Minun kirkkoni vaakakuva valkoisella pohjalla

Seurakuntavaalien tulos 

Vaalitulos 

 

Tilastotietoa mm. äänestysaktiivisuudestaSeurakuntavaalit 18.11.2018 sekä ehdokaslistojen yhdistelmä

Pöytyän seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Pöytyän seurakuntatalolla, osoite Turuntie 1163, 21880 Pöytyä, sunnuntaina 18.11.2018 kello 11.00 – 20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys on päättynyt.

Ehdokaslistojen yhdistelmä Pöytyän seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa marraskuussa 2018 täältä

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse Pöytyän kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Pöytyän kirkkoherranvirastosta sekä Kyrön, Oripään ja Yläneen seurakuntatoimistoista ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. 

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi Pöytyän kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 02-7764500.