajatusmaailmaan ja käyttäytymiseen hän on meitä kasvattamassa, että olisimme kuten hän. Tässäkin Jumala itse antaa meille kaiken, mitä hän meiltä tahtoo, eikä siinäkään voi lupauksilla itse enää tehdä mitään. Ihmisen osa on olla Jumalan isällisen hyvyyden kohde ja kasvaa täydellisyyttä kohti.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Mitä Jumala haluaa vanhempien tekevän?

VASTAUS:

Nimimerkille Pliss

Hyvä kysymys! Jumala on rakkaus (1.Joh.4:8 ja 4:16b). Tässä käytetään kreikankielistä sanaa agape, joka tarkoittaa asennetta, joka pyrkii huolehtimaan kohteestaan ja edesauttaa tätä tulemaan paremmaksi, kuin on. Kyse on perustaltaan vanhemmuudesta, joka vie kaikkea kohteenaan olevaa eteenpäin. Tätä ei tarvitse sekoittaa rakkauden tunteeseen, vaan ennemminkin kyseessä on asenne. Rakkauden tunnehan saattaa liittyä myös sellaisiin asenteisiin, jotka ovat rakkauden kohteelle tuhoisia. Silloin kyse on ihan eri asiasta. Kasvattajan kiukustuminen lapselle jonkin tunaroimisen takia ei tunnu rakkaudelta, vaan ennemmin vihalta, mutta on silti kasvatuksesta huolehtivaa huolenpitoa, kun asiaa katsoo tarkemmin. Vanhempien pitäisi olla lapsille Jumala tässä rakkauden merkityksessä ja auttaa heitä kasvamaan aikuisiksi, joiden elämänasenne on terve. Ihmistenhän tulee osoittaa tätä samaa perusasennetta toisilleen lähimmäisyyden perusteella. Lapsen pitäisi olla henkisesti tähän kykenevä aikuisena ja kyetä elättämään itsensä niin, että kykenee tähän samalla kun huolehtii omista lapsistaan ja sitä kautta ihmiskunnan tulevaisuudesta. Paras tapa kasvattaa on olla esimerkkinä halutusta tuloksesta - tämä vaikuttaa kasvatettavaan kaikkein eniten joka suhteessa. Jopa tapaan kasvattaa aikanaan omia lapsia.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe 


KYSYMYS:

Mitä asioita kristinuskosta painotetaan?

VASTAUS:

Nimimerkille Veetuzka

Esität nyt niin laajan kysymyksen, että siitä voisi lukea kirjoja. Yritän vastata oikein lyhyesti. Kristinusko painottaa ihmisen suhdetta todellisuuteen: sekä Jumalaan, että itseen, että lähimmäisiin ja koko luomakuntaan. Usko on se elementti meissä, joka saa meidät elämään oikein, jolloin elämä kouluttaa oikein eteenpäin kohti Kristuksen kaltaisuutta ja muodonmuutosta kuolemattomuuteen. Uskoa ei voi itse hankkia, vaan Jumala antaa sen Pyhän Hengen toimintana ihmisessä. Ihminen ei voi tehdä itse mitään hyväkseen, vaan kaikki on tässä suhteessa Jumalan käsissä. Usko tuo Kristuksen ominaisuudet läsnä olevaksi ihmiseen, mikä näkyy elämänasenteessa ja pyrkimyksissä ja kasvattaa kohti täydellisyyttä Jumalan lapsena. Näin ihminen on Pyhässä Hengessä ja Kristuksessa suhteessa Isään Jumalaan ja siten osaltaan Jumalan kolminaisuuden osana. Ihmisen osaan tässäkin kuuluu itsekasvatus kohti täydellisyyttä ja toisaalta lipsahduksien sattuessa anteeksiantamus Jeesuksen hankkiman sovituksen tähden - siksi me emme uhraa mitään: lopullinen uhri on jo kerran annettu ja käytäntö lopetettu.

Painopiste on sen jälkeen elämäntavoissa ja asenteissa, joita Jumala tahtoo meistä löytää ja joita hän meihin istuttaa. Meitä ei kasvateta ihmisinä ihmisiksi vaan Jeesus sanoo: Olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isännekin on täydellinen Matt. 5:48. Meistä on tulossa ihmistä suurempaa ajan ja historian kuluessa ja saavutamme jonkinlaisen olemisen huipun, kun kaikki etenee aikansa. Siihen liittyy aikanaan muodonmuutos ja ylösnousemus taivaaseen uudessa olomuodossa. Maailmalla on ollut jo useita olomuotoja menneisyydessä ja tulevaisuudessa muutoksia tulee taas tapahtumaan. Ihmiselle on siinä varattu omansalainen muutos olennosta toiseksi.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Mitä mieltä Suomen evankelisluterilainen seurakunta on mieltä kuolemantuomioista?

