Pöytyän kirkkoherranvaali 18.6.2023

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on asettanut Pöytyän seurakunnan kirkkoherran virkaan ensimmäiselle vaalisijalle Pöytyän seurakunnan seurakuntapastorin Merelle Peltonen Galindon ja toiselle vaalisijalle Pöytyän seurakunnan kappalaisen Juha Dubben.

Vaalipaneelit kirkkoalueilla
Vaaliehdokkaiden yhteiset vaalikeskustelutilaisuudet:
ti 9.5.2023 klo 18 Kyrön seurakuntakoti
pe 12.5.2023 klo 18 Oripään seurakuntatalo
ke 17.5.2023 klo 18 Yläneen seurakuntatalo
ma 5.6.2023 klo 18 Riihikosken seurakuntatalo
Tilaisuudet alkavat kahvitarjoilulla klo 17.30.

Vaalinäytteet Pöytyän kirkossa
1. vaalisijalle asetettu Merelle Peltonen Galindo toimittaa messun su 28.5.2023 klo 10
2. vaalisijalle asetettu Juha Dubbe toimittaa messun su 4.6.2023 klo 10
Kirkkokahvit Pöytyän seurakuntatalolla vaaliehdokkaan vaalinäytteen jälkeen.

Ennakkoäänestys viikolla 24:
Pöytyän seurakuntatoimisto, Turuntie 1187, Pöytyä, ma 12.6. - pe 16.6.2023 klo 9-18
Kyrön seurakuntakoti, Kyröntie 67, Kyrö, ma 12.6. sekä ke 14.6. ja to 15.6.2023 klo 9-18
Oripään kirjasto Kertoja, Rasinkuja 2, Oripää, ma 12.6. sekä ke 14.6. ja to 15.6.2023 klo 9-18
Yläneen seurakuntatalo, Kirkkokuja 2, Yläne, ma 12.6. sekä ke 14.6. ja to 15.6.2023 klo 9-18
Riihikosken seurakuntatalo, Kauppakuja 2, Riihikoski, ke 14.6.2023 klo 9-18

Kirkkoherranvaali sunnuntaina 18.6.2023 Pöytyän seurakuntatalolla
Äänestys alkaa jumalanpalveluksen jälkeen klo 11.30. Äänestämässä voi käydä klo 18 saakka, jolloin vaalihuoneiston ovet suljetaan ja ääntenlasku alkaa. Jumalanpalvelus Pöytyän kirkossa klo 10.

Kuka saa äänestää?
Pöytyän seurakunnan kirkkoherranvaalissa äänioikeus on jokaisella 9.4.2023 mennessä Pöytyän seurakunnassa läsnä olevaksi merkityllä jäsenellä, mikäli hän on viimeistään vaalipäivänä 18.6.2023 täyttänyt 18 vuotta. Äänioikeudesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta kotiin.

Miten äänestetään?
Äänestäminen tapahtuu siten, että vaalilippuun laitetaan selkeä merkintä (esim. rasti tai viiva) sen ehdokkaan sarakkeessa olevaan ruutuun, jota halutaan äänestää. Kirkkoherran virkaan tulee valituksi se tuomiokapitulin ehdolle asettamista papeista, joka vaaleissa saa eniten ääniä.

Vaaleissa on mahdollisuus myös kotiäänestykseen
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 02 776 4500 viimeistään 9.6.2023 klo 16 mennessä. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykset (mukaan lukien hoivakodit) sovitusti ma 12.6. - to 15.6.2023 välisenä aikana.