Ennakkoäänestysajat ja -paikat

Kirkkohallituksen päätöksen mukaan Oripään seurakunta liitetään Pöytyän seurakuntaan 1.1.2017. Laajentuneen seurakunnan nimenä säilyy Pöytyän seurakunta.

Tämän johdosta Pöytyän ja Oripään seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 10 §:n  mukaisesti 13.11.2016 ylimääräiset seurakuntavaalit, joissa valitaan 23 jäsentä kirkkovaltuustoon kulumassa olevan vaalikauden eli vuoden 2018 loppuun.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään Pöytyän ja Oripään seurakuntien kirkkoherranvirastoissa 31.10.–4.11.2016 joka päivä kello 9.00–18.00 sekä mahdollisissa muissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu Pöytyän tai Oripään seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeus on jokaisella viimeistään 13.11.2016 16 vuotta täyttävällä kirkon jäsenellä, joka on 4.9.2016 merkitty Pöytyän tai Oripään seurakuntien läsnä olevaksi jäseneksi. Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään.

Ennakkoäänestys Pöytyän seurakunnassa järjestetään seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Pöytyän kirkkoherranvirasto, Turuntie 1187, Pöytyä,  31.10.-4.11.2016 klo 9–18
Oripään kirkkoherranvirasto, Kertuntie 5, Oripää, 31.10.-4.11.2016  klo 9-18

1) Kyrön seurakuntakoti, Kyröntie 67, Kyrö, maanantaina 31.10. , keskiviikkona 2.11. ja
perjantaina 4.11. klo 9-18

2) Yläneen seurakuntatoimisto, Kirkkokuja 2, Yläne, tiistaina 1.11., torstaina 3.11. ja
perjantaina 4.11. klo 9-18

3) maanantaina 31.10. Riihikoti Palvelukeskus, Koskitie 4, Riihikoski,  klo 13-13.45, terveyskeskuksen vuodeosasto, Yläneentie 1, Riihikoski, klo 14-14.45  ja
Hoivakoti Riihelä, Kiviaidantie 4, Riihikoski,  klo 15-15.45

4) keskiviikkona 2.11. Kartanokoti, Haverintie 27, Yläne, klo 13-13.45 ja
Yläneen ryhmäkoti, Koulutie 2, Yläne klo 14-14.45

5) Riihikosken seurakuntatalo, Kauppakuja 2, Riihikoski,  keskiviikkona 2.11. klo 15-20

6) Kyrön kirjaston aula, Kyröntie 16, Kyrö, torstaina 3.11. klo 11-14

7) Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö, torstaina 3.11. klo 13-13.45

8) Oripään Palvelutalo, Turuntie 8, Oripää, torstaina 3.11. klo 11-12

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 28.10.2016 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 28.10.2016 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 02-7764500.

 

Pöytyällä 15.9.2016

Pöytyän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Matti Kaipainen


Äänestys varsinaisena vaalipäivänä

Kirkkohallituksen päätöksen mukaan Oripään seurakunta liitetään Pöytyän seurakuntaan 1.1.2017. Laajentuneen seurakunnan nimenä säilyy Pöytyän seurakunta.

Tämän johdosta Pöytyän ja Oripään seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 10 §:n  mukaisesti 13.11.2016 ylimääräiset seurakuntavaalit, joissa valitaan 23 jäsentä kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi vaalikaudeksi vuoden 2018 loppuun.

Vaalit aloitetaan Oripään kirkossa 13.11.2016 kello 11.00.

Äänioikeutettu, 4.9.2016 Pöytyän tai Oripään seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 13.11.2016 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää seuraavissa seurakunnan äänestyspaikoissa:

Oripään kirkko, osoite Yläneentie 21, Oripää, 13.11.2016 kello 11.00 - 13.00
Pöytyän seurakuntatalo, osoite Turuntie 1163, Pöytyä, 13.11.2016 kello 14.00 - 20.00

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.poytyanseurakunta.fi.


Pöytyällä 30.9.2016

Pöytyän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Matti Kaipainen