VASTAUS:

Nimimerkille Utelias

Suomen kirkon johto on tuonut esille sen, että ihmisen arvo on absoluuttisen rikkomaton. Siksi kirkko ei hyväksy kuolemantuomiota. Ei ainakaan nykyisen Suomen olosuhteissa. Raamatussahan Paavali taas ymmärtää kuolemantuomion hyvänä, kun hän muistuttaa, että virkavalta ei kanna miekka turhaan, vaan rankaisee sillä väärintekijöitä (Room. 13. luku ja 4. jae). Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten Jeesuksen tapa antaa anteeksi on tullut entistä enemmän yhteiskunnan toiminnan peruspiirteeksi mahdollisuuksien niin salliessa.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe 


KYSYMYS:

1) Kuinka on mahdollista, että osa ihmisistä joutuu taivaaseen ja osa helvettiin? Eivätkö kaikki ihmiset ole samanarvoisia, syntyessään ja kuollessaan? En edes haluaisi taivaaseen, jos osa kanssaeläjistäni kärsii muualla. Se tuntuu itsekkäältä. En ymmärrä syytä, miksi minulle kuuluisi etuoikeus paratiisiin ja ystävän tai naapurin kohtalo olisi kitua helvetissä, kun olemme rinta rinnan eläneet elämää yhdessä, omine käsityksinemme, tekojemme ja taustamme kera. 2) Mitä jos jumalaa ei olekaan olemassa, koetko että elämäsi on ollut harhaa, kun olet käyttänyt kaiken tämän ajan noudattaen sääntöjä, jotka ihmiset ovat keksineet? Eihän kukaan tiedä onko jumalaa oikeasti olemassa. Niiden jotka eivät tähän usko tulisi kunnioittaa uskovaisia ja toisin päin. Ei kellään voi olla oikeutta tuomita toista vääräuskoisuudesta. Kuka tässä tietää mikä on väärin. Miksi uskovaiset usein ajattelevat kivenkovaan olevansa oikeassa. Pelottavaa. 3) Miksi jotkut kokevat, että elämän pitäisi jatkua kuoleman jälkeen? Eikö tämä elämän aika riitä? Tässähän meillä on annettu mahtava tilaisuus rakastaa toisiamme, nauttia elämästä, luonnosta, toisistamme... Tuntuu, että ihminen haluaa vain lievittää pelkoa elämän loppumisestaan jumalakäsityksellä. Kiitos vastauksestasi. On hienoa, että saa tällä tavalla suoraan kysyä mieltä askarruttavia asioita. Toivon sinulle hyvää jatkoa.

VASTAUS:

Nimimerkille Miksi tämä epätasa-arvo?

Kiitos kysymyksistä. Minusta on hienoa, että ihmiset ajattelevat asioita. Se on ehdottomasti tärkeä asia, joka vie kaikkea hyvää maailmassa eteenpäin. Siksi käyn tällaista keskustelua mielelläni.

1) Paratiisi ja Helvetti on nähty sekä paikkoina, että myös olotiloina. Paratiisin ja Helvettiin jouduttaessa ihmiset päätyvät samaan paikkaan itsensä kaltaisten tyyppien kanssa, jotka myös ovat kasvamassa ja kehittymässä samaan suuntaan. Osa ihmisistä huolehtii toisistaan ja tukee toisiaan, eivätkä tuota toisille vahinkoa ainakaan tahallaan. Sitten on ihmisiä, jotka yksinomaan vain käyttävät toisia hyväkseen, eivätkä huolehdi kuin itsestään ja tekevät vahinkoa toisille tahallaan. Jos tässä ajassa, jossa me nyt elämme kyettäisiin erottamaan nämä ihmistyypit ja viemään autiolle saarelle kummatkin erikseen, muuttuisi ajan kuluessa toinen saari paratiisiksi, jossa kaikki huolehtivat toisistaan ja toinen helvetiksi, jossa vallitsee jatkuva pelko ja terrori, kun ihmiset ja tilanne lähtevät kehittymään omiin suuntiinsa. Kuoleman jälkeen me jatkamme kehittymistä kohti teoreettista huippua kaikessa siinä, mikä meissä nyt vaikuttaa, joten ajan edetessä kaikki kasvanevat aivan äärimmäisyyksiin asti. Käsitykset eivät kai sinänsä vaikuta mihinkään, mutta se, minkä varaan ihminen rakentaa elämänsä, on se, mitä silmälläpitäen ihminen toimii: rahan varaan laskeva, eli rahaan uskova uhraa viimekädessä kaiken rahan takia, vallan varaan laskeva, tai uskova uhraa viimekädessä kaiken muun vallan takia, tai ihmisten mielipiteiden varassa elävä, tai niihin uskova uhraa kaiken ihmisten hyväksymiselle jne. Meistä tulee itsestämme ajatuksien myötä sitä, minkä varaan me luotamme, eli uskomme, koska tekomme nousevat niiden ajatuksien ja pyrkimyksien pohjalta. Meidän pitäisi uskoa Kristukseen, eli Jumalaan ja ajatella ja toimia sen mukaan kaikessa voimiemme rajoissa. Viimekädessä ihminen voi toimia kaikessa joko itseään varten, tai toisia varten. Tämä ero asenteissa on se viiva, joka ratkaisee sen mihin me päädymme - se kumpi niistä viimekädessä vie meissä voiton. Jeesus opettaa meille epäitsekkyyttä ja toisista huolehtimista ja ristintie on äärimmäinen esimerkki siitä, kavaltaja Juudas taas myy mestarinsa saadakseen kolmekymmentä hopearahaa itselleen - pieni raha toisen hengestä. Näin sanoisin, että ystäväsi, tai naapurisi tuskin kituu missään sen enempää kuin sinäkään, jos olette perimmiltänne yhtään samankaltaisia ihmisiä. Jos uskomme Jeesukseen ja hänen opettamaansa elämänasenteeseemme, kasvamme hänen kaltaisuudessaan. Minusta Suomi on aika paljossa mennyt oikeasti juuri tähän suuntaan, vaikka asiassa voidaankin olla montaa mieltä, ja joissakin asioissa voidaan vedota jopa Raamattuun Suomea vastaan.

