Häät

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon p. 02 7764 500. Kirkon voi varata hyvissä ajoin, mutta pappi ja kanttori voidaan varmistaa vasta lähempänä vihkiajankohtaa. Vihkipari voi myös pyytää papin ja kanttorin muualta.

Vihkipaikka voi olla kirkko, seurakuntatalo, kirkkoherranvirasto, seurakuntatoimisto tai jokin muu paikka. Vihkitilaisuudessa pitää olla läsnä kaksi todistajaa, jotka voivat olla myös seurakunnan työntekijöitä.

Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Tutkinta on pyydettävä aikaisintaan neljä kuukautta, mutta viimeistään viikkoa ennen häitä. Tulevan avioparin on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa jomman kumman seurakunnasta. Esteiden tutkinta voidaan pyytää myös maistraatista. 

Vihkitoimitus on maksuton
 

Valokuva: Henna Aaltonen