Apua ja tukea elämään

Kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet, sairaus, hengelliset asiat tai haluat keskustella, voit kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen.

Papit, diakoniatyöntekijät ja muut seurakunnan työntekijät ovat seurakuntalaisia varten. Myös palveleva puhelin ja -netti sekä perheasiain neuvottelukeskus ja  sairaalapapit: Loimaa, TYKS ovat käytettävissäsi.

Nuoret voivat ottaa mieltä painavissa asioissa yhteyttä seurakunnan nuorisotyönohjaajiin ja nuorisotyöstä vastaavaan pappiin.

Diakoniatyö etsii ja tunnistaa kärsimystä ja hätää sekä yrittää lieventää sitä. Diakoniatyön painopistealueet määräytyvät paljolti siitä ympäristöstä ja avuntarpeesta, joka kullakin paikkakunnalla on nähtävissä. Diakoniatyöllä edistetään mm. ihmisarvoisen elämän mahdollisuuksia, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja kansainvälistä vastuuta.

Vanhustyö, avustukset, mielenterveys- ja vammaistyö sekä lähimmäispalvelu kuuluvat nykyaikaiseen diakoniatyöhön. Diakonityössä toimivat sekä diakonian viranhaltijat että myös muut seurakunnan työntekijät mahdollisuuksiensa mukaan.