2) Jos Jumalaa ei olisikaan olemassa, en kokisi elämäni olevan harhaa, tai turhaa. Elämäni on ollut totuuden etsimistä ja pyrkimystä ymmärtää olevaisuuden olemista ja sen perusteita. Ilman tätä elämäni olisi ollut oikeasti paljon tylsempää. Säännöt, joita liittyy tähän uskonnon yhteyteen, perustuvat suurimmin osin luonnonlakeihin, jotka on kirkon piirissä nähty Jumalan rakkauden järjestyksenä, joka noudattaa Jumalan tahtoa ja olemusta. Mikäli yhteiskunta irtoaa tällaisista lainalaisuuksista, se on tuhon oma ja darwinistisesti ilmaistuna, se karsiutuu luomakunnasta. Lutherus sanoisi, että se karsitaan luomakunnasta. Näin itse asiassa suurin osa kristityn noudattamista säännöistä on sellaisia, että niitä on pakko noudattaa joka tapauksessa. Kristitythän ovat päässeet eroon juutalaisten rituaalisista tavoista, kuten ruokakielloista ja pakonomaisesta sapatin vietosta. Nyt meillä on siinä tilalla sitten enemmän omankaltaisia tapoja.
Raamatussa Jumalaa määritetään sanoilla logos=sana, laskelma, tai tieto=informaatio, joka kyllä on sinänsä olemassa. Todellisuus on looginen paikka ja matemaattisesti ymmärrettävissä, jopa kirjoitettavissa laskelman muotoon. Tässä mielessä Jumala on olemassa. Nyt pitäisi oikeastaan vielä selvittää, että mitä on elämä ja mitä on tietoisuus ja liittyvätkö ne johonkin laajempaan ilmiökenttään, jonka variaatioita ne ovat? Jostakinhan ne ovat rakentuneet luonnonlakien mukaan, tai jopa olleet ihan alusta asti. Mikäli elämä osoittautuu maailmankaikkeuden ominaisuudeksi jollakin tavoin, alkaa Jumalan olemassaolon todistaminen tulla jo aika lähelle. Jumalaa on määritelty myös rakkaudeksi kreik. agape, joka tarkoittaa oikeastaan asennetta, joka pyrkii tekemään kohteestaan enemmän, kuin se on ja hakee kohteekseen kaikkein huonoimman tehdäkseen siitä hyvää. Luonnonlait ovat Jumalan rakkauden järjestystä, jotka toteuttavat juuri tätä pyrkimystä, mikä näkyy biologisen todellisuuden lainalaisuuksissa; kaikki kehittää kaikkea ja pakottaa kehitystä eteenpäin luonnonlakien säätelemänä prosessina. Tässä näemme Jumalan työssään yhdessä muodossa. Lisäksi Raamattu puhuu Jumalasta valona. Kvanttifysiikan suomalainen isä K.V. Laurikainen oli sitä mieltä, että hän tutkiessaan valoa ja esiaineellista, oikeastaan tutki Jumalaa. Tässä meillä on vielä yksi näkökulma tähän tutkimuskohteeseen, joka ei varmaan tule selvitetyksi vielä pitkiin aikoihin, mutta joka on kuitenkin tieteellisesti järkevä kysymyksenasettelu. Tämä lähtökohta kuitenkin avaa meille ovea etiikan perusteisiin miettimään mikä on hyvää ja etsimään hyvää luonnonlakien kannalta mielekkäästä suunnasta niin, että emme tuhoaisi yhteiskuntaa, tai luontoa, joista me olemme osaltamme vastuussa ja joita ilman emme voisi elää. Meillä tulee olla terve suhde todellisuuteen, jotta säilyisimme elinkelpoisena lajina ja meillä olisi tulevaisuus. Tällaiset lähtökohdat pakottavat meitä määrittelemään elämän kannalta hyviä asioita hyviksi ja huonoja asioita huonoiksi ja käymään keskustelua. Nykyään ei ketään sinänsä tuomita vääräuskoisuudesta. Oikeauskoisuus liittyy luonnonlakien mukaiseen todellisuuteen realistisella tavalla. Sanoisin, että kun tästä irtaannutaan joudutaan harhaoppien ja harhaluulojen maailmaan. Mitä enemmän olen tätä asiaa ehtinyt tarkastelemaan, sen selvemmältä minusta asia näyttää. Tähän on perustunut myös uskovaisten käsitys, että he ovat oikeassa - tosin kaikki uskovaiset eivät ajattele asioista samalla tavalla, vaan käsitykset varioivat ja osa niistä on vääriä. Uskominen sinänsä ei tee mistään oikeaa, tai väärää.

