KUULUTUS

Pöytyän seurakunnassa toimitetaan 18.6.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaalin äänioikeutettujen luettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä keskiviikkona 26.4.2023 klo 9-13 ja torstaina 27.4.2023 klo 15-19 Pöytyän seurakuntataoimistossa, osoite Turuntie 1187, 21880 Pöytyä.

Äänioikeutetuiksi ääniluetteloon on merkitty kaikki viimeistään vaalipäivänä 18.6.2023 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen vaalipäivää, siis viimeistään 9.4.2023.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään torstaina 11.5.2023 klo 16 mennessä Pöytyän seurakuntatoimistoon, osoite Turuntie 1187, 21880 Pöytyä.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia torstaina 11.5.2023 klo 16 pidettävässä kokouksessa.

 

Pöytyällä 27.3.2023

Pöytyän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

vt. kirkkoherra Hanna Lehto

KUULUTUS

Pöytyän seurakunnassa toimitetaan 18.6.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 18.6.2023 Pöytyän srk-talolla jumalanpalveluksen jälkeen klo 11.30 ja päättyy klo 18.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys alkaa Pöytyän seurakuntatoimistossa, Turuntie 1187, Pöytyä, maanantaina 12.6.2023 klo 9 ja päättyy perjantaina 16.6.2023 klo 18. Äänestysaika on joka päivä klo 9-18.

Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa:
Kyrön seurakuntakoti, Kyröntie 67, Kyrö, ma 12.6. klo 9-18 sekä ke 14.6. ja to 15.6. klo 9-18.
Oripään kirjasto Kertoja, Rasinkuja 2, Oripää, ma 12.6. klo 9-18 sekä ke 14.6. ja to 15.6. klo 9-18.
Yläneen seurakuntatalo, Kirkkokuja 2, Yläne, ma 12.6. klo 9-18 sekä ke 14.6. ja to 15.6. klo 9-18.
Riihikosken seurakuntatalo, Kauppakuja 2, Riihikoski, ke 14.6. klo 9-18.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään perjantaina 9.6.2023 klo 16 mennessä. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Ilmoittautumislomakkeita kotiäänestykseen on saatavana Pöytyän seurakuntatoimistosta. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi Pöytyän seurakuntatoimisto on avoinna 9.6.2023 klo 16 saakka. Pöytyän seurakuntatoimiston puhelinnumero on 02 776 4500. 

Tietoa kirkkoherranvaalista ja ennakkoäänestyksestä löytyy myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.poytyanseurakunta.fi 

Vaalin tulos vahvistetaan sunnuntaina 18.6.2023 aikaisintaan klo 19. 
Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä seurakuntatoimistossa 20.6.-24.7.2023. 

 

Pöytyällä 12.4.2023

Pöytyän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Hilkka Lindgren