3) Jotkut kokevat että elämä jatkuu kuoleman jälkeen ainakin sen takia, että he eivät koe vanhenevansa iän karttuessa, mutta huomaavat ruumiinsa vanhenevan ja kuihtuvan. Meissä on siis koettavasti jotakin, mikä ei koe vanhenemista. Tämä saattaisi vaikka olla se minä, joka jatkaa olemistaan ruumiistakin riippumatta. Tietysti tässä voi pohtia vielä ajatusta energian katoamattomuudesta. Energia ei nimittäin katoa, vaan se voi vain muuttua olomuodosta toiseen. Mikäli siis elämä on energiaa, joka pitää ruumiin liikkeessä, kun se elää ja katoaa siitä ihmisen kuollessa, on meissä jotakin, mikä ei voi hävitä, vaan se vain muuttaa muotoaan. Informaatio meissä taas noudattaa jo tässä elämässä sopeutumisen ja karsiutumisen logiikkaa, eikä mikään pakota uskomaan muuta kuoleman rajan takaistakaan ajateltaessa. Se mikä tekee siellä vahvaksi on sitä, mitä Jeesus meille opettaa. Ihmisyyteen on aina tainnut liittyä ominaisuus, tai taipumus kysellä omaa olemista ja sen perusteita: mistä kaikki tulee ja kuka minä olen? Miksi minä olen? Tämä näkyy luolamaalauksissa, ja Egyptin pyramideissa siinä, missä se näkyy nykyisissä kirkoissakin. Ehkäpä siinä on ollut pyrkimystä myös yliaikaisen merkin jättämiseen itsestä jälkipolville? Me ihmiset tiedostamme rajallisuutemme, mutta koemme myös olevamme ikuisia joltakin osin. Tämä on varmastikin herättänyt tietoisuuden sielun kuolemattomuudesta. Silti on ihan mahdollista, että kuten kaikki ihmiset eivät kykene näkemään värejä, tai kuulemaan ääniä, tai puhumaan, on mahdollista myös, että kaikki eivät ole samalla tavalla kuolemattomia, vaikka suuri osa on sitä. Tajuan tämän mahdollisuuden olemassaolon kykenemättä kuitenkaan vastaamaan, että miksi on näin. 

Kysymyksiin vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Raamattu sanoo, että tappaminen on yksi pahimpia rikoksia Jumalan tahtoa vastaan. Muuttuvatko Jumalan säätämät lait, jos tarpeeksi moni ihminen haluaa sitä tai jos tappamisesta maksetaan palkkaa ja kutsutaan sitä lempeämmällä nimellä tai siihen vasta valmistaudutaan ja kutsutaan sitä lempeämmällä nimellä?

VASTAUS:

Nimimerkille Kersantti Karoliina

Hyvä kysymys. Ihmisten mielipiteet ja äänestäminen eivät tee huonosta hyvää, tai hyvästä huonoa. Ei myöskään kaunisteleva uudelleen nimeäminen. Tosin joskus asioista saatu uusi tietämys pakottaa arvioimaan asioita uudelleen, kun ne vaikutuksineen näyttävät erilaisilta kuin oli aiemmin otaksuttu. Silloin käsitys jostakin yksittäisestä asiasta voi muuttua: Jumalan Sana, todellisuuden logiikka, on silti muuttumaton.

Viittaat puhuessasi tappamisesta ilmeisesti sotaan? Asia on pohdituttanut kirkossa jo muinaisen Rooman imperiumin aikana. Tappaminen sinänsä on väärin, mutta ihminen elää maailmassa, jossa asiat tapahtuvat omalla tavallaan ja me usein joudumme mukaan erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Jossakin tapauksessa sotaan ryhtymällä ja tappamalla säästetään jopa ihmishenkiä, kun vältetään muuten tapahtuvat massatuhotoimenpiteet. Lisäksi sotaan ryhtyminen saattaa olla ainoa keino rauhan saavuttamiseksi mahdollisimman nopeasti ja pysyvästi: turvata järjestynyt, kristillinen yhteiskunta jatkossakin. Joskus valittavana ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja ja silloin vähiten paha vaihtoehto on paras, mitä on olemassa. Sota voi olla oikeutettu uhan alla vasta kun kaikki muut keinot on käytetty, eikä muita vaihtoehtoja enää ole oman valtion ylläpitämiseksi. Tämä on ainoa käypä syy sotimiselle. https://teologia.fi/2007/09/voiko-sota-olla-oikeutettu/

Toinen mihin saatat viitata on kuoleman tuomio? Paavali sanoo, että virkavalta ei kanna miekkaa turhaan, vaan rangaistakseen pahantekijöitä. Yhteiskunnan tehtävänä on turvata ihmisten mahdollisuus elää hyvää, kristillistä elämää ja huolehtia siitä, että kukaan, tai mikään ei uhkaa ihmisiä ja estä toivotunlaista hyveellistä, moraalista elämää. Tarvittaessa yhteiskunta saa käyttää voimakeinoja ylläpitääkseen järjestystä ja turvatakseen ihmisten oikeudet elää rauhassa. Tässä yhteiskunta ja hallitsija toimivat Jumalan säätämyksestä ja Jumalan asialla. Meidän on kunnioitettava hallintoa, kuten omaa isää ja äitiä, emmekä saa ottaa oikeutta omiin käsiin ja alkaa kostaa omia asioitamme, vaan sellainen pitää jättää yhteiskunnan ja viranomaisten käsiin, jotka kykenevät ratkomaan asioita puolueettomasti ja niin oikein, kuin se on inhimillisesti katsoen mahdollista. Suomessa kuolemantuomio on poistettu lainsäädännöstä kokonaan, koska asia on katsottu tarpeettomaksi meidän olosuhteisiimme ja tappaminen on sinänsä väärin. Kristityn valtion kehitystä!  

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe 


KYSYMYS:

Onko oikeasti mahdollista että on olemassa taivas ja helvetti, joihin pääsee/joutuu uskon perusteella?

VASTAUS:

Nimimerkille Utelias

Kyllä on. Ihmisen elämä/sielu on energiaa. Siis se osa, joka on elävässä, mutta puuttuu kuolleen ruumiista. Energiaa ja informaatiota. Energia ei voi tuhoutua, vaan ainoastaan muuttaa muotoaan ja informaatio, järjestys, tuntuu olevan kestävää. Näin kuolleesta pitäisi periaatteessa jäädä jokin tuhoutumaton osa kuoleman jälkeen.

Taivas ja Helvetti liittyisivät silloin ehkä  sopeutumiseen ja karsiutumiseen, joka toimii nytkin tunnetun elollisen piirissä. Osien on sopeuduttava kokonaisuuteen, jotta kokonaisuus ei syö niitä ulos. Tässä suhteessa kitkan voima voisi riittää jopa jollakin tavoin tuhoamaan sopimattoman, koska se isompi kokonaisuus varmaankin rakentuu samoista aineksista, kuin yksilö, jolloin sen vaikutuksen paine voisi olla suurempi, rakennusaineiden ollessa periaatteessa samoja. Taivas tulisi silloin siihen sopivalle ja sopeutumaan kykenevälle ja Helvetti sellaiselle, joka ei kykene sopeutumaan Taivaaseen. Uskossa elävä siis harjaantuu elämässä oikeanlaiseen olemisen tapaan Jeesuksen opetuslapsena ja voi siksi sopeutua tulevaan, vaikka ei olisikaan olemisessaan mitenkään täydellinen, vaan vain kehityspyrkimyksen, tai -suunnan oikeaan suuntaan omaava. Tämän verran asiaa voi pohtia luonnonlakien antamassa valossa, mutta lopullinen tieto vaatisi kokeellista tutkimusta, johon ei vielä pystytä tietääkseni. Mutta näin nähtynä kuoleman jälkeinen oleminen ja Taivas ja Helvetti ovat mahdollisia ja voin vähän käsittää, miten ne voisivat ehkä olla olemassa.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Onko mahdollista että Jeesuksella on oikeasti ollut oikeasti jumalan poika ja hänellä on oikeasti ollut yliluonnollisia kykyjä esim parantaa ihmisiä?

VASTAUS:

Nimimerkille Miettii

Nyt täytyy aloittaa pohdisku aika alusta. Ensin, mitä on Jumala, jonka poika Jeesus on?

Raamatussa Jumalaa määritetään Sanana, Valona ja Rakkautena. Sana/logos, voidaan kääntää myös laskelmaksi tai tiedoksi. -iikka pääte taas tarkoittaa oppia. Näin logoksesta voidaan muotoilla ilmaisu logiikka, joka tarkoittaisi siis laskelmaoppia, tai tieto-oppia, sanaopin lisäksi. Nykykielenkäytössä voitaisiin puhua informaatiosta, joka on negatiivista entropiaa. Logiikka tutkii siis logosta, joka on Jumala - kaiken yhteistä nimittäjää. Nykyään ajatellaan, että koko todellisuus voidaan muuttaa matemaattiseksi yhtälöksi. Todellisuudella on logiikkansa/informaationsa ja siinä Jumala tulee näkyväksi. Jeesus Jumalan poikana omaa itsessään perheeseen liittyvän samankaltaisuuden Jumalaan - on perheyhtäläisyyttä. Logiikan lisäksi tai selkeyttäjänä on rakkaus/agape, joka tarkoittaa kohteestaan parempaa tekemään pyrkivää asennetta, mihin voi törmätä vaikka biologian piirissä. Tämä pyrkimys heijastuu kaikkialla. Jeesuksessa ruumiillistuvat tällaiset asiat. Valo tuo elämän ja selkeyden ja sitä kautta on lähdetty myös tutkimaan esiaineellista todellisuutta kvanttifysiikan kautta. Valon ominaisuudet tuntuvat näkyvän kaikkialla toistuvissa muodoissa. Nämä elementit ovat ruumiillistuneet Jeesuksessa ja hän opettaa meitä elämään oikein tämän todellisuuden mukaisella tavalla tässä todellisuudessa. Näin jumaluus näkyy hänessä.

Kun ihminen on Jumalan luomistyönä  maailmankaikkeudesta syntynyt olento, joka on saanut oliona alkunsa tämän todellisuuden piiristä, ei liene mahdotonta ajatella, että samat voimat ovat tuottaneet erikseen Jeesuksen, olennon, joka on sellainen, mitä ihmisen pitäisi puhtaimmillaan olla. Tämä on meillekin kehityksellinen visio siitä, mitä meistä voisi olla tulossa lajimme kehittyessä kohti teoreettista huippuaan. 

Jeesuksen tekemät parantamisihmeet eivät olisi nykyään ihan täysiä ihmeitä. Nykyään nimittäin tiedetään, että uskolla voi parantaa ja lääketesteissä asia myös huomioidaan antamalla yhdelle testiryhmälle muutamasta mitään vaikuttamattomia lumelääkkeitä. Näin uskon vaikutus saadaan eristettyä lääkeaineen kemiallisesta vaikuttavuudesta ja varmistutaan, että itse lääke on vaikuttavaa. Uskolla parantamistakin tapahtuu, kyse on suggestioilmiöstä, jollaista saa aikaiseksi auktoriteetti. Jos ajatellaan Jeesuksen olleen informaatioltaan keskivertoon ihmiseen nähden ylinormaali, eli tarkempi, hän olisi voinut vaikuttaa samantyylisesti, kuin ylinormaalit atrapit, muotoillut kuvakkeet, jotka vaikuttavat refleksien kautta kohteeseensa. Esimerkiksi sepelkyyhky reagoi soikioon, kuten kanahaukkaan ja vastustamattomasti kivettyy paikoilleen. Kun tätä muotoa tarkennetaan ja terävöitetään ja siitä tulee ylinormaali, sen vaikutus kohteeseen vahvistuu, eli sen auktoriteetti kasvaa. Jos Jeesusta ajattelee tämänkaltaisena henkilönä omassa ajassaan, on hänellä varmasti ollut melkoisia kykyjä aikalaisiinsa nähden. Tätä kautta voisin ymmärtää, miten Jeesuksen ihmeistä osa on voinut oikeasti tapahtua. Tässä myöskin selittyy uskon merkitys Jeesuksen toiminnassa, sekä kirkon merkitys laitoksena, joka välittää näkyvänä merkkinä uskolla parantamista, joka tähtää ihmisen heikkouden ja tuhoutuvuuden korjaamiseen ja parantamiseen, eli liikettä ajassa kohti iankaikkista elämää.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Jotenkin nyt viimepäivinä olen alkanut ajatella jotenkin erityisen paljon jumalaa ja uskoa ja olen alkanut tutkia tietoa näistä. Olen jotenkin tuntuu että haluaa alkaa uskoa jumalaan (vaikea selittää). Mietin että mistä näissä tuntemuksissa on kyse?

VASTAUS:

Nimimerkille Miettijä

Kyse voisi olla vaikkapa Jumalan kutsusta ajattelemaan ja löytämään. Jumala on meidät luonut, kuten koko todellisuuden ja kutsumalla meitä yhteyteensä, hän asettaa meitä oikeille raiteillemme elämässä ja todellisuudessa. Siinä on kyse ihmisen kasvamisesta ja muotoutumisesta elämässä. Jumalan pohdiskelu on hyvä asia siltä kannalta, että näin me joudumme askartelemaan jonkin ymmärryksemme ylittävän asian kanssa, mikä kehittää ajatteluamme ja samalla meitä. Tämä taas osaltaan johdattaa meitä kohti nykyihmisyyttä korkeampaa olomuotoa. Eli Jumalan pohdiskelu kasvattaa meistä samanlaisia. Ehkäpä tämä on yksi ihmisen elämän suurimpia pyrkimyksiä? Tulla enemmäksi? Aina täydellisyyksiin asti? Maailman taipumus edetä kehityksessä voisi viitata tähän. Minusta tämä on uskon suurin pyrkimys, samalla, kun se luo meidän suhdettamme ympäristöön, maailmaan ja itseemme uudenlaiseksi Jumalan voimalla.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Jotkut ihmiset sanovat nähneensä enkelin. Onko jumalalla tässä näppinsä pelissä ja onko näkemisessä jokin syy?

VASTAUS:

Nimimerkille Enkeli

Voisin kuvitella, että tällaisiin kohtaamisiin sisältyy monenlaisia tapauksia. Osassa tapauksia on kysymys Jumalan lähettämistä enkeleistä sellaisenaan, mutta osassa tapauksia kyse voi olla vaikkapa jonkinlaisesta kangastuksesta, joka nousee näkijän omasta alitajunnasta. Periaatteessa nämä vaihtoehdot eivät välttämättä sulje pois toisiaan ihan täysin, sillä alitajunnan kautta ihminen voi oivaltaa asioita, joita päivätajunta ei kykene käsittelemään. Jumala voisi viestiä meille ihan hyvin myös tätä kautta niin, että me näemme sen tulevan ulkopuoleltamme joltakulta. Silloin mielestä nouseva kangastuskin voisi olla viestintuoja, tai viestiväline = enkeli. Ehkäpä todellinen avuntarve omassa elämässä, tai tulevassa rajussa maailmankäänteessä saa aikaiseksi jonkinlaista tavallisemmasta ajasta poikkeavaa viestintää? Välillä tuntuu, että erilaiset enteet ja enkelit tulevat silloin enemmän esille.

Venäjän vallankumouksen ympärillä tällaista ainakin taisi tapahtua?

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Raamatussa kerrotaan kuinka opetuslapset saivat ihmeellisiä kykyjä pyhänhengen kautta kuten eri kielillä puhumisen taidon. Ovatko nämä vain vertauskuvia jollekkin vai ihan oikeasti mahdollisesti saavutettavissa olevia asioita uskon kautta?

VASTAUS:

Nimimerkille Kyky

Kyllä nämä ovat ihan oikeasti saavutettavia kykyjä uskon kautta. Pyhä Henki voi antaa erilaisia armolahjoja ihmiselle. Lahjat on tarkoitettu käyttöön maailman parantamiseksi.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Raamatussa kerrotaan kuinka opetuslapset saivat ihmeellisiä kykyjä pyhänhengen kautta kuten eri kielillä puhumisen taidon. Ovatko nämä vain vertauskuvia jollekkin vai ihan oikeasti mahdollisesti saavutettavissa olevia asioita uskon kautta?

VASTAUS:

Nimimerkille Anonyymi

Esität tärkeän kysymyksen. Tämä johtuu siitä, että kristitty puoliso, tai perhe pyhittää siihen kuulumatonta. Paavali puhuu tällaisesta 1. Korinttilaiskirjeen 7. luvussa jakeesta 14 eteenpäin. Uskosta ulos joutunut perheenjäsen, tai sukulainen on kristittyjen läheistensä kautta suhteessa Jumalaan ja joutuu elämässään jollakin tavoin noteeraaman kristillisen elämän pyrkimykset. Näin kaikesta ei joudu väkisin eroon ja tuhon piiriin. Minä sanoisin tämän noudattavan pitkälle Jeesuksen opetusta syntien anteeksiantamisesta, jota ihmiset voivat harjoittaa tässä mitassa toisilleen, toistensa hyväksi ja tueksi. Ihan väkivaltaiseksi heittäytyvä elukka on tietysti ihan pitelemätön kenellekään, joka joutuu huolehtimaan perheen elämästä, jolloin tilanne voi pakottaa toimimaan jotenkin eri tavoin. Tätäkin valitettavasti maailmassa tapahtuu. Kristittyjen tapa toimia jättää ihmiselle mahdollisuuden olla suhteessa Jumalan kanssa täydestä sydämestä ja omalla tavalla, vaikka muut eivät sitä ymmärtäisi: mahdollisuuden etsiä totuutta omalla tavallaan, joka vasta auttaa löytämään oikean Jumalan, Totuuden Hengen, joka elää meissä ja tekee meissä työtä joskus epäilyjen kautta - jopa hyvin vakavienkin epäilyjen kautta Jumalan valtakunnan voitoksi. Joten kyse tässä on lähimmäisistä huolehtimisesta ja eräänlaisesta sielunhoidosta ja evankeliumin vaikutuspiirissä pitämisestä esimerkin voimalla. Meidäthän on kutsuttu elämään Kristuksen elämää tässä maailmassa, jotta se elämä voisi edetä meissä ja täydellistyä meissä ylösnousemukseen asti.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Olen vuosien ajan lukenut Auranmaan viikkolehden kirkollisista uutisista, että Yläneellä järjestetään naisten "Ruttupohdintaa". Olen monelta yläneläiseltä kysynyt, mitä on Ruttupohdinta. Kukaan ei ole osannut selittää. Arvelen, että nimen alku on lyhenne Raamatun ...... Voisinko saada selityksen "rutulle"? Selitys julkisena vastauksena olisi varmaan hyödyllinen monelle ihmettelijälle.

VASTAUS:

Nimimerkille Jaakko Saviranta

Kiitos että otat esille ehkä monia mietityttäneen asian. Ruttu tarkoittaa Raamattua. Usein Raamattu lyhennetään muotoon R.ttu, josta tämä nimi juontuu. Ruttupohdinta on naisten raamattupiiri Yläneellä.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Jos on nuorena pettänyt aviopuolisoaan eikä ole kertonut sitä vielä uskoon tultuaankaan niin voiko synnin saada anteeksi vaikka ei kerro puolisolle?En ole pettänyt enää ja rakastamme toisiamme.Olen uskoon tullessani rukouksessa saanut kaikki synnit anteeksi mutta tämä synti nostaa päätään välillä. Puolisoni ei ole uskossa ja tiedän että hän menisi aivan rikki tästä teostani jota itsekkin kadun.

VASTAUS:

Nimimerkille Syntinen

Oletkin kitkerässä tilanteessa. Ei varmaan ole helppo olla.
Minusta olennaista tässä on se, että et enää petä puolisoa. Olet pannut elämän uusiksi tältä osin. Jumala varmasti antaa anteeksi tällaisessa tilanteessa. Et voi kuitenkaan tehdä mennyttä tekemättömäksi enää. Voit vain elää tätä hetkeä ja kohti tulevaisuutta ja  huolehtia siitä, että et päästä enää tapahtumaan mitään vastaavaa.
En tiedä kannattaako puolisoa kiusata kertomalla mitään jo tapahtuneesta vahingosta, jos asia saa hänet hajoamaan. Parempi ehkä antaa ihmisen nauttia elämästä ja olla onnellinen ja yrittää itse elää asian kanssa. Voit ehkä päättää olla ymmärtäväinen puolisoa kohtaan, jos hänelle joskus sattuu jokin vahinko? Ehkä asiasta voi puhua silloin toisen pahoinvoinnin lievittämiseksi?
Tietysti on aina mahdollista, että joku hölösuu, joka on ollut läsnä jossakin, alkaa muistella menneitä ja asia tulee siten esille. Vaikkapa se toinen osapuoli. Silloin voit joutua ikävään välikäteen. Maailma on yllättävän pieni minun kokemukseni mukaan. Voisi olla hyvä pohtia miten silloin huolehdit puolisostasi, etteivät asiat siitä enää pahene. Joskus asiat vain tapahtuvat ja hyvinkin nopeasti. Voi olla hyvä varautua vastoinkäymisen varalle, että osaa ottaa asiat oikein ja edetä viisaasti, kuten hyvä puoliso. Tärkeintä on huolehtia siitä toisesta, etenkin jos tulee oikein vaikea paikka.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Olen ahdistunut, sillä haluaisin päästä irti synnistä, joskin se on vaikeaa. Esimerkiksi seksin harrastaminen tyttöystäväni kanssa on kuitenkin esiaviollista (ja täten syntiä) vaikka toisillemme uskollisia olemmekin ja molemmat uskomme Jeesukseen. Lisäksi joku mainitsi että yksilö on vain "häämälämmin" kristitty mikäli ei onnistu lähestulkoon synnitöntä elämää elämään ja ole kokenut jotakin taivaallista kosketusta tavalla tai toisella. Asiaa ei auta että tunnustan itseni hieman perfektionisti mikä ei toden totta tässä aiheessa sovi yhteen.

VASTAUS:

Nimimerkille Ahdistaa

Kova tilanne! Ihmisen kuuluisi olla täydellinen, mutta kun me emme ole. Siksi me saamme turvata Jeesukseen syntiemme sovittajana, kunhan uskomme häneen. Kun elämänasenne on uskon ohjaama, on ihminen kasvamassa kohti täydellisyyttä, vaikka ei sitä vielä olekaan. Ja kun tämä prosessi etenee, se tulee kyllä kerran valmiiksi, vaikka ei ehtisikään siihen tämän maailmanajan kuluessa. Tähän me saamme luottaa.
Esi-aviollinen suhteenne on varmaankin sisällöltään aviollinen rakkaus-ja yhteiselämän kannalta, mikä on vielä paljon tärkeämpi asia, kuin virallinen avioliitto. Ajattele vihittyä avioliittoa, jossa ei olisi lainkaan rakkautta ja yhteisyyttä ja toisen kunnioittamista. Ei se olisi mitään. Sinun huolenkantamisesi kertoo minulle sen, että teillä on hyvät lähtökohdat solmia avioliitto ja saattaa suhteenne harmoniaan myös tältä osin ja onnistua siinä hyvin. Ehkäpä mieltäsi kiusaavat asiat kutsuvat sinua tähän suuntaan? Ajattelemisen arvoinen asia!

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe


KYSYMYS:

Voiko ihminen joka ei tunne evankeliumia mutta uskoo jotenkuten jumalaan pelastua? Ja voiko täysin ateisti pelastua?

VASTAUS:

Nimimerkille Pelokas nuori

Siinäpä vasta kysymys. Evankeliumi välittää meille Jumalan pelastavan ilmoituksen. Me saamme siitä sen ymmärryksen, joka johdattaa meitä elämään oikein Jumalan yhteydessä. Muuten ihminen ei tätä ymmärrystä helpolla saavuta uskon tueksi.

Toisaalta Jumala on enemmän kuin evankeliumi ja toimii kaikkialla elämässä. Siksi pelastuminen on jollakin tavoin mahdollista evankeliumia tuntemattomalle ja jopa ateisteille, kun elämä kouluttaa meitä. Tämä taas saattaa vaikka ohjata evankeliumin ääreen oppimaan itseltään Jumalalta sitä, mikä on elämässä arvokasta ja tärkeää. Jumala toimii meissä läsnäolevana myös Pyhänä Henkenä ja ylläpitää evankeliumia meissä, mutta arkisen elämän tuomat kiireet ja paineet estävät meitä kuulemasta Jumalan viisautta meidän sydämissämme. Evankeliumi kirjoitettuna auttaa meitä siinä ulkoapäin kun luemme ja mietimme sitä ja sen opettamaa. Jeesuksen sovitustyö on tämän kaiken keskellä meidän tukenamme ja apunamme, kun vain panemme toivomme sydämissämme häneen.

Kysymykseen vastasi Juha Dubbe